Advent 2018

Tak nám začíná advent. Počasí se teprve chystá, jen pár vloček po sv. Martinu připomnělo, že předěl zimy a podzimu je skutečně tady. Začít tradičně, slušelo by se psát o rozsvícení první adventní svíce. Prožíváme ale sto let od vzniku republiky a bude dobré se na advent 1918 podívat trochu z této perspektivy.

Advent znamená příchod, ještě přesněji očekávání příchodu. Viděno ještě užší optikou, tedy radostné očekávání příchodu Spasitele Ježíše Krista. Před těmi sto lety bylo těch očekávání mnohem, mnohem víc a všechna byla spojena s nadějí, nebo dokonce s jistou radostí: „On se z té strašné války vrátí.“ Toužebně se očekávalo, že se zlepší zásobování, byť nová úroda byla v nedohlednu. Hrozivá inflace obcházela středem Evropy a nová republika se jí vyhnula jen tak tak za cenu úsporných opatření.

Byl tu a zůstal tu svobodný, demokratický národní stát. Zkusme si ještě jednou na sklonku roku, kdy se zrodil, oživit a připomenout tyto základní zkušenosti. Dobře se mohou spojovat s leskem ozdob, s vyhledáváním dárků, s tichými plameny adventních světel. A rozsviťme aspoň jedno i za naši organizaci, jejíž rozvoj a úspěchy jsou s demokracií předválečného Československa i s existencí moderního českého státu neodlučně spojeny, mimo jiné vazbou tradice.

Krásný adventní čas!

Balú

Přidáno před

Ve Skutči skauti zasadili Lípu Svobody, ELŠ byla při tom

100 let republiky. Oslavy narozenin naší samostatné země se dne 28. 10. 2018 odehrávaly na území celé České republiky. Stejně tomu bylo i ve Skutči. Skauti ze střediska Ležáky Skuteč si pro tuto příležitost připravily program spolu se studenty zdejšího gymnázia Suverénního řádu Maltézských rytířů a městem Skuteč.

Oslavy sta let republiky se nesly ve slavnostním duchu. V 16 hodin za přítomnosti skautů ze střediska Ležáky Skuteč a zástupců Ekumenické lesní školy, zástupců města a veřejnosti byla na vybraném místě zasazena Lípa svobody. Před sto lety naši předci ze Skutče zasadili 2 lípy, které měli připomínat získání samostatnosti a svobody československého národa. Stoleté výročí tak skauti pojali jako připomínku a pokračování této události. Slavnostního zasazení se, po národní a junácké hymně, velice symbolicky chopil nositel Řádu stříbrného vlka bratr Ladislav Bartůněk – Balda s jedním z vlčat skutečského střediska. Po slavnostním zasazením se všichni zúčastnění vydali slavnostním průvodem na místo původních Lip svobody, kde po proslovech zástupců církví a města došlo k položení věnců u pomníků padlých ve Velké válce.

Oslava této události byla úžasnou příležitostí k tomu, abychom si vzpomněli na říjnové události roku 1918 a na všechny, kdo za svobodnou zemi dali to nejcennější, svůj život. Mysleme na všechny, kdo ztratili svůj život nebo svobodu proto, abychom my mohli žít ve svobodné zemi, nejenom při státním svátku 28. října, ale po každý čas.

Přidáno před

Den veteránů 2018

Hra je základ skautské výchovy. Tak, ač dospělí, dopřejme si dnes hru, ve které převažuje jednička a která se pojí s první polovinou listopadu: 1.11., 2.11., 11.11., 11 hodin (a třeba 11 minut k tomu). Jsou to data, hodiny a minuty, které volají ke vzpomínce. Ta první jsou křesťanská, ta další spíše občanská, protože připomínají konec Velké války, kterou teprve druhá přejmenovala na 1. světovou. Vzpomíná se na její oběti, na její veterány, na mnoha věžích zní jedenáct minut zvon.

