OKaELŠ: Zápis z výpravy do Roztok 2019

Účastníci: Karel Trávníček – Origo, Michal Paulič – Kruťas, Jiří Šváb – Dědourek, Jaroslav Weigl – Higi, Karel Vlachovský – Čmelák, Zdeněk Veselý – Sam.

Úterý 1. 10. 2019

Před polednem přicházím od nádraží ke skautské osadě. Po chvilce přichází sestra Vlaďka Hůlková – Amálka. Otevírá bránu a po prohlídce ubytovny, klubovny Rudolf a kuchyně mi předává klíče od klubovny Rudolf, kuchyně a ubytovacího srubu B. Chvilku spolu hovoříme o činnosti i historii střediska Lípa Roztoky. Amálka odjíždí a já jdu poobědvat do městečka Roztoky. Kolem čtrnácté hodiny mají přijíždět další účastníci. Na nádraží nacházím Dědourka. Čekáme a dalším vlakem přijíždí Higi. Origo a Kruťas přijíždí dalším vlakem. Poslední kdo má dojet je Čmelák a ten je podle telefonátu ještě ve vlaku někde u Benešova. Jdeme se ubytovat. Je potřeba dokoupit ve městě nějaké potraviny. Odcházíme společně a v tom již volá Čmelák, že je na nádraží v Roztokách. Jdu pro Čmeláka na nádraží a ostatní čekají v restauraci na náměstí. Jakmile se Čmelák ubytuje ve skautské osadě, jdeme za ostatníma do restaurace. Cestou zpět se zastavujeme v prodejně Albert a doplňujeme zásoby. Po večeři v klubovně srubu Rudolf, představuji zítřejší program – okružní cesta přes Levý Hradec, hradiště Řivnáč, Únětice, Tichým údolím zpět do Roztok. Středočeské muzeum. Program na čtvrtek – návštěva hrobu bratra Merkura na hřbitově v Praze Jinonicích.

Středa 2. 10. 2019

Ráno po snídani všichni opouštíme skautskou osadu a jdeme do města, kde Čmelák pokračuje nejkratší cestou přes město na levý Hradec. Všichni ostatní jdeme okolo Vltavy, částí Roztok zvané Potoky, vystupujeme na Levý Hradec. Cestou před kostelem na Levém Hradci potkáváme bratra Čmeláka a společně jdeme ke kostelu. Kostel je otevřen jen v sobotu a neděli, ale dnes tam probíhají nějaké opravy a tak si dovolujeme vstoupit na místo kde v 9. století kníže Bořivoj I. založil první křesťanský kostel. Toto místo je také spojeno s volbou svatého Vojtěcha pražským biskupem. Bratr Čmelák se vrací autobusem zpět do Roztok. Další cesta nás dovedla na hradiště Řivnáč, místo kde žili lidé již před 5000 lety. Odbočujeme z turistické cesty a jdeme polní cestou do Únětic. Je poledne a tak se zastavujeme v pivovaru na oběd. Po obědě pokračujeme přes Únětice do Tichého údolí. Začalo pršet a tak míjíme Alšovu vyhlídku a Tichým údolím jdeme okolo ulic, nazvaných Svojsíkovy sady, do Středočeského muzea v Roztokách, kde již nás čeká bratr Čmelák. V trvalých expozicích natáčí Česká televize a tak navštěvujeme výstavu Svatá Ludmila. Po skončení potkávám bratra Padeho s bratrem Klokanem. Přijeli autem a tak Čmelák nemusí šlapat Myší dírou a Pade jde s námi pěšky. Jdeme do skautské osady. V klubovně Rudolf probíhá schůzka a tak besedujeme v ubytovně. Pade informuje o lednovém semináři v Praze v Městské knihovně 10. až 12. ledna 2020. Origo mluví o pohřbu bratra Merkura a páteru Svoradovi, který se účastnil pohřbu. Kruťas hovoří o možnosti ubytování na Zemplínské Šíravě a Trenčíně. Lodž – návštěva skautského centra, porovnává naše kroje s kroji polských skautů. Nošení košil po vzoru à la Nataša. Tady cituji Skautský krojový předpis: (6) Základními součástmi skautského kroje jsou základní košile nebo halenka a šátek. Je to bída, ten náš krojový předpis. Higi poukazuje na skautskou praxi a připomíná Krakovské historické centru. Návrh na jarní setkání v roce 2020 je obec Luby u Chebu. Bratr Origo se to pokusí domluvit. Termín setkáni je 21. až. 23. dubna 2020. Bratr Pade s Klokanem se loučí a odjíždí. Bratr Pade se většinou našich setkání účastní, byť na krátký čas, díky Pade. Příprava večeře zabrala chvilku času. Večeře je ve srubu Rudolf, kde již skončila schůzka. Při večeři besedujeme s vůdkyní střediska sestrou Terezou Hůlkovou skautským jménem Uzlík. Navštívil nás bratr Azor Lukáš Hejduk a informoval o ubytování na lednovém semináři v Praze. Loučíme se s bratrem Azorem a sestrou Uzlíkem. Chvilku ještě besedujeme, den končíme Gilwellským kruhem a večerkou.

