Příspěvky

Červená a modrá

Máme tu říjen, měsíc padajícího listí. Zlatavé, špinavě hnědé i purpurové unáší i hladina Řeky. Mírně se zvedla podzimními dešti, ale ještě není zlatě šedá, jakoby si chtěla sama znovu zavzpomínat na lesklé hřebínky letních…

Přidáno před

Odešel bratr Merkur

Milí bratři, sestry a přátelé Ekumenické lesní školy,

s velkým zármutkem v srdcích Vám oznamujeme, že nás dne 10. 9. 2019 opustil náš senior, bratr Miloš Blažek – Merkur.

Merkurovi vděčíme za mnohé a je velmi těžké slovy popsat, co pro nás udělal a co pro každého z nás setkání s tak významnou osobností znamenalo. Jeho dlouhodobá a obětavá práce pro Ekumenickou lesní školu a skauting, již od roku 1946, v nás rezonuje a je pro každého z nás inspirací a vnitřním dluhem, že i my musíme v této práci i nadále pokračovat a myšlenku ELŠ a skautingu rozvíjet a předávat.

Velmi si Merkura vážíme a navždy zůstane v našich srdcích.

Společně jej tedy v modlitbě doprovoďme před Boží tvář.

Přidáno před

Krásy okamžiků

Voda v mé Řece pomalu opadá k slavnostem léta. Seděl jsem za rosného rána na balvanu u břehu. Seděl a pozoroval malý zázrak přírody. Tam u nás blízko balvaniska roste několik krásných a vzácných keřů růže pobřežní. Je královnou červnových květin. Víte, jaký zázrak jsem viděl to ráno? Viděl jsem, jak se rozvíjí její květ. Není to zase tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vždyť on potřebuje k rozvití vláhu. To se musí na vrcholu okvětí dosud nerozvinutého poupěte usadit kapička noční rosy. Jakmile vyjde slunce a rosa začne osychat, otevře se před žasnoucím zrakem růžové okvětí pro včelí mlsalky a čmeláky lízaly.

Vidět to znamená přivstat si, nechat se provanout mlhou od řeky a ranním chladem, pak trpělivě čekat, jako čeká rybář na svého duhového krasavce. Nakonec ale slunce zahřeje zkřehlého poutníka i krasavici růži a zázrak se zhmotní.

Není to podobenství o skautském životě? Vždyť i my chceme, aby se mladá srdce, ta růžová okvětí, otevírala kráse a plnosti života. Tím se dotýkáme tajemství, které není nepodobné tajemství růžového květu.

Jako k pozorování rozkvétajících divokých růží potřebujeme prožít všechno to provanutí chladu i vlhka, jako i růžička chce svou chladnou a vlhkou kapičkou rosy, tak i my musíme přijít k tomu tajemství výchovy připraveni.

Pracovat na sobě, to je jedno potřebné, zvláště teď, než se otevře tajemství léta a s nimi naše táboření. Krása okamžiků je tu vždy vykoupena hodinami a hodinami hledání, promýšlení, propracovávání detailů. Ano, i na detailu záleží. Nejde jen o program, jde i o duši skautského vůdce. Nestačí se chlapsky poplácat po rameni s ujištěním, že já to vždycky nějak zvládl a tedy zvládnu zas. Chce to zeptat se sám sebe po připravenosti sloužit. Možná to bude dotaz vtíravě nepříjemný, možná nás provane jako ten chlad červnového časného rána, ale může být prospěšný. Na jeho odpovědi totiž záleží, co uvidíme. Možná růžově třpytivé okvětí, na které se nezapomíná do příští zimy, možná také nic než zajímavý shluk zelených kališních lístků, které nevydaly za nic na světě své krásné tajemství. Proč jenom?

Nebylo ve mně dost trpělivosti. Neměl jsem dost vytrvalosti. Nebyl jsem dost statečný. Bál jsem se, že budu směšný se svou důsledností. Připadalo mi zbytečné ve věku techniky a vyspělých informací zapojit vlastní mysl.

Aby se Ti, můj milý, žádná z těch nehod nestala, to Ti přeje omšelý balvan na sázavském břehu ze své stařecké moudrosti. Přeje Ti to i krásná pětilistá pobřežní růže ze své krásy, kterou otevírá létu. A přeji Ti to zároveň s přáním šťastné plavby po každé vodě i já. Měj se dobře a měj rád všechno stvoření. Až zašustí orobincům semeníky, možná se zase sejdeme.

