Přátelství

„Přátelství je veliké Dobro.“  Svoji krátkou úvahu začínám vznešeně, slovy antických filosofů.

K mému zamyšlení v deseti krátkých odstavcích mě vedou krásná setkání posledních týdnů s bratry z naší skautské rodiny.

  1. Je dobré děkovat. A proto na úvod poděkuji i já, a to za každého z Vás. Bohu za oslovení a pozvání a Vám za to, že jste toto pozvání nepřeslechli. Že vzácné dary, které jsme dostali, abychom mohli vést a formovat mládež nám svěřenou, naplňujete.
  2. Bratr Merkur nám často avšak mile připomínal, že být vůdce je povolání. Krásné a zodpovědné. A sám nám byl vznešeným příkladem skauta, který celý dlouhý život pomáhá tam, kde je potřeba. 
  3. Učme se jeden od druhého. Náš vzácný bratr Ježek, vůdce Jesenické lesní školy, mnohokrát zmiňoval, co nás a naše lesní školy a kurzy tak blízce spojuje. Je toho dost a jsou to spojovníky ušlechtilé. Připomenu jen některé z nich. Láska k přírodě, odpovědnost k vlasti, úcta k duchovním hodnotám, k tradicím. Zkusme se o ně mezi sebou dělit, učme se jeden od druhého, co by bylo prospěšné skautské výchově, vlasti a celé společnosti.
  4. Balúova výzva „zůstaň alespoň v koutku své duše chlapcem a neber se moc vážně“. Ano, když jsme byli minulé léto u bratří na Cordě, tak přesně toto jsme společně prožívali. Díky Oldo, Stopaři, Vůčku, Miki.
  5. Být přítelem všech lidí dobré vůle, být bratrem každého skauta, být sestrou každé skautky. Je to krásná myšlenka sblížení, spřátelení se přes existující rozdíly mezi lidmi, kterou nám zanechal náš zakladatel B.P. Idea, kterou naši starší bratři, jenž prošli komunistickými žaláři, dokázali šířit i na místech, kde právo a zákon neměly své místo. Dokázali radovat se s těmi, které v žalářích potkávali, a prožívali s nimi mnohaleté nespravedlivé tresty. Přesto zůstali pevní a nezdolní. Jiří Stránský, Bivoj, Merkur, Jiří Navrátil, Jura Ott a mnozí další.
  6. Krásné mezilidské vztahy a jejich budování v přátelství a bratrství je jedno z velkých témat letošní lesní školy. Neboť pravý přítel nás neopustí. Poznáš a nalezneš jej v rozhovorech o životních otázkách, o mravních problémech, o umění, o krásných věcech – slova vzácného vůdce Velena Fanderlíka. A přátelé i krásné mezilidské vztahy, to je ELŠ.
  7. Přátelství je takový mostek přes neschůdný úsek cesty. Nezůstávej na tu cestu sám! Opři se o své bratry, sestry, kteří Ti přes různá úskalí života pomohou přejít bez pádu do hlubin.

Buďte tři – to je ta Velenova výzva zkušeného vůdce. Mějte je vedle sebe – jako já mám Krokodýla, Hakima, Vlka – schopné skauty a skautky, mějte přátele, dobré a užitečné.

  1. Vůdcovský kurz GONG a jeho vůdcové mě vždy znovu přináší velkou radost. Je to totiž velmi obohacující zkušenost z dlouholetého přátelství s Ondrou, Divošem, Kyklopem. Zůstávat v takto dlouholetém přátelství je krásné, obohacující a zajisté i užitečné. Neboť každého z nás učí respektu k druhému, toleranci v názorech a společnému naslouchání pravdám. Je to celoživotní škola. Učení se zdvořilosti a odpuštění.  
  2. Ještě jednou zmíním svého velkého učitele a bratra Merkura, a to v kontextu vlastenectví. Velmi nenápadně, skromně opakoval, abychom na toto téma nezapomínali, nebáli se jej otevřít, hledali vztah k naší vlasti a byli hrdí na svoji krásnou otčinu. 
  3. A poslední, desátá myšlenka umocňuje ty všechny předchozí. Vzpomíná to, co věděli naši bratři a sestry, jež byli našimi učiteli na cestách života a skautování. Připomíná, že nesloužíme jen lidem, ale i BOHU, Nejvyšší Pravdě a Lásce, která dá prosícímu to, co k poctivému dílu a hledání potřebuje.

„Neboť ten, kdo dává, ten také dostává, kdo odpouští, tomu bude odpuštěno!“

Bratr Pade

Přidáno před

Záznamy přednášek z XXX. semináře ELŠ „Demokracie“ v Praze (2020)

Pokud vám okolnosti nedovolily zúčastnit se letošního jubilejního semináře Ekumenické lesní školy, nezoufejte. Máme pro vás na YouTube připravené videozáznamy vystoupení letošních hostů. Než si je pustíte přes odkazy níže, můžete si do kalendáře zapsat víkend 8.-10. ledna 2021. To je totiž termín příštího pražského semináře ELŠ.

Starší přednášky z minulých ročníků si můžete pustit v on-line Knihovně ELŠ.

