Milí přátelé Ekumenické lesní školy,

ELŠ v roce 2016 oslavila své 70. výročí. Tak dlouhé období vývoje je možné pouze díky osobní statečnosti a obětavosti osobností, které Ekumenickou lesní školu pomáhaly vytvářet. Na naší skautské stezce nám byli a jsou tito bratři obrovskými vzory a setkání s nimi je nesmazatelně vryto do našich pamětí. Vděčíme jim za mnohé. A jen díky nim máme tu čest nést odkaz ELŠ, uchovávat ho a rozvíjet jej pro ty, kteří přijdou po nás.

Na této strance vám rádi budeme postupně tyto velké osobnosti ELŠ a českého skautingu představovat.

Pade & Vlk & Krokodýl

Miloš Blažek – Merkur

Bratr Merkur, Miloš Blažek, se narodil 7. května 1926 v Praze. Když mu bylo 11 let, stal se členem skautské organizace ministrantů Legio Angelica a dne 28.9.1938 složil skautský slib v kryptě kostela ve Staré Boleslavi. Merkur je výraznou osobností, která stála u vzniku Ekumenické lesní školy. Je také jejím bývalým dlouholetým vůdcem. Za svou činnost byl vyznamenám Řádem Stříbrného vlka a papže František ho povýšil do Rytířského Řádu svatého Řehoře Velikého.

„Pokud bychom vynechali skautský slib a skautský zákon, nemáme právo na existenci – skauting není jen volnočasová hra, ale výchova charakteru.“

Bratr Merkur

„Drahý Merkure, děkuji Ti, neboť si opravdu nedovedu představit čestnější roli skauta, nežli být nástupcem ve vedení Tvé lesní školy. Děkuji Bohu za všechny chvíle, jenž mně byly dopřány trávit po boku naší skautské legendy, vedle bratra Merkura, jenž je nositelem tradice Ekumenické lesní školy.
Setkání s Merkurem, se skromným a pokorným mužem, nás všechny okolo něj změnilo k lepšímu.“

Bratr Pade, vůdce ELŠ

Bratr Merkur

Bratr Merkur

Petr František Hájek – Balú

Nejenom pro mne je Balú skautským učitelem, ale zcela zajisté byl a je pro mne prvním mužem naší lesní školy, studnicí nápadů, nových metodik a tradičních skautských dovedností, která v nás neustále rezonují. Jeho slova ze zimy roku 2010 mi znějí v uších dodnes: „Uděláme společně lesní školu tohoto roku, a pokud budou síly, tak i mnohé další, protože to všichni Merkurovi dlužíme…!“

Tak rádi a šťastni jsme byli v Tvojí blízkosti, bratře!

Srdečné díky, příteli.“

Bratr Pade, vůdce ELŠ

Balú a Merkur

Balú a Merkur

P. Method Klement OSB

Benediktinský kněz, který svým přístupem ke křesťanské výchově předběhl svoji dobu.
Na svět přišel 27. listopadu 1889, pokřtěn byl jako Karel. Po studiích pracoval krátce jako bankovní úředník, ale své životní povolání našel v Řádu svatého Benedikta. Při svém působení v pražských Emauzích dává průchod svému organizačnímu talentu a literárnímu umu. Díky své přirozené eleganci, strhujícímu nadšení pro Krista a jedinečnému smyslu pro humor se stává oblíbeným kazatelem.

Dne 2. října 1927 ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta zakládá Legio angelica – organizaci pro liturgickou výchovou a péči o ministranty i mimo kostel na schůzkách, sjezdech a táborech.

Po osudovém setkání s maďarským biskupem a vedoucím katolických skautů, Mons. Tithamérem Tóthem, vznikají od roku 1934 skautské družiny Legio angelica. Patera Methoda můžeme považovat za jednoho z průkopníků duchovního programu ve skautingu.

Legio angelica (v rámci níž působili také skauti LA) dala zdravý křesťanský základ do života tisícům mladých mužů, z nichž se mnozí stali uznávanými osobnostmi. Vzpomeňme například P. Jiřího Reinsberga – Amundsena, Mirka Vosátku – Grizzliho, Přemysla Muchu – Dóďu, Zdeňka Zeleného – Káďu, Miloše Blažka – Merkura… Tito a další pak byli činnými skauty době navzdory a díky nim působí duch Legio angelica, byť nepojmenovaný, v řadě skautských oddílů dodnes, ELŠ nevyjímaje.

Život Patera Methoda byl protkán různými těžkostmi – od podlomeného rodinného zázemí, přes antiklerikální nenávist nově vzniklé Republiky a nevraživost v samotné církvi až po období komunismu. Nic z toho ho však nepřinutilo vzdát se upřímné víry a mnoha přátelství, která udržoval až do své smrti 9. listopadu 1979.

P. Method Klement

Zdeněk Zelený – Káďa

Bratr Káďa, Zdeněk Zelený, se narodil 1. prosince 1924 v Praze v rodině bývalého ruského legionáře Františka Zeleného. Bratr Káďa zemřel ve středu 21. února 2018 ve věku 93 let. Mládí prožil v Praze-Podskalí, kde bydlel až do svého zatčení počátkem 50. let. První kontakt se skautingem navázal na popud své maminky, která se znala s manželkou Antonína Benjamina Svojsíka (zakladatele českého skautingu). V roce 1934 se stal Zdeněk Zelený členem 51. skautského oddílu sboru Legio Angelica, založeného benediktýnským páterem Metodem Klementem. Během války a komunismu prožil mnoho útrap a strastí. Utíkal skrz celou Evropu z totálního nasazení v Německu a byl 9 let vězněm v komunistických lágrech. Nikdy ale neopustil myšlenku skautingu. Založil skautské středisko Maják, kde se scházely postižené děti, aktivně se podílel na obnovách Junáka v letech 1968 a 1989. Za svoji usilovnou práci pro skautské hnutí a dlouholetou činnost byl vyznamenán nejvyšším skautským vyznamenáním, Řádem Stříbrného vlk a v roce 2006 byl papežem Benediktem XVI. povýšen do Rytířského Řádu svatého Řehoře Velikého.

Bratr Káďa