Je jubilejní rok. Své veterány měla i republika, která v okamžiku příměří měla vojsko, a ne ledajaké, ale neměla dosud své území. Také my, skauti, máme za to uplynulé století své veterány. V mém rodném městě sestry z družiny Lišek rok co rok zdobí hroby zemřelých skautů a skautek drobnou kytičkou. Letos jich uvinuly a roznesly šedesát. Se světly v dušičkovém šeru tvoří viditelný symbol neviditelné, ale silné skutečnosti: „odevzdání pochodně, traditio lamparis“.

Díky a vděčné vzpomínání všem, kdo nám prošlapali dnešní svobodnou a radostnou skautskou stezku a díky Vám všem, kdo na ně nezapomínáte.

Váš vděčný Balú

Přidáno před

Ekumenická lesní škola 2018 – závěrečný víkend

Za prožitím posledního víkendu letošního ročníku Ekumenické lesní školy, v termínu 25. – 28. září,  jsme zamířili na pomezí Čech a Moravy, konkrétně do obce Bobrová. Ústředním tématem, které nás provázelo vlastně celým ročníkem, o to více však tímto víkendem, bylo sté výročí vzniku Československé republiky. Azyl a posléze i zajímavé poklady jsme nalezli na místní faře. Počasí se nám zřejmě chtělo pomstít za předchozí téměř letní dny a tak pro konec týdne ubralo na teplotě a přidalo na vlkosti. 

Čtvrteční večer jsme si prohlédli fotky ze zářijového víkendu stráveného v Londýně a rýpli si tak do těch, kdož s námi do těchto dalekých krajin nemohli vyrazit. Zbytek večera jsme pak strávili zabráni do debaty kolem nadcházejícího výročí vzniku naší, již dávno neexistující, republiky. 

I v pátek jsme se snažili vyhnout nutnosti opustit teplo a sucho fary, namísto toho jsme se věnovali tříbení našich intelektuálních dovedností. První přenáškou dne, věnovanou Pravdě, nás obohatil bratr Mukoki. Před obědem jsme potom stihli ještě první dvě absolventské přednášky k OČK Myšlenkových základů skautingu. Dobrou zprávou je, že Vendy a Hvězdář od léta nezapomněli nic ze svého kuchařského umu, a tak jsme byli na odpoledne notně posilněni a výborně naladěni. Své role historika se zhostil Vlk. Nejprve rok 1918 a vznik republiky, potom léta 1980-1989 a konec jiné éry. Před večeří dorazila menší část nás, kteří jsme se z pracovních důvodů nemohli zúčastnit už od čtvrtka. Po večeři měli promluvu Klíšťák s Azorem a také jsme si vyslechli zbylé dvě OČK-absolventské přednášky. 

Sobotní dopoledne jsme strávili oficialitami, totiž prezentacemi družinových absolventských prací. Každá družina měla za úkol v limitu dvaceti minut představit svoji práci, o které jsme poté  krátce podebatovali, nejprve vedoucí a oponent, následně i my ostatní. Nevím, jestli to bylo tím, že měli všichni tolik co říct, ale s výjimkou jediné družiny se do časového limitu nikdo nevešel. Odpoledne jsme vyrazili do Chotěboře navštívit bratra Balúa. Kromě toho, že kvůli nám mohl poslat k šípku dva jiné zájemce o jeho moudrost, se zdálo, že jsme mu návštěvou udělali i trochu radosti, což mě moc těší. Člověka jako je Balú člověk nepotká každý den. No co si budeme povídat, mnozí ho nepotkají za celý život. Pak už jsme spěchali do Žďáru nad Sázavou, konkrétně na Zelenou Horu, kde měl v poutním kostele mši svatou bratr Šagi. V podvečer jsme potom prožili zakončení celé lesní školy v impozantních prostorách Žďárské baziliky a Studniční kaple. Navečer jsme potom všichni již jako absolventi lesní školy důstojně oslavili význačné datum 28. října 2018. 

V neděli už jsme se pak po snídani a úklidu rozjeli každý do svého koutu naší pěkné republiky. Dá Bůh, že se znovu sejdeme.