Čtvrtek 3. 10. 2019

Ráno vstáváme mezi šestou a sedmou jak kdo, tak abychom stihli zabalit věci a uklidit. O půl deváté přijíždí sestra Amálka, kontroluje úklid, přebírá klíče a loučíme se. Všichni odjíždíme z Roztok vlakem do Prahy na nádraží Holešovice. Tam přestupujeme na metro a jedeme metrem do stanice Jinonice. Bratr Higi se loučí a pokračuje dál metrem Od stanice metra Jinonice je to ještě asi kilometr pěšky na hřbitov. Nacházíme hrob bratra Merkura. Ještě jsou na hrobě věnce a květy. Světlo věčné ať ti svítí, bratře Merkure. Odcházíme. V metru se loučíme, bratři ze Strakonic jedou na autobusové nádraží. Spolu se Čmelákem jedeme na hlavní nádraží, kde se naše cesty rozdělují. Děkuji všem za účast a setkáme se na lednovém semináři v Praze.

Zapsal Sam

Přidáno před

OkaELŠ: Pozvánka na setkání v Roztokách u Prahy

Milí bratři,

podzimní setkání OKaELŠ se uskuteční v termínu 1. října až 3. října (úterý až čtvrtek) na skautské základně v Roztokách u Prahy. Ubytování je v chatkách, nezapomeňte si vzít spacák. 

Program:

úterý – odpolední příjezd, společná večeře a večerní beseda.

středa – návštěva Levého Hradce, kostela svatého Klimenta. Dle počasí hradiště Řivnáč, Stříbrník. Večerní beseda.

čtvrtek – dle počasí, Alšova vyhlídka, Tiché údolí, Středočeské muzeum. Odjezd.

Dopravní spojení:

Vlakem – do stanice Roztoky u Prahy, poté přejít hlavní silnici, projít obloukem a cestou do kopce (Myší díra) vyjít u hasičské zbrojnice, poté ostře doleva a kolem tenisových kurtů do Osady.
Vzdálenost: 487 m, je nutné překonat stoupání (Myší díra)

Autobusem – linky č. 340 nebo 350 ze zastávky Praha – Dejvická do zastávky Roztoky – Tyršovo náměstí (doba jízdy cca 16 minut). Poté ulicí Legií do ulice Máchova, kolem hasičské zbrojnice a tenisových kurtů do Osady.
Vzdálenost: 478 m, cesta vede po rovině.


Mapa i dopravní spojení převzato z webových stránek: skautiroztoky.cz.
Fotografie Levého Hradce převzata z webu roztoky.cz.

Nahlaste mi prosím, kdo se bude moci zúčastnit.

Vše dobré přeje Sam.
sam.vesely@tiscali.cz

Přidáno před

OKaELŠ: Zápis z výpravy do Hradce Králové – Kukleny 2019

Termín: 23. 4. až 25. 4.

Účastníci: Karel Trávníček – Origo, Michal Paulič – Kruťas, Jiří Šváb – Dědourek, Karel Vlachovský – Čmelák, Zdeněk Veselý – Sam.

