Vaše osobní údaje odeslané ve formulářích schraňujeme bezpečně, odběr newsletteru je možné kdykoliv odhlásit.

Ekumenickou lesní školu provozuje Junák – český skaut, z. s., Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1. Junák věnuje ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách els.skauting.cz (dále jen stránky) zvýšenou pozornost a vynakládá maximální úsilí k tomu, aby osobní údaje, poskytnuté návštěvníky těchto stránek, byly chráněny. V případě, že Junák bude mít právo zpracovávat osobní údaje, bude tak činit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.

Junák vynakládá veškeré možné technické úsilí k tomu, aby osobní údaje byly chráněny a v této souvislosti činí potřebná bezpečnostní opatření.

Návštěvníci mohou samozřejmě stránky z velké části využívat bez toho, že by museli poskytovat své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů bude návštěvník vyzván pouze v případě, pokud bude chtít kontaktovat Ekumenickou lesní školu prostřednictvím kontaktního formuláře, vyjádří zájem o účast na akci pořádáné ELŠ nebo se přihlásí k odběru newsletteru.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli (více informací). Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Veškeré informace sbírané službou Google Analytics jsou zpracovávány pouze způsobem, který nedovoluje identifikovat žádnou konrétní osobu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás Ekumenickou lesní školou, resp. Junák – český skaut, z. s. a společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na els.skauting.cz. V případě jakýkoliv dotazů se prosím obratťe na Martina Pavliše, zástupce vůdce Ekumenické lesní školy, na emailu martin.pavlis.xi@gmail.com.