O otužilosti

O otužilost jsme zavadili minule při pozorování probouzení jara. Ona je totiž potřebná. Je dokonce dvojí — tělesná a duševní, spolu souvisejí a jedna bez druhé neplní svůj cíl.

„Jsme silni svalem i duší“ zpívá se v dříve zmíněné sloce junácké hymny.

Nebudu se šířit o té první. Snad jen v ozvěně Velikonoc vzpomenu už dávno odložený zvyk velkopátečního omývání ve „šťastné vodě“. Mladí se v ní i koupali — to kdyby snad někdo chtěl zkusit svou odvahu. Metody otužování jsou známé a platí, že každý volí podle svých dispozic.

K čemu ta druhá? Abychom měli schopnost poradit si v nečekaných situacích, které život přinese. Duševní otužilost není tedy nic jiného, než umění překonávat překážky.

To se snadno řekne, ale čím začít? Rozvahou – zvážit své dispozice a pracovat na nich. Máme přece z čeho čerpat. Je tu zkušenost a ta učí, že je třeba přijímat postoj: nejsem na prvním místě, nemusím mít vždycky pravdu. Je to prvoprvní tázání po pravdivosti.

Pak přijde druhé — umět přijmout kritiku jako tázání po cestě z nepříjemné situace. Jistě, ani pak se vše nemusí zdařit, ne pokaždé dojde k upřímnému dialogu se sebou samým a s okolím. Dokážeme ale „být in“ a posléze „být nad věcí“.

To už se blížíme k prozíravosti, která je schopností  rozhodovat o budoucnosti vlastního života v různých aspektech. Základem zůstává vnitřní dialog se sebou, dialog s druhými. Předpokládá dobrý cíl, respekt k vlastní  osobnosti i osobnosti každého jiného.

Skaut to shrnuje stručně: Buď připraven!

Váš vděčný bratr Balú 

Přidáno před
Příspěvky

Velikonoční přání

Milí bratři, vzácní přátelé a čtenáři stránek ELŠ, rád bych Vás všechny pozdravil, protože přichází s novým jarem Veliká noc. Ještě důležitější je ale následující velikonoční ráno. Naši předkové vyhlíželi východ slunce a ve svých věrských…

Pozvánka na Ekumenickou lesní školu 2018

Bratři,

Orlovské lesy jsou krásné v každou roční dobu, ale bílý příkrov zimy dává vyniknout kontrastům. Bílá a zelená, bílá a hnědá, bílá a šedá, bílá a černá se střídají v lesním tichu, bílá a modrá se s bílou a šedou potýkají na zimním nebi, dokud vše nezakryje šero a přísvit večerních hvězd nezačne kouzlit se stíny lesa a třpytem krystalů sněhu a ledu. Nedalo mi to, abych na konci zimy, v tomto týdnu, krátce na Vysočinu nezavítal. A opět jsem propadl kouzlu tohoto krásného místa, v blízkosti Orlovské hájenky, kde v létě prožijeme svoji lesní školu.

Je tu naprosto viditelný čas, který zbývá přírodě k odpočinku. Míza stažená hluboko v kořenech čeká na nové probouzení jara, žabky u rybníčka spí svůj dlouhý sen zimní strnulosti někde pod listím, také sestry sýkorky šetří silami a přeletují jen za potravou, aby dlouhé hodiny ukryté v načepýřené pokrývce vlastního peří dřímaly. I vznešený let dravců je vzácný. Také ti šetří síly pro nadějnější čas, až bělost zimy vystřídají znovu pestré a svěží barvy. Tak se to opakuje podle odvěkých zákonů sestry přírody.

Ale ta bílá přece stále přitahuje oči, někdy je až oslepuje odrazem zubatého zimního sluníčka, někdy nutí k pozornému a pátravému pohledu pod zamračeným nebem. Bílá, alba regia, bílá královská. Barva skautské služby. Že by o ní něco mohla napovědět zimní běloba sněhu? Vždyť přináší strnulost, klid, chlad a mráz.

Jedno určitě chce a umí povědět vnímavému vůdci: buď trpělivý a nechej každému svému úmyslu dozrávat v čase. Nespěchej zbytečně, ať máš čas přemýšlet, promýšlet a měnit.

Koho? No především sám sebe, jako se tiše a nepozorovaně mění cukry a škroby stromových míz pod bílou pokrývkou sněhu. Ono je to užitečné snění. Jaro je promění na překrásný čin, čin nového růstu.

Možná stojí za zamyšlení i toto: více jak sto zim přešlo cestičkami těchto lesů od doby, kdy zde tábořili první skauti se svým profesorem Benjaminem.

