OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) se zúčasnil 24. až 26. 4. 2018 výpravy do Kašperských Hor. Níže si můžete přečíst z této výpravy zápis.

Účastníci: Karel Trávníček – Origo, Jiří Šváb – Dědourek, Pavel Široký – Koč, Jan Turek – Mamutík, Šimon Matějka a nejmladší účastník Vojta Matějka, Zdeněk Veselý – Sam, večerní návštěva ze střediska Vydří stopa Sušice oddíl Medvědi Kašperské Hory bratr Nývlt – Škot.

Pondělí 23. 4. 2018. Bratr Miloš Blažek Merkur se našeho setkání neúčastní a tak jedu přímo do Kašperských Hor. Přijíždím odpoledne o půl třetí, ubytuji se a zjišťuji, kde se dá nakoupit, kde je informační centrum a jaké je okolí. Navečer přijíždí bratr Mamutík a jdeme se podívat, kde bychom se navečeřeli. Většina restaurací je zavřená a tak jdeme do hotelu Kašperk.
Po večeři ještě chvíli besedujeme, než se rozloučíme a domlouváme se na tom, že Mamutík přijede až ve středu ráno.

Úterý 24. 4. 2018. Koč, Origo a Dědourek přijíždí do Kašperských Hor o půl jedenácté, zrovna jdu po náměstí, když mi zazvoní telefon a zároveň vidím příchozí. Jdeme se ubytovat a jdeme na první vycházku po okolí. Procházíme okruh Pranýř, Šibeniční vrch, Vinice, lesní kaple P. Marie Pomocné, kostel sv. Mikuláše
a Kašperské Hory. Lehký oběd a po obědě jedeme na Žlíbek. Přes Pustý hrádek na hrad Kašperk a po zelené značce do Kašperských Hor. Příprava večeře a po večeři přichází bratr Škot, který nám zajistil ubytování v dětském domově. Beseda nad fotografiemi a bratr Škot nám vypráví o 1. oddílu Černí vlci Strakonice, kde byl zást. rádce 2. družiny Rysů. Vůdce Origo. Bratr Škot odchází do Kašperských Hor kde, ovlivněn vůdcem Origem, zakládá skautský oddíl.

Středa 25. 4. 2018. Po snídani přijíždí bratr Šimon Matějka s jednoročním synem Vojtou
a zároveň přijede i bratr Jan Turek Mamutík. Krátké přivítání se všemi a již vyjíždíme
na Čeňkovu pilu, kde necháváme jednou auto
a jedeme na Antýgl. Na parkovišti necháváme auta a jdeme podle řeky Vydry kolem Turnerovy chaty na Čeňkovu pilu. Obědváme v restauraci Bystřina. Po obědě jdeme na Čeňkovu pilu kolem smrku, který zde zasadil v roce 1860 Bedřich Smetana. Cestou podél vantroku přicházíme k soutoku řeky Vydry a Křemelné
a dál pokračuje řeka Otava. Vracíme se zpět
na parkoviště a loučíme se Šimonem a Vojtou, kteří odjíždějí domu. Děkujeme za návštěvu
a pozdravujeme nejmladšího účastníka jednoročního Vojtu Matějku. Dál pokračujeme auty do muzea skla a nejstarší sklárny v Anníně. Zajímavé a poutavé předvádění výroby skleněných koulí. Sklář nám odpovídal na otázky kolem výroby skla. Ještě navštěvujeme hrobku zakladatelů sklárny rodiny Schmidtů. Dál nás čeká cesta do města Kašperské Hory
a večeře.

Čtvrtek 26. 4. 2018. Ráno po snídani balení věcí a úklid pokojů. Odjíždíme na Dobrou Vodu, kde navštěvujeme kostel sv. Vintíře, muzeum Dr. Šimona Adlera, kopec Březník
kde je Vintířova kaplička, zničená v padesátých letech
a znova vystavěná a vysvěcená v roce 1992 a Vintířova skála. Vedle kapličky je uložena urna s popelem JUDr. Josefa Karla Haška. Pomalu opouštíme Šumavu přes Sušici. V obci Čepice stojí na mostě sv. Jan Nepomucký. Má dvě tváře. Jedna
se dívá na most, druhá na řeku. Přes Rábí jedeme
do Horažďovic a v restauraci U Hlaváčku obědváme.
Po obědě nás vede Mamutík na faru v Katovicích, kde působí. Po kávě na farské zahradě se loučíme a odjíždím směrem na Orlické hory. Děkuji všem účastníkům za setkání i milou společnost. 

Foto první a třetí Sam, foto druhé a čtvrté Koč.

Další naše podzimní setkání OKaELŠ, v pořadí 27, bude na Pálavě ve dnech 21. 9. až 23. 9. 2018.

Sam