Příspěvky

Pojďme, pojďme spolu

Je tu zas léto – čas táborů, putování, čas pro lesní školu. Co vložit na prázdné stránky deníků? Krajina, kam zamíříme, by se dala nazvat poutništěm. Já vím, že to slovo je zvláštní, ale užil…

Přidáno před

Přátelství

K závěru letošní serie úvah jsem zvolil prostinké, ale obsahem hluboké slovo: přátelství. Vždyť nás k němu vybízí i jedna z dobrých rad skautského zákona.

Být přátelský k druhým předpokládá být přátelský také k sobě, oběma směry rozdávat dobro, usilovat o osobní růst i růst společný.

Teď je před námi příležitost: usilovná práce letního běhu lesní školy.

Je dnes módou mluvit o „přidané hodnotě“. Tou bezesporu nová přátelství, která léto nabídne, budou.

Ono to ale není tak rychlé a tak samozřejmé. Pro skautského vůdce je důležitý ten první krok – spřátelování, poznání východisek a cílů, to jest: zkušenost.

Vysoce si jí cenili už antičtí učenci. Aristoteles ji dokonce povyšuje nad vědění, když říká: „Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví, proč.“

Když už jsem zabředl do oblíbených citátů, dovolte ještě jeden, a to z moudrosti Jana Wericha:  „Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.“

Spřátelování a přátelský přístup je opravdu cenná hodnota. Velmi často tak získáváme víc, nežli jsme doufali nalézt.

Může se to zdařit, když půjdeme s rytířsky otevřeným hledím, to je s výhledem vpřed, s dobrou vůlí, s chutí naslouchat, s odvážným úmyslem pracovat na sobě.

Hodnoty, jimiž jsme se po pět měsíců zabývali, jistě pomohou.

S poděkováním za projevy přátelství, které jste mi nabídli a nabízíte a jsou radostí v mé nemoci, s díkem za modlitby.

Váš vděčný Balú

Přidáno před
Příspěvky

Pozvánka na Ekumenickou lesní školu 2018

Vážení bratři, milí přátelé, před časem jsme se společně prošli Orlovskými lesy poblíž hájenky, kde budeme v létě tábořit. Dnes se vydáme jen slabou hodinku chůze od Orlovské myslivny k návrší nad osadu Řečice, kde stojí kostelík.…

Přidáno před

Zápis z výpravy do Kašperských Hor 24. 4 až 26. 4. 2018

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) se zúčasnil 24. až 26. 4. 2018 výpravy do Kašperských Hor. Níže si můžete přečíst z této výpravy. zápis

Účastníci: Karel Trávníček – Origo, Jiří Šváb – Dědourek, Pavel Široký – Koč, Jan Turek – Mamutík, Šimon Matějka a nejmladší účastník Vojta Matějka, Zdeněk Veselý – Sam, večerní návštěva ze střediska Vydří stopa Sušice oddíl Medvědi Kašperské Hory bratr Nývlt – Škot.

Pondělí 23. 4. 2018. Bratr Miloš Blažek Merkur se našeho setkání neúčastní a tak jedu přímo do Kašperských Hor. Přijíždím odpoledne o půl třetí, ubytuji se a zjišťuji, kde se dá nakoupit, kde je informační centrum a jaké je okolí. Navečer přijíždí bratr Mamutík a jdeme se podívat, kde bychom se navečeřeli. Většina restaurací je zavřená a tak jdeme do hotelu Kašperk.
Po večeři ještě chvíli besedujeme, než se rozloučíme a domlouváme se na tom, že Mamutík přijede až ve středu ráno.

Úterý 24. 4. 2018. Koč, Origo a Dědourek přijíždí do Kašperských Hor o půl jedenácté, zrovna jdu po náměstí, když mi zazvoní telefon a zároveň vidím příchozí. Jdeme se ubytovat a jdeme na první vycházku po okolí. Procházíme okruh Pranýř, Šibeniční vrch, Vinice, lesní kaple P. Marie Pomocné, kostel sv. Mikuláše
a Kašperské Hory. Lehký oběd a po obědě jedeme na Žlíbek. Přes Pustý hrádek na hrad Kašperk a po zelené značce do Kašperských Hor. Příprava večeře a po večeři přichází bratr Škot, který nám zajistil ubytování v dětském domově. Beseda nad fotografiemi a bratr Škot nám vypráví o 1. oddílu Černí vlci Strakonice, kde byl zást. rádce 2. družiny Rysů. Vůdce Origo. Bratr Škot odchází do Kašperských Hor kde, ovlivněn vůdcem Origem, zakládá skautský oddíl.