Úterý 23. dubna – Přijíždím kolem půl druhé odpoledne do Hradce Králové Kukleny k Jubilejní Svojsíkově klubovně skautského střediska Kukleny. Správce klubovny Kamil Rind – Kajman mi předává klíče a provádí mě po klubovně. Před třetí hodinou přijíždím na hlavní nádraží v Hradci Králové, kam vlakem dojedou bratři ze Strakonic a Plzně. Odvážím je na klubovnu, kde se všichni ubytujeme. Seznamujeme se s okolím a jedeme si nakoupit zásoby. Po večeři z vlastních zásob, nás přišla navštívit sestra Alena Nekolová členka náčelnictva kmene dospělých. Večer se zatáhlo a silný vítr přivál dešťové mraky. Začalo drobně pršet. Po besedě se sestrou Alenou a Gillweským kruhem uléháme do spacáků.

Středa 24. dubna – Po snídani odjíždíme do Třebechovic pod Orebem na prohlídku muzea betlémů. Máme výhodu, že jsme jediný návštěvníci a tak si můžeme vše pěkně v klidu prohlédnout. Většina místních restaurací je zavřená a tak se vracíme na klubovnu a připravujeme si oběd, plněná paprika s knedlíkem a rajskou omáčkou.

Odpoledne nás čeká prohlídka obřího akvária. 130 tisíc litrů sladké vody a ryby s tropickými rostlinami Jižní a Střední Ameriky. Naše další cesta vedla do Josefovské pevnosti. Prohlídka části hradeb a náměstí již probíhala za jasného a slunečného počasí. Společné foto u pomníku císaře Svaté říše římské Josefa II. a nákup zásob na večeři v místním obchůdku zakončil naší návštěvu Josefova. Vracíme se do Hradce Králové a v klubovně si připravujeme večeři, teplou sekanou a opečený chléb s česnekem. O půl osmé večer nás čeká návštěva digitálního planetária. Zajímavý program skončil o půl desáté a tak nás čekala noční jízda do skautské klubovny. Večer blahopřejeme Dědourkovi k svátku a ten nás odměnil lahvičkou vína. Připomínáme si patrona skautů svatého Jiří. Kolem půlnoci po Gillwelském kruhu zaléháme do spacáků.

Čtvrtek 25. dubna – Přivítalo nás slunečné ráno a po snídani odjíždíme navštívit muzeum Prusko – Rakouské války z roku 1866. Přes obec Lípu, Čistěves a kolem lesa Svíb do obce Chlum. Z obce Chlum do Muzea války 1866. Než otevřou muzeum, prohlížíme si pomník Baterie mrtvých a okolí. V pěkném a moderním muzeu si prohlížíme exponáty a zpovídáme pana průvodce. Vracíme se zpět do klubovny, kde balíme věci a uklízíme. Kolem dvanácté odjíždějí bratři vlakem směr Praha. Z nádraží se vracím zpět do klubovny, kde očekávám příchod správce klubovny bratra Kajmana. Předávám mu klíče, vyúčtujeme ubytování a odjíždím domů.

Pro podzimní setkání bylo vybráno město Mělník. Jarní setkání v roce 2020 Broumovsko.

Sam

Přidáno před

OKaELŠ: Pozvánka na setkání v Hradci Králové

Milí bratři, jarní setkání OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) se uskuteční v termínu 23. 4 až 25. 4. 2019 v Hradci Králové – Kuklenách. Ubytování je ve v Jubilejní Svojsíkově klubovně, adresa Kudrnova 753/34 Hradec Králové – Kukleny (Mapy.cz).

Na spaní spací pytel, klubovna má vybavenou kuchyň.

Program:

  • úterý 23. dubna – odpoledne příjezd účastníků, večerní beseda.
  • středa 24. dubna – Chlum, muzeum bitvy z roku 1866, obří akvárium, planetárium.
  • čtvrtek 25. dubna – Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem, odjezd domů.

Nahlaste mi prosím, kdo se bude moci zúčastnit.

Vše dobré přeje Sam
sam.vesely@tiscali.cz

Přidáno před

OKaELŠ: Setkání před seminářem ELŠ v lednu 2019

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) si udělal před a po pražském semináři ELŠ 2019 výlet po Praze. Níže si můžete přečíst z tohoto výletu zápis.