Zapsal Šagi, Vít Peržina

Přidáno před

Setkejte se s osobnostmi na semináři ELŠ

Pozvání na skautský seminář Ekumenické lesní školy přijali mimo jiné novinář Jindřich Šídlo, socioložka Jiřina Šiklová, bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš a ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák – Špalek. Přijďte si poslechnout známé osobnosti a uznávané odborníky o víkendu 4. – 6. ledna 2019 do pražského Salesiánského divadla v Kobylisích a Skautského institutu na Staroměstském náměstí. Těšit se můžete i na doprovodný program, skautské prodejce, kavárnu a mnoho dalšího.

29. ročník semináře ELŠ byste si zkrátka neměli nechat ujít! Kompletní program, více informací a registraci najdete na webu els.skauting.cz/seminar.

Přidáno před

28. X. 2018

Vrcholné výročí tohoto roku se před námi otevírá – sto let moderní státnosti.

Československá republika povstala z popela velké války provázena úsilím politiků na straně jedné a utrpením a oběťmi drobných lidí doma i na frontách války na straně druhé.

Můžeme si s radostí připomenout, že skauti byli mezi prvními, kdo nabídli novému státu svou službu zpravodajskou podobně jako sokolové službu strážní.

Dnes víme víc, než naši předchůdci. Víme, že demokracie je nejlepší možné zřízení společnosti. Víme také, že je nutné o ni pečovat.

Ze vzdálenosti jednoho století zaznívá hlas velkého filozofa a humanisty T.G. Masaryka:

„Akceptuji plně váš program.“

Jaký byl, snažíme se poznávat. Jaký je, to žijeme.

Jaký bude, záleží na nás: program výchovy občana demokratického státu, který rozeznává dobro a zlo, pravdu a lež a následuje cestu zakladatelů republiky před sto lety.

Váš vděčný Balú

Přidáno před

Podzimní víkend ELŠ v Londýně

Letošnímu ročníku Ekumenické lesní školy se podařilo něco dosud nevídaného mezi vzdělávacími kurzy Junáka. Podzimní víkend ELŠ se uskutečnil v Londýně! Tato nepovinná část lesní školy měla celkem 21 účastníků tvořených z řad frekventantů i instruktorského týmu a probíhala v termínu od 27. do 30. září 2018. Jedním z hlavních cílů výpravy bylo uctění památky československých pilotů RAF, kteří položili za naši vlast život během druhé světové války.

Účastníci „zájezdu“ započali svoji cestu na bratislavském letišti Milana Rastislava Štefánika, kam se postupně sjeli v předvečer slavnosti sv. Václava. Až na jednu výjimku, která dobíhala k bráně až na poslední výzvu, všichni odlet dobře stihli. I díky posunu času naše skupina na londýnské letiště Stansted přiletěla až po půlnoci. Následný přesun do centra Londýna do místa ubytování – hostelu německé katolické mise na okraji londýnského City trval další asi 2,5 hodiny, takže spát se šlo až nad ránem. I přes nemalou únavu jsme ovšem nemohli dospat rána a těšili se na nabitou prohlídku Londýna s věhlasným průvodcem O’Kimem – našim bratrem, českým skautem, instruktorem ELŠ a farářem katolické farnosti ve Wimbledonu. Prohlídka začala v 9 hodin ráno ve Westminsterském opatství. Průvodkyně nám dělaly dvě postarší dámy, z nichž jedna byla také skautka a hrdě se k nám hlásila. První zastávkou byla pamětní deska československým letcům RAF. Zde nám bylo vysvětleno, že pro Česko i Slovensko se jedná o velkou poctu, jelikož není běžné, aby na tomto posvátném místě Velké Británie byly dávány pamětní desky cizincům. Památku letců naše skupina uctila kyticí, skautskou hymnou, modlitbou a svatováclavským chorálem. Dále jsme prošli celé Westminsterské opatství a zvláštní pozornost jsme věnovali památníku Olave a Roberta Baden-Powela a také kapli letců RAF, v jejichž vitrážích jsme objevili i českého dvouocasého lva. Po opatství následovala návštěva parlamentu, Buckinghamského paláce, Trafalgar Square, Tower of London, Tower bridge a spousty dalších míst, která doprovázel svým poutavým výkladem bratr O’Kim. Den jsme zakončili svatováclavskou mší, večeří a dokumentárním filmem věnovaným českým letcům RAF.

