Hledal jsem mezi mně známými bratry, odborně zdatné, schopné spolupracovat a věnovat dostatek svého času pro přípravu a vedení ELŠ pro období nejméně deseti let. Dalším kritériem byla chuť vytvořit přátelskou atmosféru, být připraveni i pro tvorbu nových programů, např. krátkých víkendových seminářů, nebo tématicky zaměřených setkání na Vlčinci.

Děkuji BOHU a děkuji ze srdce každému z Vás, že jste mé oslovení nepřeslechli. Jeho milostí jsme, co jsme. Dostali jsme vzácné dary: oslovovat, vést a přitom naslouchat mladé generaci. A je úžasné mít okolo ELŠ takto parádní spolupracovníky, kteří obrací svoji mysl k Bohu a skautským ideálům.

Vám všem přátelé přeji jen to dobré.
Prosím a modlím se o dobré dílo.
Ať se nám tedy daří, BOHU ke cti a slávě, skautingu a vlasti ku prospěchu.

Pade.

Instruktoři

Miloš Blažek – Merkur & Radek Konečný – Pade

Opravdu si nedovedu představit čestnější roli skauta, než-li být nástupcem ve vedení lesní školy po bratru Merkurovi. Děkuji Bohu za všechny chvíle, jenž mě byly dopřány trávit po boku naší skautské legendy, vedle bratra Merkura, jenž je nositelem tradice Ekumenické lesní školy.

Setkání s Merkurem, se skromným a pokorným mužem, nás všechny okolo něj, mění k lepšímu.

Pade a Merkur

Pade a Merkur

Petr František Hájek – Balú

Nejenom pro mne je Balú  skautským učitelem, ale zcela zajisté je pro mne prvním mužem naší lesní školy, studnicí nápadů, nových metodik a tradičních skautských dovedností. Jeho slova ze zimy roku 2010 mě znějí v uších dodnes: „ uděláme společně lesní školu tohoto roku a pokud budou síly , tak i mnohé další, protože to všichni Merkurovi dlužíme…!“

Tak rádi a šťastni jsme v Tvoji blízkosti bratře!

Srdečné díky příteli.

Balú a Merkur

Balú a Merkur

Pavel Vedra – Hakim

Vše co si jen dovedu představit pod krásnými výrazy, jako jsou bratr, přítel, věrný pomocník, rádce…, tak to nacházím u Hakima.Tak mnoho společných kurzů a lesních škol co jsme společně a rádi prožili. Tolik úžasných diskuzí pod hvězdnou oblohou, tak silná osobnost v týmu instruktorů ELŠ. Tak dobrý člověk!

Hakim

Martin Pavliš – Krokodýl

Můj blízký přítel, zástupce při vedení lesní školy a radostný člověk s hlubokou vírou v srdci.

Krokodýl

Matěj Rádsetoulal

Ideálním předurčením pro kariéru ve skautu je nosit příjmení Rádsetoulal.Napadá mě, že po bratru Číčovi by mohl být dalším Náčelníkem, zkuste si to představit, i pro veřejnost dost dobrý, ne?

A k tomu milý, čestný a mladý muž, vlastenec, s podporou v zádech pana senátora?

Další z „mladých pušek“ v ELŠ. Matěj je velkou inspirací i pro nás seniory ve sboru.

Matěj a pan senátor Zdeněk Papoušek

Lukáš Hejduk – Azor & Tomáš Vítek – Klíšťák

Takto zásadně se nám rozšiřuje instruktorský sbor a to rovnou o dva bratry z Roztok.Což o to, někdo by řekl náhoda, anebo Pade potřebuje mít v týmu mlaďochy, aby snížil věkový průměr, když už mu táhne na padesátku.

Jenže ono se to má tak, že jsou oba dva naprosto skvělými organizátory, vůdčími typy, sympaťáky, přímými skauty a ještě k tomu si vzali za svůj i seminář v Praze a pomáhají také s brněnským a skutečským.

Jo a opravdu věkový průměr týmu snižují.

Díky za službu bratři!

Azor

Klíšťák