Čtvrtek 3. ledna 2019

Dle domluvy se setkáváme u pokladen v Praze na Wilsonově nádraží, dříve zvané nádraží císaře Františka Josefa. Je půl desáté dopoledne a setkávám se z Origem. Bratr Bob má trochu problémy se zády a tak se omluvil a přijede až na seminář v pátek. Odjíždíme do Kobylis, kde máme zajištěné noclehy a necháváme tam zavazadla. Metrem jedem do stanice Nádraží Veleslavín. Odtud vycházíme do Divoké Šárky. Procházíme kolem Čertova mlýna, mezi Šestákovou a Kozákovou skálou, přes hráz vodní nádrže Džbán, hradiště a zpět na metro Nádraží Veleslavín.

Při vstupu do Divoké Šárky začalo hustě sněžit a přestalo až při návratu na stanici metra. Délka této cesty byla přibližně sedm kilometrů. Metrem jedeme na Vyšehrad, kde si v restauraci Krušovická chalupa dáváme pozdní oběd. Po obědě navštěvujeme nedaleko bydlícího bratra Kima. Nemocí upoutaného na lůžko. Po návratu do Kobylis jdeme o půl sedmé večer na mši svatou do farního kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 

Pátek 4. ledna 2019

Vstáváme v pět hodin ráno tak, abychom stihli vlak odjíždějící z Wilsonova nádraží v 6:02 do Chotěboře na pohřeb bratra Balúa. Do Chotěboře přijíždíme o půl deváté. Na nádraží nás oslovil, bratr Mungo Martin Přehnal z Brna. Chvilku v čekárně na nádraží besedujeme a pak jdeme
ke kostelu sv. Jakuba Většího na rozloučení s bratrem Balúem. Po rozloučení se setkáváme s bratrem Merkurem a dalšími bratry skauty ze všech koutů ČR. Po příjezdu do Prahy nás už na pokoji čeká bratr Bob. Další příchozí je bratr Čmelák z Plzně.  Jdeme se registrovat na seminář ELŠ, který právě začíná.

Sobota 5. ledna 2019

Od rána do večera probíhají přednášky a besedy. Vysoká úroveň je již standardní.

Neděle 6. ledna 2019

Opouštíme ubytování u Salesiánů a jdeme do Týnského chrámu. Další přednášky jsou ve Skautském institutu. Při přechodu z Týnského chrámu do Skautského institutu stíháme navštívit Karolinum s výstavou fakultních insignií a na Malé Straně Zeď Johna Lennona.

Zapsal Sam

Přidáno před

OKaELŠ: Zápis z výpravy na Pálavu 2018

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) se zúčasnil 21. až 23. 9. 2018 výpravy na Pálavu. Níže si můžete přečíst z této výpravy zápis.

Účastníci: Radek Konečný − Pade, Karel Trávníček − Origo, Jiří Šváb − Dědourek, Pavel Široký − Koč, Jaroslav Weigl − Higi, Zdeněk Veselý − Sam. Za skautské středisko Mikulov se na páteční besedě zúčastnili bratři Vlastimil Mihalík − Červotoč a Radek Jánský − Bylina.

21. 9. 2018 pátek. Před půl čtvrtou odpoledne přijíždím do obce Klentnice a za sebou vidím přijíždět Origa s Dědourkem. Zastavujeme u obchodu a nakupujeme potraviny na dnešní večeři, sobotní a nedělní snídani. Pak již společně odjíždíme na chatu, skautského střediska Mikulov, která se nachází mezi obcemi Klentnice a Pavlov. Pod Národní přírodní rezervací Děvín – Kotel – Soutěska a vinicemi. Po chvilce přijíždí bratr Bylina, správce chaty, přiváží nám vodu, plynový vařič a otvírá nám chatu. Přenášíme zavazadla a domlouváme se na večerní besedě. Po šesté hodině večerní jedu do Mikulova na železniční nádraží pro bratry Higiho a Čmeláka. Dorazil jen Higi, bratr Čmelák z Plzně měl špatně zapsané datum v kalendáři. Zároveň přijíždí na chatu bratr Pade. Počasí je příznivé a tak opékáme na ohni špekáčky, vuřty nebo buřty jak kdo chce. Již se brzo stmívá a tak si jdeme sednout do chatky, rozsvěcujeme svíčky a besedujeme o skautském hnutí. Letos je dvacáté výročí našich podzimních výprav. Od roku 2016 přidáváme ještě jarní výpravu kolem svátku sv. Jiří. Vzpomínáme na bratry, kteří nás předešli: Zdeněk Rašplička Zdenda, Jan Veselý Pirát, František Cigánek Albi, Jaromír Šváb Prášek. Přicházejí bratři Bylina a Červotoč. Představují nám středisko Mikulov a jejich putování po skautské stezce. Higi a Origo, instruktoři rádcovského kurzu sv. Jiří, nás seznamují s jejich kurzem. Bratr Pade vůdce Ekumenické lesní školy, podává informace o dalších kurzech ELŠ. Po Večerce a Gilwellském kruhu v pozdních nočních hodinách odjíždějí bratři, Pade a Bylina s Červotočem. My zbývající zalézáme do spacáků.