Další den, tedy v sobotu 29.9., jsme hned zrána vyrazili na úplný okraj Londýna a totiž do Gilwellu – sídla britského skautingu a kolébky skautského vzdělávání. V místním gilwellském parku jsme pobyli celé dopoledne a poté jsme se přesunuli do Britského imperiálního muzea. Po prohlídce následovala velmi zajímavá diskuze se dvěma skautskými vedoucími o skautingu ve Velké Británii, zejména pak v Londýně. Sobotní den byl zakončen obhlídkou nočního (nebo spíše večerního) života v Londýnském city.

Neděle byla již spíše ve znamení návratu, takže jsme stihli “pouze” mši svatou v O’Kimově farnosti Wimbledon, procházku k větrnému mlýnu, kde Lord R.B. Powell psal svůj Scouting for boys a vydatný oběd na O’Kimově faře. Po něm následovala kvapná cesta na letiště Luton a let zpátky do Bratislavy.

Přestože tento prodloužený víkend uběhl velmi rychle, byli jsme všichni nesmírně rádi, že jsme se tak neobvyklé akce ELŠ mohli zúčastnit. Jistě to nebyla poslední zahraniční akce naší lesní školy. 

Václav Klíč – Kunhút

Přidáno před

Zápis z výpravy na Pálavu 2018

OKaELŠ (otevřený kruh absolventů ELŠ) se zúčasnil 21. až 23. 9. 2018 výpravy na Pálavu. Níže si můžete přečíst z této výpravy zápis.

Účastníci: Radek Konečný − Pade, Karel Trávníček − Origo, Jiří Šváb − Dědourek, Pavel Široký − Koč, Jaroslav Weigl − Higi, Zdeněk Veselý − Sam. Za skautské středisko Mikulov se na páteční besedě zúčastnili bratři Vlastimil Mihalík − Červotoč a Radek Jánský − Bylina.

21. 9. 2018 pátek. Před půl čtvrtou odpoledne přijíždím do obce Klentnice a za sebou vidím přijíždět Origa s Dědourkem. Zastavujeme u obchodu a nakupujeme potraviny na dnešní večeři, sobotní a nedělní snídani. Pak již společně odjíždíme na chatu, skautského střediska Mikulov, která se nachází mezi obcemi Klentnice a Pavlov. Pod Národní přírodní rezervací Děvín – Kotel – Soutěska a vinicemi. Po chvilce přijíždí bratr Bylina, správce chaty, přiváží nám vodu, plynový vařič a otvírá nám chatu. Přenášíme zavazadla a domlouváme se na večerní besedě. Po šesté hodině večerní jedu do Mikulova na železniční nádraží pro bratry Higiho a Čmeláka. Dorazil jen Higi, bratr Čmelák z Plzně měl špatně zapsané datum v kalendáři. Zároveň přijíždí na chatu bratr Pade. Počasí je příznivé a tak opékáme na ohni špekáčky, vuřty nebo buřty jak kdo chce. Již se brzo stmívá a tak si jdeme sednout do chatky, rozsvěcujeme svíčky a besedujeme o skautském hnutí. Letos je dvacáté výročí našich podzimních výprav. Od roku 2016 přidáváme ještě jarní výpravu kolem svátku sv. Jiří. Vzpomínáme na bratry, kteří nás předešli: Zdeněk Rašplička Zdenda, Jan Veselý Pirát, František Cigánek Albi, Jaromír Šváb Prášek. Přicházejí bratři Bylina a Červotoč. Představují nám středisko Mikulov a jejich putování po skautské stezce. Higi a Origo, instruktoři rádcovského kurzu sv. Jiří, nás seznamují s jejich kurzem. Bratr Pade vůdce Ekumenické lesní školy, podává informace o dalších kurzech ELŠ. Po Večerce a Gilwellském kruhu v pozdních nočních hodinách odjíždějí bratři, Pade a Bylina s Červotočem. My zbývající zalézáme do spacáků.