Bratr Balú

Přidáno před
Fotogalerie

Setkání instruktorů ELŠ v Lechovicích

V termínu 25.–26. 5. proběhlo na faře v Lechovicích u Marka Orko Váchy setkání intruktorů ELŠ. Probírali jsme především akce, které nás čekají v následujícím roce a půl. Semináře ELŠ v roce 2020 Pražský seminář proběhne v příštím roce v termínu…

Přidáno před

Budeš nám chybět, Jíro!

Zemřel skaut, spisovatel, scénárista a bývalý politický vězeň Jiří Stránský. ⚜️ Jíra byl nejen vzorem čestného člověka, co se neohýbá před ničím a nikým, ale také naším vekým přítelem. Obdivovali jsme jeho věčný optimismum. Jsi naší velkou inspirací, bratře!

Zavzpomínat na bratra Jíru můžete poslechem jeho povídání ze semináře ELŠ z roku 2014 níže.

Zdroj obrázky v záhlaví: pametnaroda.cz

Přidáno před
Fotogalerie

Galerie: Návštěva Anglie 2. až 6. května 2019

Nejen skauti z ELŠ se vydali 2. – 6. 5. 2019 uctít památku padlých československých letců RAF do anglického Brookwoodu. Návštěvu Anglie zdokumentovala ve fotkách níže Anna Ročňová. Fotografie z ceremoniálu v Brookwoodu pak nalezanete v příspěvku Uctění památky československých letců…

Přidáno před

Galerie: Uctění památky československých letců RAF v Británii

V neděli 5. května 2019 se skupina českých skautů pod vedením instruktorů ELŠ zúčasnila pietní akce na vojenském hřbitově v Brookwoodu ve Velké Británii pořádané naší ambasádou a uctila památku československých letců bojujících v RAF. Níže si můžete prohlédnout fotografie od Anny Ročňové z této pietní akce.

Přidáno před

Z novin: Pietní akt v Brookwoodu 5. května 2019

V neděli 5. května 2019 jsme se na vojenském hřbitově v Brookwoodu ve Velké Británii zúčastnili pietní akce pořádané naší ambasádou a uctili památku československých letců bojujících v RAF. Níže přetiskujeme článek, který o naší návstěvě vyšel na webu Velvyslanectví České republiky v Londýně.

Zdroj: https://www.mzv.cz/london/cz/aktuality/pietni_akt_v_brookwoodu_5_kvetna_2019_1.html

V neděli 5. 5. 2019 uspořádala Memorial Association of Free Czechoslovak Veterans spolu s přidělenci obrany velvyslanectví ČR a SR u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války ceremoniál na vojenském hřbitově v Brookwoodu.

Vzpomínkové události se zúčastnilo přibližně 100 osob. Představitelé obou velvyslanectví – zástupce českého velvyslance Jan Brunner, přidělenec obrany ČR plk. Jiří Niedoba a slovenský přidělenec obrany plk. Ján Goceliak, potomci a příbuzní válečných veteránů, zástupci krajanských spolků a asociací a všichni ti, kdo chtěli vzdát hold válečným hrdinům, kteří nasadili život za svobodu svého národa i celé Evropy.

Mezi čestné hosty mj. patřili starosta města Woking Graham Cundy, zástupci velvyslanectví USA, Polska a Austrálie a představitelé Britského královského letectva RAF z Wreathamu a Wokingu. Letos se zúčastnila také skupina českých skautů z Pardubic, kteří do Velké Británie přicestovali specielně kvůli této akci. Jejich aktivní účast dodala pietními aktu další zajímavý a důstojný rozměr.  

Slavnostní akt uváděla hlavní organizátorka paní Gerry Manolasová z Memorial Association of Free Czechoslovak Veterans. Zástupce velvyslance ČR a přidělenec obrany SR pronesli proslovy, děti s rodiči z české školy Okénko zazpívaly českou, slovenskou a britskou hymnu, dále následovalo kladení věnců a květin a děti také umisťovaly k jednotlivým hrobům dřevěné křížky na důkaz vzpomínky a díků. V druhé části čs. sekce hřbitova byla poté slavnostně odhalena nová informační deska. V závěru měli hosté možnost vyslechnout vyprávění potomků čs. účastníků bojů 2. sv. války a pohovořit mezi sebou u pohoštění, které přichystalo velvyslanectví ČR a SR.

Rádi bychom poděkovali všem organizátorům za skvěle připravenou akci a všem těm, kteří přijeli vzdát hold válečným hrdinům, na jejichž statečnost, obětavost a vlastenectví nikdy nezapomeneme.

Přidáno před