22. 9. 2018 sobota. V noci nám do střechy bušil lijavec, ale ráno již nepršelo a obloha byla již částečně protrhaná. Po snídani odjíždíme do Pavlovského Archeoparku. Přijíždíme po deváté hodině a patříme mezi první návštěvníky. Expozice i provedení Archeoparku je na vysoké úrovni srovnatelná se světem a velice se nám líbila. Auta necháváme na parkovišti a jdeme do přístaviště Yacht klubu Pavlov. Vyhlídková lodní doprava po Dolní Novomlýnské nádrži odplouvala až za hodinu a čekat se nám nechtělo. Vracíme se na parkoviště k autům a jedeme do Dolní Věstonice. Je těsně před polednem a Archeologické muzeum má od 12 do 12:30 přestávku. V restauraci Pod Pálavou je volný stůl a tak jdeme na oběd. Tady nás zastihuje telefonát od Kočkece a ptá se, kde nás má hledat. Zanedlouho obědvá s námi. Po obědě si prohlížíme expozice v Archeologickém muzeu. Jedeme zpět na chatu, kde necháváme jedno auto a dalším naším cílem je město Mikulov. Cestou je zastávka na Kočičí skále, kde marně s Higim hledáme kešku. Necháváme auta na parkovišti u Lidlu a jdeme do města. Navštěvujeme Synagogu, zde se rozdělujeme a Koč s Origem jdou na Dny židovské kultury a já s Higim a Dědourkem vcházíme do zámku na stálou exposici Římané a Germáni. Vysoká úroveň a množství informací nás zdržela na výstavě, až nás začal Koč s Origem hledat. Pár SMS a scházíme se u kovaných vrat do zámecké zahrady. Z náměstí přecházíme pod zříceninou Kozího hrádku a jdeme židovskou čtvrtí zpět k autům na parkovišti u Lidlu. Blíží se doba večeře a tak se zastavujeme v obci Perná v Restauraci u Jessyho. Vinařství u Machů byla naše další zastávka. Chvilku sedíme ve sklípku a všichni mimo řidičů ochutnávají víno. Koč nás přivádí k dělení vína na suché, polosuché, polosladké a sladké podle obsahu alkoholu. Večer sedíme v chatě a besedujeme. Večerka a Gilwellský kruh končí den.

23. 9. 2018 neděle. Ráno vstáváme brzo, tak abychom stihli zabalit, uklidit chatu a mši v kostele sv. Mikuláše v obci Perná začínající v osm hodin. Po mši se loučíme před kostelem a rozjíždíme se do svých domovů. Origo čistí vnitřek auta od již klasické události, kdy mu v autě vybuchla petka s burčákem. Koč veze Higiho do Brna kde nastoupí do vlaku směr Praha. Já se cestou zastavuji na římské vojenské stanici nad bývalou obcí Mušov, nyní zatopenou v nádrži Nové Mlýny střed. Procházím naučnou stezkou, Brána do Římské říše. Na pahorku se rozkládala velká římská pevnost, kde byla i proslavená X. římská legie. Je možné, že tu pobýval i římský císař Marcus Aurelius. Po prohlídce okolí odjíždím domů. 

