17. listopad aneb pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí

Přátelé, u příležitosti výročí listopadových událostí roku 1989 jsem vzpomínal a snažil se vybavit si, jak velká radost a jak velké nadšení ovládlo celé tehdejší Československo.

A také jsem si položil několik otázek.

 1. Bylo nějaké očekávání listopadových změn, jež otřásly komunistickým režimem a vedly k jeho konci?
  Pro mne a nejbližší přátele to byl naprostý šok! Ano, byl zde tzv. Palachův týden, rozehnané vzpomínkové akce v lednu 1989, demonstrace v srpnu téhož roku jako reakce na okupaci z roku 1968. Ve Svojšicích mluvil Jarek Nohavica velmi odvážně a všech deset tisíc posluchačů pozdravil jménem Karla Kryla. Ale přesto se naprosto nečekaně běh dějin nabral obrovský, nezadržitelný spád. Ze dne na den se boural systém, který, jak hlásala komunistická hesla, měl zůstat na věky věků. Co se mezi požadavky Občanského fóra zdálo před hodinou téměř nemožné, tak za další hodinu se jevilo jako již nepodstatné, malé… Např. vystoupení pana Havla na Letné před milionem občanů. Nebo jeho zvolení prezidentem. Zpěv státní hymny Karlem Krylem na balkoně Mellantrichu, tím Krylem, jenž musel předchozích dvacet let prožít v emigraci. Následné zrušení vedoucí úlohy KSČ nebo odsun sovětských vojsk z našeho území, biskup Václav Malý  nebo listopadová přihláška ke skautům!
 2. Jak byla naplněna častokrát nereálná očekávání dalšího polistopadového vývoje?
  Byla naplněna, jasně, mnohonásobně. Daleko více se vyplnilo, nežli si kdo dokázal představit. Slova dříve zakázaná – jako svoboda, demokracie, pan prezident T. G. Masaryk – najednou našla svůj smysl. Možnost svobodně se rozhodnout, jak bude náš život dál naplněn. Svobodně studovat, vyznávat svoji víru bez persekucí. Demokracie má najednou velký smysl a naplnění. Svobodné volby, otevření hranic, cestování, odstranění drátů na hranicích. Členství v NATO, EU. Poslech Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, přivítání Svatého otce Jana Pavla II., koncert Karla Kryla, Marty Kubišové, Jarka Nohavici, Rolling Stones. Kamarádství s mnichy Benediktýny v rajhradském klášteře… A nakonec si každý může doplnit své naplněné tužby a přání, že?
 3. Jaká přišla případná zklamání?
  Zklamání? Ani ne. Možná jen zpackaná privatizace, bláznivá Klausova amnestie, pan Zeman na hradě? Podvody obecně? Nedostatek etiky a úcty k zákonům? Možná je toho ještě daleko víc, ale naše získaná svoboda tyto nedostatky zdaleka převyšuje.
 4. Co si přát do dalších let?
  Přání mám několik:

  • abychom nezapomněli na období nesvobody z minulého století
  • abychom nezapomněli na odkaz T. G. M. a V. H.
  • abychom byli hrdými vlastenci a čestnými lidmiabychom se dokázali poučit z chyb
  • abychom dále stavěli své hodnoty na západních ideálech
  • abychom nebyli lhostejní k těm, jež jsou chudí, staří, nemocní, bezbranní…
 5. A co jsem si před 30 lety nedovedl vůbec představit?
  Představit jsem si před rokem 1989 opravdu nedovedl:

  • že budu tak hrdý na naši krásnou vlast
  • že mě ani nikomu dalšímu nebude za víru v Boha žádný komunistický papaláš vyhrožovat vyhozením ze školy nebo ze zaměstnání
  • že budu moci svobodně cestovat po celé Evropě jen s občankou v kapse a studovat to, co cítím, že je potřebné a smysluplné
  • že proto, abych mohl skautovat, nebude potřeba prchnout z vlasti obehnané dráty, tak jako se o to pokusilo mnoho bratrů a sester
  • že na naše skautské semináře bude přicházet O. František Radkovský, kníže Karel Schwarzenberg, profesor Tomáš Halík, Marek Orko Vácha, Jiří Grygar, spisovatel Jiří Stránský a mnoho dalších
  •  že můj bratr bude Merkur, Balú, Jíra, Krokodýl, Hakim, Šakal… a že budu moci říct, že posledních třicet let bylo zkrátka přenádherných!

