Milí přátelé Ekumenické lesní školy,

ELŠ v roce 2016 oslavila své 70. výročí. Tak dlouhé období vývoje je možné pouze díky osobní statečnosti a obětavosti osobností, které Ekumenickou lesní školu pomáhaly vytvářet. Na naší skautské stezce nám byli a jsou tito bratři obrovskými vzory a setkání s nimi je nesmazatelně vryto do našich pamětí. Vděčíme jim za mnohé. A jen díky nim máme tu čest nést odkaz ELŠ, uchovávat ho a rozvíjet jej pro ty, kteří přijdou po nás.

Na této strance vám rádi budeme postupně tyto velké osobnosti ELŠ a českého skautingu představovat.

Pade & Vlk & Krokodýl

Miloš Blažek – Merkur

Bratr Merkur, Miloš Blažek, se narodil 7. května 1926 v Praze. Když mu bylo 11 let, stal se členem skautské organizace ministrantů Legio Angelica a dne 28.9.1938 složil skautský slib v kryptě kostela ve Staré Boleslavi. Merkur je výraznou osobností, která stála u vzniku Ekumenické lesní školy. Je také jejím bývalým dlouholetým vůdcem. Za svou činnost byl vyznamenám Řádem Stříbrného vlka a papže František ho povýšil do Rytířského Řádu svatého Řehoře Velikého.

„Pokud bychom vynechali skautský slib a skautský zákon, nemáme právo na existenci – skauting není jen volnočasová hra, ale výchova charakteru.“ -Merkur

Bratr Merkur

Bratr Merkur

Zdeněk Zelený – Káďa

Bratr Káďa, Zdeněk Zelený, se narodil 1. prosince 1924 v Praze v rodině bývalého ruského legionáře Františka Zeleného. Bratr Káďa zemřel ve středu 21. února 2018 ve věku 93 let. Mládí prožil v Praze-Podskalí, kde bydlel až do svého zatčení počátkem 50. let. První kontakt se skautingem navázal na popud své maminky, která se znala s manželkou Antonína Benjamina Svojsíka (zakladatele českého skautingu). V roce 1934 se stal Zdeněk Zelený členem 51. skautského oddílu sboru Legio Angelica, založeného benediktýnským páterem Metodem Klementem. Během války a komunismu prožil mnoho útrap a strastí. Utíkal skrz celou Evropu z totálního nasazení v Německu a byl 9 let vězněm v komunistických lágrech. Nikdy ale neopustil myšlenku skautingu. Založil skautské středisko Maják, kde se scházely postižené děti, aktivně se podílel na obnovách Junáka v letech 1968 a 1989. Za svoji usilovnou práci pro skautské hnutí a dlouholetou činnost byl vyznamenán nejvyšším skautským vyznamenáním, Řádem Stříbrného vlk a v roce 2006 byl papežem Benediktem XVI. povýšen do Rytířského Řádu svatého Řehoře Velikého.

Bratr Káďa