Děkuji všem za účast na našem setkání, bratrům z Mikulova za zapůjčení chatky a účasti na naší páteční besedě. 

Připomínám seminář ELŠ v termínu 4. 1. – 6. 1. 2019 v Salesiánském divadle v Praze, kde se rozhodneme o naší jarní a podzimní výpravě. 

Návrhy:

  • Krkonoše, Hostinné
  • Brdy, Rokycany
  • Chata pod Ketkovákem na řece Oslavě.

Sam

Přidáno před

OKaELŠ: Pozvánka na výpravu na Pálavu 2018

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) pořádá dvakrát ročně výpravy po českých krajích. Pozvánku na letošní podzimní výpravu na Pálavu vizte níže. Kdo by se chtěl připojit, nechť se ozve bratru Samovi.

Milí bratři,

naše podzimní setkání OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ), v pořadí již 27., se uskuteční na Pálavě v termínu od pátku 21. 9. až neděle 23. 9. 2018, ve skautském srubu střediska Mikulov na Klentnici. Souřadnice GPS: 48°51´30.134“N 16°39´19.792E. Chatu zajistil bratr Pavel Široký Koč.

V chatě není elektřina ani voda, tu si dovezeme. Vybavení kuchyňky je: plynový vařič, 10 hrnků, 10 kompletních příborů několik talířů a hrnců. Spí se na dvoupatrových postelích s matracemi. Dovezte si spací pytel. 

Program:

  • Pátek 21. 9. 2018: odpoledne příjezd a 19 hodin společná večeře. Večerní beseda.
  • Sobota 22. 9. 2018: – možnosti – Archeo Park Pavlov, Archeologická expozice Dolní Věstonice, město Mikulov – zámek, synagoga, Svatý kopeček. Pálavské vrchy. Trasy vybereme v pátek večer dle možností. Večerní beseda.
  • Neděle 23. 9. 2018: po snídani úklid chaty, mše sv., začátek je 9:30 hod, v kostele sv. Barbory v Pavlově. Odjezd domů.

Nahlaste mi prosím, kdo se našeho setkání zúčastní a jak se dopravíte. Případně, zda bude potřeba pro někoho dojet a kam.

Na setkání s vámi se těší
Sam (sam.vesely@tiscali.cz)

Přidáno před

OKaELŠ: Zápis z výpravy do Kašperských Hor 24. 4 až 26. 4. 2018

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) se zúčasnil 24. až 26. 4. 2018 výpravy do Kašperských Hor. Níže si můžete přečíst z této výpravy zápis.

Účastníci: Karel Trávníček – Origo, Jiří Šváb – Dědourek, Pavel Široký – Koč, Jan Turek – Mamutík, Šimon Matějka a nejmladší účastník Vojta Matějka, Zdeněk Veselý – Sam, večerní návštěva ze střediska Vydří stopa Sušice oddíl Medvědi Kašperské Hory bratr Nývlt – Škot.

Pondělí 23. 4. 2018. Bratr Miloš Blažek Merkur se našeho setkání neúčastní a tak jedu přímo do Kašperských Hor. Přijíždím odpoledne o půl třetí, ubytuji se a zjišťuji, kde se dá nakoupit, kde je informační centrum a jaké je okolí. Navečer přijíždí bratr Mamutík a jdeme se podívat, kde bychom se navečeřeli. Většina restaurací je zavřená a tak jdeme do hotelu Kašperk.
Po večeři ještě chvíli besedujeme, než se rozloučíme a domlouváme se na tom, že Mamutík přijede až ve středu ráno.

Úterý 24. 4. 2018. Koč, Origo a Dědourek přijíždí do Kašperských Hor o půl jedenácté, zrovna jdu po náměstí, když mi zazvoní telefon a zároveň vidím příchozí. Jdeme se ubytovat a jdeme na první vycházku po okolí. Procházíme okruh Pranýř, Šibeniční vrch, Vinice, lesní kaple P. Marie Pomocné, kostel sv. Mikuláše
a Kašperské Hory. Lehký oběd a po obědě jedeme na Žlíbek. Přes Pustý hrádek na hrad Kašperk a po zelené značce do Kašperských Hor. Příprava večeře a po večeři přichází bratr Škot, který nám zajistil ubytování v dětském domově. Beseda nad fotografiemi a bratr Škot nám vypráví o 1. oddílu Černí vlci Strakonice, kde byl zást. rádce 2. družiny Rysů. Vůdce Origo. Bratr Škot odchází do Kašperských Hor kde, ovlivněn vůdcem Origem, zakládá skautský oddíl.