Vše jen to dobré do dalších svobodných let –
PADE

 

Zdroj obrázku v záhlaví: theguardian.com

Přidáno před

Pozvánka na dívčí vůdcovský lesní kurz Lyra 2018

Lyra je opravdu parádní společenství skvělých děvčat, inspirujících po všech stránkách své mladší sestry, a jak se zdá, i své starší bratry. 🙂 Pozvánku na VLK Lyra 2018 naleznete níže.
Přejeme tedy vše jen to dobré!
PADE

 
Jsme skautské dívčí společenství a pořádáme vůdcovský kurz Lyra. Snažíme se předat myšlenky dívčího skautingu v jeho různých podobách jako inspiraci pro práci v oddílech, kmenech a rojích.

 

„Neboj se toho, že tu jsou jen holky, kurz Ti díky tomu bude sedět lépe. Instruktorky jsou suprové a váží si Tě.“
ze vzkazů účastnic (2016) pro budoucí frekventantky

Přidáno před

Registrace na XXVIII. Skautský seminář ELŠ byla spuštěna

Srdečně vás zveme na XXVIII. Skautský seminář Ekumenické lesní školy, který se koná pod záštitou Skautského institutu. Více informací a registrační formulář najdete na https://els.skauting.cz/seminar/ nebo můžete přejít na registraci kliknutím na tlačítko níže.

Registrovat se

Prostřednictvím formuláře na uvedené adrese se můžete zaregistrovat jako účastníci, rezervovat jídlo či místo na spaní. Registrujte se prosím i v případě, že o jídlo či přenocování nemáte zájem nebo přijdete jen na část semináře. Registrace totiž výrazně urychlí a usnadní vaše odbavení při příchodu.

Tématem 28. ročníku bude vlastenectví. V pátek se můžete těšit na recitál Ládise Heryána a tradiční setkání kruhu ELŠ. V sobotu vystoupí skutečský děkan Jan Linhart, šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery a teolog a přírodovědec Marek Orko Vácha. Poté promluví přední český mediální odborník Jan Jirák a po něm frontman skupiny Kamelot Roman Horký. Večer nabídne dokumentární film Skautské desatero Jíry Stránského. V neděli se setkáme s emeritním biskupem Františkem Radkovským a zvonařem a restaurátorem zvonů Petrem Manouškem.

Přidáno před

28. říjen 2017 aneb 99 let poté

Jako každý rok si připomínáme jeden z nejvýznamnějších dnů naší minulosti, svátek pro naše společenství tak šťastný. Povzbudivá je pro nás všechny ta velká míra svobody a demokracie. Panečku! Již téměř 28 let od listopadu 1989.

O něco horší je to s hloubkou úcty a respektu k těm, jež se stavěli na odpor nacismu a následně komunismu. Snad se dočkali zasloužené rehabilitace. Ale toho skutečného, spontánního obdivu k těm, kteří zachraňovali v různých dobách čest národa a udržovali kontinuitu největších idejí naší novodobé státnosti, občanské hrdosti a vlastenecké odvahy, toho je mezi námi cítit stále málo.

Pokusme se tedy tento náš dluh vůči spoluobčanům, jež dokázali obětovat vlasti život dlouhým uvězněním a snášením represí, splatit naší úctou. Díky, Merkure, Káďo, Jíro Stránský, Bivoji…! Díky!

Letos jsme byli s Radunkou 28. října na Vysočině. Je to překrásný kraj, který ELŠ úžasně otevřel před mnoha lety bratr Balú. Nádherné setkání proběhlo s ním a Dagmar v Chotěboři. Mše svatá na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou celebrovaná otcem Šagim, poté nás čekala velmi silná přednáška ve žďárské bazilice, opět Šagi. Káva a cesta domů. Ještě teď mi zní v mysli slova prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, kterého Šagi citoval: „Ať je každé naše konání pod zorným pohledem věčnosti.“

Přeji nám všem, aby tato výzva zakladatele našeho státu zněla i nám, pokračovatelům, v roce 2017.

Přejeme vám za celou lesní školou vše jen to dobré!

Pade

Zdroj obrázku v záhlaví: Aktron / Wikimedia Commons

Přidáno před

Šakalovo setkání s bratrem Merkurem

Rádi představujeme našeho bratra Merkura očima instruktorů ELŠ. Tentokrát očima bratra Šakala:

Na bratra Merkura mám jen ty nejlepší vzpomínky. Snad nejvíc se mi vryla do paměti jeho neustále nadšení a důkladnost, se kterou přistupoval i k těm nejběžnějším věcem. Když navštěvoval tábory sv. Jiří, obvykle jsem mu volal zhruba týden před jeho příjezdem, abychom se domluvili na podrobnostech jak za námi dorazí.

