Příspěvky

Den sesterství

Tento týden se obracíme hlavně k vám, naše drahé sestry. Blíží se den oslavy narozenin našich manželů zakladatelů. Máme tedy před sebou den sesterství. Ve světě je toto výročí známo jako Thinking Day, neboli den zamyšlení.…

Pozvánka na II. Skautský seminář ve Skutči

V Kulturním klubu Skuteč se 24. února 2018 koná vzdělávací skautský seminář s názvem Věda, Víra, Skauting. V rámci přednášek zde vystoupí plzeňský biskup František Radkovský, bývalý diplomat Pavel Fischer, novinář Mikuláš Kroupa a mnozí další. Celodenní program začíná v devět hodin. Vstupné stojí 50 Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti. Pro účastníky bude přímo v areálu zajištěn oběd za 50 Kč a možnost přespání na intru místního gymnazia na posteli s vlastním spacákem za cenu 100 Kč / noc. Skutečská konference je určena pro širokou veřejnost.

Program zahájí přednáškou o Turínském plátně plzeňský katolický biskup František Radkovský. Turínské plátno je významná křesťanská relikvie, do níž byl údajně po ukřižování zabalen Ježíš Kristus. O pravosti a významu plátna zobrazující otisk mužské postavy se vedou dlouhodobé spory.

Semináře se zúčastní také Pavel Fischer. Pavel Fischer se v poslední době zapsal do povědomí veřejnosti jako prezidentský kandidát. Známý je ale i jako bývalý velvyslanec ve Francii. Za své diplomatické služby obdržel francouzský řád čestné legie a monacký řád svatého Karla. Přednášet bude na téma Život diplomata a skauta.

V poslední části konference představí vedoucí projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa společně s ředitelem Skautského institutu Milošem Říhou příběhy z Paměti národa. Projekt Paměť národa shromažďuje vzpomínky pamětníků významných historických událostí, jako jsou obě světové války nebo období komunistické totality.

Kliknutím na program stáhnete plakát v plném rozlišení pro tisk [pdf].

Text přebrán z: chrudimka.cz

Přidáno před

Únor před námi

Listy v kalendáři ukazují únor. Smutné výročí přijde sice až v závěru měsíce, ale připomínka je vhodná už dříve. Ten den, který předznamenal totalitu a s ní zpochybnění a v další fázi vyvracení všech tradičních hodnot demokracií počínaje, nepřišel náhle.
V poválečném nadšení utonula jako pověstný rozlámaný a „nořící se“ led, který dal měsíci jméno, pozornost demokraticky smýšlejících občanů. Komunisty připravená demontáž demokratického systému tak mohla vyvrcholit.
Pravda a čest je jen jedna. To si záhy uvědomila tehdejší generace skautů, kterým nový režim záhy vystavil výhostní list ze společenského systému. V duchu těch občanských ctností pak jednali – každý na svém místě a každý svým způsobem.
Připomeňme si jejich odkaz, jejich odvahu a oběti. Víme přece, že dějinné situace se v různých podmínkách mohou i opakovat.
S Vámi vzpomíná s vděčností bratr Balú
Zdroj obrázku v záhlaví: wikipedia.org (demise demokratických ministrů)

Přidáno před

Rok českých osmiček

Zkusme si trochu prolistovat kalendář na rok 2018.

Vstoupili jsme do něho malým jubileem České republiky prvního ledna, ale zajímavá a poučná „osmičková“ ohlédnutí najdeme hned v únoru, další v srpnu a v září a to konečné, stoleté, až v říjnu.

Co které říká, k čemu vyzývá a před čím varuje, nechám na Vás, pilných a sečtělých vlastnících čerstvostí vonících diářů a kalendářů.

Jen jedno je naší lesní škole společné pro tento rok: občanství. Ať tedy o něm přemýšlíme, ať je zodpovědně uplatníme – vždyť rok 2018 je i rokem volebním.

Dobrou každou volbu, každé rozhodování, které nový rok přinese přeje a vyprošuje

Váš vděčný bratr Balú

Přidáno před
Příspěvky

Vánoce

Všichni známe a v každém z nás rok co rok zní ozvěna vánočního chvalozpěvu: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ Jeho druhá věta může být nejen přáním, ale i výzvou žít v pokoji…

Advent

To slovo zaznívá kolem nás v nejrůznějších souvislostech a je dávnou předzvěstí nejpoetičtějšího času, času vánočního.

Čím ale může oslovit právě nás, skauty? Je to čas krátící se sluneční obchůzky, čas příchodu zimy, čas dlouhých večerů a nocí. Ubývání přirozeného světla v zahlcení záplavou umělého už nevnímáme tak, jako dávné generace před námi. Jednou i vícekrát ale zkusme vyjít tam, kde to přirozené stále platí a užasneme.

Není totiž tma, ale jen větší nebo menší nedostatek světla. Je -li světlo symbolem Pravdy a Lásky, tedy Nejvyššího Dobra, pak můžeme dovodit zajímavý pohled na svět mezilidských vztahů. Není Zlo, ale jsme obklopeni větším, nebo menším nedostatkem Dobra. Skautské poselství dobrého skutku zde má své jasné místo – společně usilujeme o to, aby nedostatek Dobra byl doplňován.

To je adventní i vánoční výzva. Sebemenší dobrý čin tu hranici posouvá kladným směrem. Vzpomeňme na to, až budeme rozsvěcovat další plamínky svíček s vědomím, že je lepší rozsvítit malinkou svíčičku, než sedět ve tmě a nadávat na ni. Pěkné a radostné dny adventu 2017!

Váš vděčný bratr Balú

 

Zdroj obrázku v záhlaví: gnosticdevotions.wordpress.com

Přidáno před

Galerie: Vlčinec 2017

Letošní Vlčinec, tentokrát zakončený čekatelskou zkouškou, se konal v Pohledi a na Orlovech (27. 4. – 1. 5. 2017) a v údolí řeky Oslavy pod Ketkovákem (16. 6. – 17. 6. 2017).

Přidáno před