Středa 25. 4. 2018. Po snídani přijíždí bratr Šimon Matějka s jednoročním synem Vojtou
a zároveň přijede i bratr Jan Turek Mamutík. Krátké přivítání se všemi a již vyjíždíme
na Čeňkovu pilu, kde necháváme jednou auto
a jedeme na Antýgl. Na parkovišti necháváme auta a jdeme podle řeky Vydry kolem Turnerovy chaty na Čeňkovu pilu. Obědváme v restauraci Bystřina. Po obědě jdeme na Čeňkovu pilu kolem smrku, který zde zasadil v roce 1860 Bedřich Smetana. Cestou podél vantroku přicházíme k soutoku řeky Vydry a Křemelné
a dál pokračuje řeka Otava. Vracíme se zpět
na parkoviště a loučíme se Šimonem a Vojtou, kteří odjíždějí domu. Děkujeme za návštěvu
a pozdravujeme nejmladšího účastníka jednoročního Vojtu Matějku. Dál pokračujeme auty do muzea skla a nejstarší sklárny v Anníně. Zajímavé a poutavé předvádění výroby skleněných koulí. Sklář nám odpovídal na otázky kolem výroby skla. Ještě navštěvujeme hrobku zakladatelů sklárny rodiny Schmidtů. Dál nás čeká cesta do města Kašperské Hory
a večeře.

Čtvrtek 26. 4. 2018. Ráno po snídani balení věcí a úklid pokojů. Odjíždíme na Dobrou Vodu, kde navštěvujeme kostel sv. Vintíře, muzeum Dr. Šimona Adlera, kopec Březník
kde je Vintířova kaplička, zničená v padesátých letech
a znova vystavěná a vysvěcená v roce 1992 a Vintířova skála. Vedle kapličky je uložena urna s popelem JUDr. Josefa Karla Haška. Pomalu opouštíme Šumavu přes Sušici. V obci Čepice stojí na mostě sv. Jan Nepomucký. Má dvě tváře. Jedna
se dívá na most, druhá na řeku. Přes Rábí jedeme
do Horažďovic a v restauraci U Hlaváčku obědváme.
Po obědě nás vede Mamutík na faru v Katovicích, kde působí. Po kávě na farské zahradě se loučíme a odjíždím směrem na Orlické hory. Děkuji všem účastníkům za setkání i milou společnost. 

Foto první a třetí Sam, foto druhé a čtvrté Koč.

Další naše podzimní setkání OKaELŠ, v pořadí 27, bude na Pálavě ve dnech 21. 9. až 23. 9. 2018.

Přidáno před
Příspěvky

Odpočinek

Otuženi rychle nestupujícím jarem jsme o měsíc blíž letnímu běhu lesní školy. Květen – kolik nádherných označení nese s sebou! Vybral jsem prastarou pranostiku, která zve do přírody: „Je tady máj – půjdeme v háj!“ Zabývali jsme…

Přidáno před

Svatý Jiří – náš patron

Přátelé,

nežli se začtete do krásného textu od bratra Balúa, tak prosím přijměte tento vzkaz v duchu skautského zákona.

V předvečer patrona skautů, svatého Jiří, se mi obzvláště dobře píše to, že Václav, instruktor ELŠ, je za svoji celoživotní skautskou službu oceněn právě medailí svatého Jiří. O kolika lidech jsme schopni říct či napsat, že jsou čestní, oddaní, pravdomluvní, skromní a prospěšní skauti? Že dokáží oslovovat a vnímat mladé, být jím vzorem?

Jsem poctěn, že tohoto mladého vůdce máme v našem týmu lesní školy a že tak dobře svůj skautský postoj osvědčuje vedle Balúa, Merkura, Bivoje a dalších. Je jen málo mužů, kteří se takto řídí mottem Jíry Stránského: „Měj rád svého bližního, ať je to kdokoliv! Snaž se mu pomoct, ať je to kdokoliv!“

Díky, bratře Kunhúte!