 • „Nazdar Merkure, tady Šakal!“
 • „Nazdar Šakale, moc Tě zdravím. Už se těším na rádcovský tábor.“
 • „Tak to je super, kvůli tomu volám. Jak se domluvíme ohledně vyzvednutí v Brně?“
 • „To ti řeknu úplně přesně, přijedu v 8:54.“
 • „No, tak dobře Merkure, někdo Tě tam vyzvedne autem. Ale kdybys to třeba nestíhal, stačí zavolat a my se přizpůsobíme.“
 • „Dobře, ale přijedu v 8:54. Včera jsem byl na nádraží, abych si vyhledal nejlepší spoj a dnes jsem si koupil jízdenku, takže přijedu v 8:54.“
 • „Počkej, Merkure, tábor je ale až za týden, nestala se někde chyba?
 • „Ne, já jsem tu jízdenku raději pořídil dopředu, abych to měl už zařízené. Z Prahy mi to jede v 6:01“
 • „Aha. Tak dobře. Ale není to moc brzo?“
 • „Ne, to je akorát.“
 • „Tak jo, Merkure, šťastnou cestu a moc se na tebe těšíme.“
 • „Taky se moc těším, Šakale, na všechny rádce. Vše dobré…“

No a o čtrnáct dní později přijíždí Merkur v 8:54 na nádraží v Brně. Má na sobě skautský kroj a klobouk, veze s sebou 2 tašky sladkého pečiva pro táborníky, spoustu knih, které plánuje rozdat a dobrou náladu. Když později v kruhu rádců vypráví o skautingu za totality, všichni vědí, že před nimi nesedí skaut teoretik, ale člověk, který hovoří o svém vlastním životě. A když pozdě odpoledne odjíždí, nechává v táboře kromě spousty dobrot a předaných zkušeností také obrovské nadšení pro skauting a vědomí, že skautem se člověk stává skutečně na celý život.

Šakal

Přidáno před

Krása Oslavy zůstane zachována a my byli při tom

Panenská krása údolí řeky Oslavy, jeho nádherná příroda, která je mnoho desítek letútočištěm brněnských trampů a skautů, je zachráněna. Ještě před třemi lety to vypadalo, že nad Čučicemi, kde jsme měli ELŠ v roce 2010, vznikne přehrada a všechna krásná místa – osady, tábořiště, chaty – zmizí pod vodou. Jen na divoké Oslavě proběhlo více než 70 lesních škol a skautských táborů. Byl zde ve válečné době bratr Jestřáb – Jaroslav Foglar, Jiří Ott (jeden z nejznámějších skautských vodáků, který řeku Oslavu sjel více než dvě stě padesátkrát), Velen Fanderlik (jeho stopa v Jinošově) a mnoho dalších a dalších skautů a trampů.

Nakonec se o záchranu tohoto nádherného místa pokusil Roman Horký a – jak sám říká – pustil se do boje s hloupostí, lobby a velkými penězi. A stal se zázrak. Přehrada nebude.

Namísto vodního díla je zde socha Oslavy, které požehnal otec Pavel. V čestné stráži stáli skauti Filip a Jakub ze Šlapanic, hráli Trosečníci s Romanem. Posléze jsme se přesunuli do údolí a do rána se veselili a hráli u naší skautské základny.

Díky, Romane!

Díky, Radunko, Renato, Juro, Martine a Matěji, za pomoc s organizací!

Vše dobré!

Pade

Přidáno před

Merkur povýšen do rytířského Řádu svatého Řehoře Velikého

S velkou radostí jsme přijali zprávu, že náš spolubratr, instruktor a emeritní vůdce Ekumenické lesní školy Miloš Blažek – Merkur bude povýšen papežem Františkem do rytířského Řádu svatého Řehoře Velikého. Během slavnostní mše svaté na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, při příležitosti Národní svatováclavské pouti 28. září, přesně 79 let po složení svého skautského slibu, Merkur obdržel řádové insignie z rukou kardinála Dominika Duky. Ocenění bylo odůvodněno následujícími slovy: „Za osobní nasazení, statečnost a dlouholeté zásluhy o výchovu mládeže ke skautským ideálům.”

Merkur má nyní titul rytíře, a z toho vyplývající privilegia, jako zaručené místo v papežských procesích, salutování Švýcarské gardy nebo možnost vjet v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu.

Velmi si vážíme toho, že máme mezi sebou bratra Merkura a jsme vděční za jeho doprovázení. Zároveň jsme také hrdí na to, že v rámci Ekumenické lesní školy rozšířil rytířské řady a přidal se k bratru Zdeňkovi Zelenému – Káďovi, který Řád obdržel v roce 2003. Bratři, děkujeme za vše, co jste pro naší lesní školu a pro skauting udělali.

