ÚVODEM

Drazí přátelé Ekumenické lesní školy,

neúprosné kyvadlo času se vychýlilo od našich sedmdesátých narozenin k narozeninám jiným a významnějším. V roce 2018 si budeme připomínat jednak konec veliké války, jednak vznik samostatného státu, Československé republiky.

Zvláště pro starou generaci skautů je 28. říjen 1918 srdeční záležitostí. Vždyť po větší část existence českého skautingu byl vztah k republice vyjadřován ve skautském slibu.

Chceme tedy vzpomínat, ne ovšem jen nostalgicky. Chceme se jubilejním roce metodicky zamýšlet nad skautskou občanskou výchovou, nad pojetím vlastenectví v naší době, kdy je vnímáme jako službu společnosti, nad zápasy našich předchůdců o demokracii a nad naším místem v dnešní demokratické republice.

To jsou východiska stěžejních tematických okruhů nastávajícího ročníku lesní školy. Jsme připraveni je naplnit a těšíme se na nové mladé tváře a na jejich přínos do debat nad nastíněnou tematikou.

Vzhůru na cesty poznání, s různorodými symboly české státnosti, v záři slunce s jeho ranními i večerními červánky, v záři skautských ohňů, obklopeni krásou přírody i hledáním ušlechtilých mezilidských vztahů!

Půjdeme stezkou vyšlapanou a setkáme se na ní s významnými osobnostmi, ale připojíme i tu svou, dosud svěží, ale vždycky hledající, stezku Nejvyšší Pravdy a Lásky.

Balú

Nejnovější příspěvky

Pozvánka na výpravu do Kašperských Hor

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) pořádá dvakrát ročně výpravy po českých krajích. Pozvánku na letošní jarní výpravu do Kašperských Hor vizte níže. Kdo by se chtěl připojit, nechť se ozve bratru Samovi. Milí bratři, termín…

Přečíst vše…

O otužilosti

O otužilost jsme zavadili minule při pozorování probouzení jara. Ona je totiž potřebná. Je dokonce dvojí — tělesná a duševní, spolu souvisejí a jedna bez druhé neplní svůj cíl. „Jsme silni svalem i duší“ zpívá…

Přečíst vše…

Velikonoční přání

Milí bratři, vzácní přátelé a čtenáři stránek ELŠ, rád bych Vás všechny pozdravil, protože přichází s novým jarem Veliká noc. Ještě důležitější je ale následující velikonoční ráno. Naši předkové vyhlíželi východ slunce a ve svých věrských…

Přečíst vše…

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte přímo na mne, telefonicky, emailem nebo pomocí formuláře vpravo.

Kontaktní osoba

Radek Konečný — Pade
(vůdce Ekumenické lesní školy)

Kontaktní formulář