V sekci “Knihovna” naleznete materiály nejrůznější povahy, které si můžete stáhnout. Rádi bychom se tak podělili o zajímavé metodické návody, publikace, audiovizuální nahrávky aj. Materiály pocházejí nejen od našich instruktorů a ze seminářů ELŠ, ale i ze širšího okruhu naší školy.
Pro stažení nebo prohlédnutí souboru stačí kliknout na odkaz a pak trpělivě čekat. Pokud by nějaký odkaz nefungoval, kontaktujte nás .

Audio nahrávky ze seminářů ELŠ

  • Audio nahrávky přednášek z jednotlivých ročníků si lze stáhnout v Archivu skautského semináře (vždy tak dva měsíce po konání akce).

Publikace a metodické texty

  • Čtyři Inspirace. Soubor čtyřech družinových projektů z ELŠ 2012, v nichž se účastníci věnují praxi a metodice skautské ideje (dobrý skutek, skautský zákon, tři principy a odříkání) v oddílech.
  • Hájek, Petr, Rodinné stříbro skautingu. Tato Balúova stať se zamýšlí nad tím, co patří mezi “základní kameny” skautské výchovy a jak moc jsou využívané v současnosti.
  • Hájek, Petr, Drobničky. Balúova dosud nevydaná metodika pro vůdce vlčat týkající se dobrého skutku včetně praktických metodických ukázek a stať pojednávající o slibu vlčat.
  • Beránek, Petr, Rytíř, nebo indián? Text o pojetí anglického skautingu, o Setonovi a Svojsíkovi. Jedná se o úvahu na téma, zda opravdu Svojsík zkombinoval oba myšlenkové směry.    

Vzpomínky k 70 letům ELŠ

Varia