Matěj Rádsetoulal

Foto: Bratr Krokdýl

Přidáno před

XXVIII. Skautský seminář ELŠ

12. – 14. ledna 2018, pražské Salesiánské divadlo

V příštím roce oslaví naše republika 100 let od svého vzniku. Toto významné výročí si budeme s Ekumenickou lesní školou připomínat po celý rok a začneme hned v lednu na semináři ELŠ. Ústředním tématem 28. ročníku semináře, který se koná pod záštitou Skautského institutu, bude vlastenectví. V listopadu 2017 spustíme registraci přes web, která vám umožní rychlejší odbavení při příchodu na seminář i snadnou rezervaci jídla a ubytování. A které osobnosti přijaly pozvání do pražského Salesiánského divadla tentokrát?

V pátek se můžeme těšit na recitál Ládise Heryána a tradiční setkání kruhu ELŠ. Sobotní sérii vystoupení odstartuje duchovním úvodem skutečský děkan Jan Linhart. Následně budeme mít možnost pohovořit s šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym o roli novinářů v současné společnosti a sobotní dopoledne uzavře Marek Orko Vácha: „Proste o velké věci, ne o ty malé. Království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte. Poslední, co chci říct, a proč jsem to všechno napsal, je to, s čím se loučívám, když Vás vidím naživo… I love you.“ (Marek Orko Vácha: Nevyžádané rady mládeži, 2017)

Po obědě promluví přední český mediální odborník profesor Jan Jirák o médiích jako továrně na emoce. Pokusí se na příkladech ilustrovat, že významným rysem mediální produkce ve vztahu k rodné zemi a národu je důraz na emocionalizaci prožitku vlastenectví. Druhým odpoledním hostem bude frontman skupiny Kamelot Roman Horký, s nímž povede rozhovor bratr Pade: „Je pro mne skautem. Neboť co máme jako ideál skauta v zákoně, Roman naplňuje svým životem. Upřímný, čestný, přímý a přátelský člověk. Romantik. Osobnost. Rovný chlap. To, o čem mluví nebo o čem zpívá, mu tak nějak přirozeně věříme.“ Sobotní večer nabídne portrét spisovatele, scenáristy, skauta a politického vězně Jiřího Stránského v dokumentárním filmu Břetislava Rychlíka Skautské desatero Jíry Stránského.

Budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání na nedělní mši svatou a setkání s významnou osobností Ekumenické lesní školy emeritním biskupem Františkem Radkovským. Neméně zajímavé bude jistě i povídání zvonaře a restaurátora zvonů Petra Manouška, třetího v rodové linii věhlasných zvonařů. V průběhu semináře se můžete těšit také na již tradiční doprovodný program v podobě uličky skautských prodejců nebo antikvariátu.

V termínu semináře se koná první kolo volby prezidenta České republiky. Přestože mnozí z nás budou daleko od svého trvalého bydliště, nedopusťme, aby nám tato skutečnost vzala možnost hlasovat. Vyřiďte si proto včas voličské průkazy a odevzdejte svůj hlas během semináře. K nejbližší volební místnosti, která je vzdálená asi 10 minut chůze, vás nasměrují mapky v prostorách Salesiánského divadla. O voličský průkaz můžete požádat na vašem obecním úřadě buď osobně (až do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin), nebo písemně (do 5. ledna 2018). Více informací o voličských průkazech najdete na webu ministerstva vnitra.

Azor

Přidáno před

Krokodýlovo setkání s bratrem Merkurem

Rádi představujeme našeho bratra Merkura očima instruktorů ELŠ. Tentokrát očima bratra Krokodýla:

Milý Merkure,

Br. Krokodýl, br. Merkur, kardinál Dominik Duka a br. Matěj

jsem velmi poctěn za to, že mohu napsat krátkou vzpomínku na to, jak jsme se, milý braře, potkali a co jsme spolu prožili. V porovnání s ostatními je náš společný čas o mnoho kratší, ale na druhou stranu, tak jak rezonují ve mně společně strávené chvíle, je velmi intenzivní.