Pade

Svatý Jiří – náš patron

Začneme třeba českou zvláštností. Ve světě se slaví sv. Jiří 23. dubna, u nás posunutím za svátek sv. Vojtěcha 24. dubna. Je to pravděpodobný den jeho mučednické smrti snad v roce 303 nebo 304 ve starověké Lyddě, dnes nedaleko Tel Avivu.

Starobylá úcta k bojovníku /byl plukovníkem císařského vojska/ se rozšířila celým křesťanským světem . Více než strohá data o jeho životě žije legenda, šířená slovy, ale mnohem častěji obrazy, které byly knihou chudých, neznalých v rytířských časech čtení.
Tak jej po rytířích za patrona přijali také skauti. Podržme se i my obrazu. Nejčastěji vidíme Jiřího jako rytíře ve zbroji s nezbytným kopím, kterým probodává hlavu draka – symbolu zla.

Statný bílý kůň nese jezdce vzepřeného ve třmenech v okamžiku tohoto střetu. Bílá barva koně je symbolem čistoty, všeho nejvyššího Dobra.

Dobro přemáhá Zlo. To je Jiřího vítězství, to je jeho poselství z hloubky staletí trvající svatojiřské úcty. Může nám být líto, že ten legendární zápas s drakem zla Jiří ve faktické rovině nikdy nepodstoupil, ale legendy už jsou takové. Mluví v symbolech.

Boj, který symbolizuje, je i náš cíl : Drobnou a každodenní prací rozšiřovat pole Dobra v sobě a ve svém okolí. Tak tedy přeji všem čtenářům úspěch na tomto poli a pár nadějných slov z lidového popěvku na Smrtelnou neděli přidávám: “ Svatý Jiří vstává, létu odmykává …“

K sv. Jiří 2018
Balú ŘSV

Přidáno před
Příspěvky

Pozvánka na výpravu do Kašperských Hor

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) pořádá dvakrát ročně výpravy po českých krajích. Pozvánku na letošní jarní výpravu do Kašperských Hor vizte níže. Kdo by se chtěl připojit, nechť se ozve bratru Samovi. Milí bratři, termín…

Přidáno před

O otužilosti

O otužilost jsme zavadili minule při pozorování probouzení jara. Ona je totiž potřebná. Je dokonce dvojí — tělesná a duševní, spolu souvisejí a jedna bez druhé neplní svůj cíl.

„Jsme silni svalem i duší“ zpívá se v dříve zmíněné sloce junácké hymny.

Nebudu se šířit o té první. Snad jen v ozvěně Velikonoc vzpomenu už dávno odložený zvyk velkopátečního omývání ve „šťastné vodě“. Mladí se v ní i koupali — to kdyby snad někdo chtěl zkusit svou odvahu. Metody otužování jsou známé a platí, že každý volí podle svých dispozic.

K čemu ta druhá? Abychom měli schopnost poradit si v nečekaných situacích, které život přinese. Duševní otužilost není tedy nic jiného, než umění překonávat překážky.

To se snadno řekne, ale čím začít? Rozvahou – zvážit své dispozice a pracovat na nich. Máme přece z čeho čerpat. Je tu zkušenost a ta učí, že je třeba přijímat postoj: nejsem na prvním místě, nemusím mít vždycky pravdu. Je to prvoprvní tázání po pravdivosti.

Pak přijde druhé — umět přijmout kritiku jako tázání po cestě z nepříjemné situace. Jistě, ani pak se vše nemusí zdařit, ne pokaždé dojde k upřímnému dialogu se sebou samým a s okolím. Dokážeme ale „být in“ a posléze „být nad věcí“.

To už se blížíme k prozíravosti, která je schopností  rozhodovat o budoucnosti vlastního života v různých aspektech. Základem zůstává vnitřní dialog se sebou, dialog s druhými. Předpokládá dobrý cíl, respekt k vlastní  osobnosti i osobnosti každého jiného.

Skaut to shrnuje stručně: Buď připraven!

Váš vděčný bratr Balú 

Přidáno před