Středa 25. 4. 2018. Po snídani přijíždí bratr Šimon Matějka s jednoročním synem Vojtou
a zároveň přijede i bratr Jan Turek Mamutík. Krátké přivítání se všemi a již vyjíždíme
na Čeňkovu pilu, kde necháváme jednou auto
a jedeme na Antýgl. Na parkovišti necháváme auta a jdeme podle řeky Vydry kolem Turnerovy chaty na Čeňkovu pilu. Obědváme v restauraci Bystřina. Po obědě jdeme na Čeňkovu pilu kolem smrku, který zde zasadil v roce 1860 Bedřich Smetana. Cestou podél vantroku přicházíme k soutoku řeky Vydry a Křemelné
a dál pokračuje řeka Otava. Vracíme se zpět
na parkoviště a loučíme se Šimonem a Vojtou, kteří odjíždějí domu. Děkujeme za návštěvu
a pozdravujeme nejmladšího účastníka jednoročního Vojtu Matějku. Dál pokračujeme auty do muzea skla a nejstarší sklárny v Anníně. Zajímavé a poutavé předvádění výroby skleněných koulí. Sklář nám odpovídal na otázky kolem výroby skla. Ještě navštěvujeme hrobku zakladatelů sklárny rodiny Schmidtů. Dál nás čeká cesta do města Kašperské Hory
a večeře.

Čtvrtek 26. 4. 2018. Ráno po snídani balení věcí a úklid pokojů. Odjíždíme na Dobrou Vodu, kde navštěvujeme kostel sv. Vintíře, muzeum Dr. Šimona Adlera, kopec Březník
kde je Vintířova kaplička, zničená v padesátých letech
a znova vystavěná a vysvěcená v roce 1992 a Vintířova skála. Vedle kapličky je uložena urna s popelem JUDr. Josefa Karla Haška. Pomalu opouštíme Šumavu přes Sušici. V obci Čepice stojí na mostě sv. Jan Nepomucký. Má dvě tváře. Jedna
se dívá na most, druhá na řeku. Přes Rábí jedeme
do Horažďovic a v restauraci U Hlaváčku obědváme.
Po obědě nás vede Mamutík na faru v Katovicích, kde působí. Po kávě na farské zahradě se loučíme a odjíždím směrem na Orlické hory. Děkuji všem účastníkům za setkání i milou společnost. 

Foto první a třetí Sam, foto druhé a čtvrté Koč.

Další naše podzimní setkání OKaELŠ, v pořadí 27, bude na Pálavě ve dnech 21. 9. až 23. 9. 2018.

Sam

Přidáno před

OKaELŠ: Pozvánka na výpravu do Kašperských Hor

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) pořádá dvakrát ročně výpravy po českých krajích. Pozvánku na letošní jarní výpravu do Kašperských Hor vizte níže. Kdo by se chtěl připojit, nechť se ozve bratru Samovi.

Milí bratři,

termín naší výpravy na Kašperké Hory se blíží, bude to od úterý 24. 4. až 26. 4. 2018. Ubytování je zamluvené přímo v Kašperských Horách v Dětském domově č.p. 134. Je to přímo na náměstí. Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou cena je 220 Kč na osobu a noc. K dispozici bude rychlovarná konvice a mikrovlnka. Spacáky nepotřebujete, ale vezměte sebou jídelní soupravu. Program upravíme dle počasí a domluvy. Možnosti: hrad Kašperk, Kostermanova rozhledna Javorník, Čenkova pila, soutok Křemelné a Vydry, atd. Napište mi prosím, kdo má možnost se zúčastnit.

Ještě jen připomínám podzimní výpravu na Pálavu v termínu 21. 9 až 23. 9. 2018.

Vše dobré přeje Sam
sam.vesely@tiscali.cz

Přidáno před