Svůj první rozhovor s Tebou mám v deníku zaznamenaný pod datem 5. listopadu 2015 takto: „Na Hlavním nádraží jsem potkal bratra Merkura, který se právě vracel z ústředí Junáka, kde mi byl odeslat dopis s pozvánkou ke zkoušce OČK z Myšlenkových základů a historie skautingu. Bavili jsme se o Mrákotíně, o zkouškách a také o semináři ELŠ. Na konci rozhovoru mi Merkur věnoval knihu bratra Kaye.“

Co však život přinesl dále – společná zkouška OČK, setkání na semináři ELŠ, modlitby za Tvé uzdravení ve chvílích těžké nemoci a na hlavně setkání na Ekumenické lesní škole na Orlovech v roce 2016. Vděčím za ně hlavně bratru Balúovi a Pademu. Právě na lesní škole jsi mě oslovil s prosbou, abych se stal členem zkušební komise OČK Myšlenkových základů skautingu a historie. Věděl jsem, že sám to nezvládnu. Ty jsi se však stal mým opravdovým průvodcem. Společně jsme probrali mnoho témat jak z myšlenkových základů, tak i z historie. Osobně jsem za to velmi vděčný, neboť mě to posunulo na skautské i duchovní cestě dále.

Nejvíce si na Tobě, milý bratře, vážím žití skautingu. Skautingu jako celoživotního poslání postaveného na opravdových třech křesťanských principech. Tvůj dlouhý a požehnaný život, plný chvil jak radostných, tak těžkých a smutných, je inspirací pro skauty mé generace. Pro mladší skauty, kteří váhají nad tím, zdali má skauting smysl a zda je skauting opravdu cestou na celý život. Ty jsi důkazem toho, že ano. Ty jsi, milý bratříčku, příkladem, jak skauting žít a jak být celý život opravdovým skautem a hlavně, jak se ani v těžkých chvílích skautingu nevzdat. Jsem vděčný za to, že jsme se společně mohli na naší skautské stezce potkat, a že jsi mi po mnoho mil oporou a průvodcem. Tvůj příklad je pro mě velmi silnou inspirací jak pro skautský, tak křesťanský život a jsem na to opravdu hrdý.

Milý Merkure, do dalších let Ti přeji jen vše dobré, silné zdraví a hlavně, Boží požehnání.

Krokodýl

Přidáno před

Jedno výročí uprostřed září

14. září uplyne 80 let od smrti prvního presidenta Československé republiky, T. G. Masaryka.

Snad jen pro úplnost dodejme, že světlo světa spatřil 7. března 1850, v Hodoníně na jihu Moravy.

Šířit se o jeho životě by bylo sice zajímavé, ale stojí to mimo možnosti zamýšleného textu.

Ten by měl odkázat k přemýšlení nad třemi pohledy na Masaryka, které zužitkujeme v jubilejním roce republiky:

 • Masaryk a výchova
 • Masaryk a politika
 • Masaryk a skauting

Co se týká prvního pohledu, má obrysy dané jeho dlouhým a pohnutým životem, jeho hledačstvím.

Poznal jeho citovou vroucnost své maminky v dětství a byl celá studentská léta přitahován silnými osobnostmi ze světa vědy i politiky, až se zformoval jeho filosoficko-humanistický pohled na člověka, který by se dal stručně shrnout do klíčových slov: úcta ke každé lidské bytosti, svět pro člověka, svoboda rozhodování.

Nakolik to souvisí s ideály skautské výchovy, posuďte sami: „Lidé se vyhýbají těžké práci duševní i tělesné. Musíme mládež k tomu vychovávat, aby se práce nebála a za práci se nestyděla.“ (TGM)

Masaryk se politikem stal v době, kdy už měl za sebou vědeckou a pedagogickou práci a bohatou životní zkušenost.

Celé jeho politické kredo lze vtěsnat do jediné jeho věty: „Ježíš a ne Caesar!“ Dá se dobře vyložit historicky, dá se dovést až k naší současnosti.

Co to znamená? Přitakání myšlence úcty k člověku jako svobodné bytosti a zřetelné ne! diktatuře, totalitě, populismu, které provázely Caesarovu éru.

Ideál státní samostatnosti a národní svobody, ideál demokracie, ty dovedly Masaryka až k postavení prvního mezi občany, a proto si zasluhuje dodnes pozornost.

Masaryk a skauting. Už předchozí text mnohé napověděl. Teď zbývá už jen místo pro jeho vlastní slova na adresu skautů z roku 1920:

„Skautství, jak se na ně dívám a co o něm vím, bylo ve mně jako ideál praktičnosti v malé i velkém. … Dovésti si pomoci a nebýti závislým na jiných. Praktičnost, která vylučuje luxus, to platí zase zejména pro města: žádný přepych, žádné zbytečnosti. … Republika je ideál, to není pro nás jen forma státu vedle jiných forem. …Příroda jest potrava pro tělo, vzduch a slunko … Příroda je demokratická, a proto vidím ve skautingu školu republikánskou. Prohlašuji vám všem: ‘Nazdar!’“

Balú

Zdroj obrázku: http://extrastory.cz

Přidáno před