Plakát s programem ze semináře → Knihovna ELŠ →


Záznamy z XXX. semináře Ekumenické lesní školy na téma „Demokracie“ (2020)

 Vojtěch Eliáš – O´Kim: Cesta od frustrace k pravdě

 Alexandr Flek: Překračovat hranice

Kapela Wsedě a osudy jejích členů

 Martin C. Putna: Věčný fašismus a duchovní demokracie

Jan Kysela: 100 let od přijetí ústavy Československé republiky

Olga Malířová Špátová: Beseda nad filmem Jednou skautem – navždy skautem

Jíří Zajíc – Edy: Setkání s osobností českého skautingu

David Rožek – Doktor: Terorismus a radikalizace v ČR a EU

Slavomír Janev – Nashvill: 100 let bratra Jestřába

Za zaznamenání videa a sestříhání přednášek děkujeme firmě TV PORT, s.r.o.

Přidáno před
Příspěvky

Vše dobré v novém roce

Údolí říčky Doubravy u Chotěboře nabízí i na sklonku roku nezapomenutelné výhledy. Divoká voda obklopená spící přírodou se proplétá mezi kameny a prokousává skalami. V roce 2020 vám, milé sestry a milí bratři, přejeme na skautských…

Přidáno před
Příspěvky

Procházka Adventní Řekou s Balúem

Nevlídný listopadový čas vzdul vodu v mé Řece, tak ochablou za suchého léta. Nechala tu v pobřežních křovinách uvízlé větvičky a chuchvalce podzimního listí. Všechno to ztuhlo a ztvrdlo pod prvním náporem přicházející zimy. Přece mne to…

Přidáno před

Pozvánka na jubilejní XXX. Seminář ELŠ v Praze v lednu 2020

Tradiční seminář Ekumenické lesní školy se koná již potřicáté, tentokrát pod záštitou Skautského institutu a Městské knihovny v Praze. Prostory ústřední knihovny na Starém Městě jsou s novodobou historií Junáka úzce spjaty. Právě zde se 2. prosince 1989 sešlo více než tisíc skautů a skautek, aby potřetí obnovili činnost skautské organizace. Oslavte s námi 30 let semináře i 30 let života v demokratické společnosti.

Pozvání na jubilejní ročník přijali mimo jiné ústavní právník Jan Kysela, dokumentaristka Olga Malířová Špátová, literární historik Martin C. Putna nebo pedagog a publicista Jiří Zajíc – Edy. Přijďte si poslechnout uznávané odborníky o víkendu 10.-12. ledna 2020 do Městské knihovny v Praze a na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Těšit se můžete na setkání s osobnostmi českého skautingu a doprovodný program. 30. ročník semináře ELŠ byste si zkrátka neměli nechat ujít! Více informací najdete a zaregistrovat se můžete na els.skauting.cz/seminar.

Více informací a registrace

 

Přidáno před
Příspěvky

17. listopadu 2019

Přátelé, podzimní víkend 16.–17. 11. 2019 byl pro instruktorský sbor Ekumenické lesní školy velmi důležitý. Potkali jsme se na Vysočině, na faře v Herálci, abychom poděkovali za 30 let svobody a demokracie v naší krásné vlasti. V předvečer tohoto významného…

Přidáno před

Odešel bratr Jan Havel – Bivoj

Bratr Bivoj s rodinou

Milé sestry, milí bratři,

v neděli 3.11.2019 krátce po poledni zemřel velký hrdina, dobrý člověk, skaut a náš spolubratr z lesní školy – BIVOJ.

Navždy v mém srdci zůstane jako neohrožený muž, jenž v dobách nesvobody konal činy hrdinné a v dobách svobody žil skromný život muže, který již ví. Když jsem byl na ELŠ frekventantem, nám mladým vůdcům ohříval vodu, abychom se nenachladili, a sám se každý den koupal v řece. Spal ve stanu a kdo viděl jeho chatrný spacák, tak nechápal, jak v těch chladných srpnových nocích nedošel k žádnému nachlazení. Byl to silný a nezdolný muž. Kdo měl tu možnost slyšet jeho příběh vojáka, který končil odsouzením na doživotí komunistickém žaláři, tak nechápal tu skromnost, nadhled a pochopení pro ty, kteří jej připravili o téměř 20 let života. Pochopením a odpuštěním je pro nás stále velkým vzorem. Pro nás, kteří se snažíme leckdy krkolomně, ale přesto jít v jeho skautských stopách. Jsem velmi šťastný, že jsem se mohl učit od těchto vzácných bratří, jako byl Bivoj, Merkur, Balú, Káďa, Jura, Jíra S. a další, kteří tolik prožili, svým věznitelům a soudcům odpustili a nám mladším dali velký příklad křesťanského života.

Prosím o vzpomínku a modlitbu za našeho drahého bratra Bivoje. Prosím, pokud budete mít možnost, tak přijďte příští středu na poslední rozloučení s Janem.

S úctou a vzpomínkou na bratra Bivoje

PadeKliknutím na parte jej stáhnete v plném rozlišení [pdf].

Přidáno před