Změnily se, vyrostly, dozrály k pokácení a z pařezí a klestu vyrostl nový život teď už dospělých i dozrálých stromů. S naším milým skautingem je to zrovna tak. Mění se, protože se mění myšlení lidí s každou novou generací. Stojím tu a zamýšlím se nad poklady pod sněhem, změna je život, život je změna. Jen jedno potřebuji: nepřehlédnout hodnoty, které tu zůstaly, stopy, které ukryla sněhová peřina.

Pomalu půjdu z lesů mezi lidi. Už vím: nepostačí jim přát všechno nejlepší. Musím k tomu přání podat ještě pomocnou ruku. Myji si ruce v krystalcích sněhu. Zebou. Po chvíli ale žhnou jako ohřáté plamínky ohně. To umí bílá čistota sněhu a tiše mi šeptá: „Neboj se, půjde to. Žádná dobrá myšlenka se neztratí. Třeba jen bude potřebovat dozrát. Jdi.“

A nové příležitosti nacházej před sebou, bratře milý.

Z Vysočiny pod hradem Lipnice se loučí starý medvěd Balú a o něco málo mladší Pade

Přidáno před

Galerie: II. Skautský seminář ve Skutči

II. Skautský seminář Věda, víra skauting  se konal v sobotu 24. února 2018 v prostorách Kulturního klubu ve Skutči.

Přidáno před
Příspěvky

Přede dveřmi březen

Březen je měsíc nadějných skutečností. Přibývá slunce, blíží se jaro. Rozproudí mízu nejprve těm břízám, pak i dalším stromům a rozproudí znovu i naši skautskou krev. V únoru jsme se dotkli skautských a občanských hodnot…

Zemřel bratr Káďa

Milé sestry, milí bratři,

s hlubokým želem v srdcích Vám oznamujeme, že nás ve středu 21. 2. 2018 ve věku 93 let opustil bratr Zdeněk Zelený – Káďa. Rozloučení proběhne v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí v Praze ve středu 28. 2. v 10 hodin.

Pro nás je Káďa hrdinou, a významnou osobností, která nám je pro náš život vzorem. V Ekumenické lesní škole jsme vděční za to, že jsme měli tu čest Káďu poznat a spolupracovat s ním.

Prosíme i Vás, abyste v tiché vzpomínce bratru Káďovi vyjádřili své díky a vzpomněli na něho v modlitbě.

Milý bratře Káďo, děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal!

S hlubokou vděčností,

Pade & Vlk & Krokodýl

O bratrovi Káďovi si můžete přečíst v sekci osobnosti ELŠ.
Krásné povídání o bratru Káďovi také sepsala jeho vnučka Klára.

Přidáno před
Příspěvky

Den sesterství

Tento týden se obracíme hlavně k vám, naše drahé sestry. Blíží se den oslavy narozenin našich manželů zakladatelů. Máme tedy před sebou den sesterství. Ve světě je toto výročí známo jako Thinking Day, neboli den zamyšlení.…

Pozvánka na II. Skautský seminář ve Skutči

V Kulturním klubu Skuteč se 24. února 2018 koná vzdělávací skautský seminář s názvem Věda, Víra, Skauting. V rámci přednášek zde vystoupí plzeňský biskup František Radkovský, bývalý diplomat Pavel Fischer, novinář Mikuláš Kroupa a mnozí další. Celodenní program začíná v devět hodin. Vstupné stojí 50 Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti. Pro účastníky bude přímo v areálu zajištěn oběd za 50 Kč a možnost přespání na intru místního gymnazia na posteli s vlastním spacákem za cenu 100 Kč / noc. Skutečská konference je určena pro širokou veřejnost.

Program zahájí přednáškou o Turínském plátně plzeňský katolický biskup František Radkovský. Turínské plátno je významná křesťanská relikvie, do níž byl údajně po ukřižování zabalen Ježíš Kristus. O pravosti a významu plátna zobrazující otisk mužské postavy se vedou dlouhodobé spory.

Semináře se zúčastní také Pavel Fischer. Pavel Fischer se v poslední době zapsal do povědomí veřejnosti jako prezidentský kandidát. Známý je ale i jako bývalý velvyslanec ve Francii. Za své diplomatické služby obdržel francouzský řád čestné legie a monacký řád svatého Karla. Přednášet bude na téma Život diplomata a skauta.

V poslední části konference představí vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa společně s ředitelem Skautského institutu Milošem Říhou příběhy z Paměti národa. Projekt Paměť národa shromažďuje vzpomínky pamětníků významných historických událostí, jako jsou obě světové války nebo období komunistické totality.

Kliknutím na program stáhnete plakát v plném rozlišení pro tisk [pdf].

Text přebrán z: chrudimka.cz

Přidáno před