22. 9. 2018 sobota. V noci nám do střechy bušil lijavec, ale ráno již nepršelo a obloha byla již částečně protrhaná. Po snídani odjíždíme do Pavlovského Archeoparku. Přijíždíme po deváté hodině a patříme mezi první návštěvníky. Expozice i provedení Archeoparku je na vysoké úrovni srovnatelná se světem a velice se nám líbila. Auta necháváme na parkovišti a jdeme do přístaviště Yacht klubu Pavlov. Vyhlídková lodní doprava po Dolní Novomlýnské nádrži odplouvala až za hodinu a čekat se nám nechtělo. Vracíme se na parkoviště k autům a jedeme do Dolní Věstonice. Je těsně před polednem a Archeologické muzeum má od 12 do 12:30 přestávku. V restauraci Pod Pálavou je volný stůl a tak jdeme na oběd. Tady nás zastihuje telefonát od Kočkece a ptá se, kde nás má hledat. Zanedlouho obědvá s námi. Po obědě si prohlížíme expozice v Archeologickém muzeu. Jedeme zpět na chatu, kde necháváme jedno auto a dalším naším cílem je město Mikulov. Cestou je zastávka na Kočičí skále, kde marně s Higim hledáme kešku. Necháváme auta na parkovišti u Lidlu a jdeme do města. Navštěvujeme Synagogu, zde se rozdělujeme a Koč s Origem jdou na Dny židovské kultury a já s Higim a Dědourkem vcházíme do zámku na stálou exposici Římané a Germáni. Vysoká úroveň a množství informací nás zdržela na výstavě, až nás začal Koč s Origem hledat. Pár SMS a scházíme se u kovaných vrat do zámecké zahrady. Z náměstí přecházíme pod zříceninou Kozího hrádku a jdeme židovskou čtvrtí zpět k autům na parkovišti u Lidlu. Blíží se doba večeře a tak se zastavujeme v obci Perná v Restauraci u Jessyho. Vinařství u Machů byla naše další zastávka. Chvilku sedíme ve sklípku a všichni mimo řidičů ochutnávají víno. Koč nás přivádí k dělení vína na suché, polosuché, polosladké a sladké podle obsahu alkoholu. Večer sedíme v chatě a besedujeme. Večerka a Gilwellský kruh končí den.

23. 9. 2018 neděle. Ráno vstáváme brzo, tak abychom stihli zabalit, uklidit chatu a mši v kostele sv. Mikuláše v obci Perná začínající v osm hodin. Po mši se loučíme před kostelem a rozjíždíme se do svých domovů. Origo čistí vnitřek auta od již klasické události, kdy mu v autě vybuchla petka s burčákem. Koč veze Higiho do Brna kde nastoupí do vlaku směr Praha. Já se cestou zastavuji na římské vojenské stanici nad bývalou obcí Mušov, nyní zatopenou v nádrži Nové Mlýny střed. Procházím naučnou stezkou, Brána do Římské říše. Na pahorku se rozkládala velká římská pevnost, kde byla i proslavená X. římská legie. Je možné, že tu pobýval i římský císař Marcus Aurelius. Po prohlídce okolí odjíždím domů. 

Děkuji všem za účast na našem setkání, bratrům z Mikulova za zapůjčení chatky a účasti na naší páteční besedě. 

Připomínám seminář ELŠ v termínu 4. 1. – 6. 1. 2019 v Salesiánském divadle v Praze, kde se rozhodneme o naší jarní a podzimní výpravě. 

Návrhy:

 • Krkonoše, Hostinné
 • Brdy, Rokycany
 • Chata pod Ketkovákem na řece Oslavě.

Sam

Přidáno před

Svatý Václav

Prožíváme „osmičkový“ rok, jak tedy nevzpomenout každoroční 28. září, svátek knížete Václava – vždyť také končí osmičkou. 

Sto let moderního českého státu má své historické kořeny tisíc let hluboké a kníže Václav je jejich symbolem.

Kníže, dědic České země, jak jej oslovujeme v chorálu na svých slavnostních setkáních – má co říci naší přetechnizované a uspěchané době?

Možná bychom si mohli, nebo spíš měli jeho očima a jeho bdělým svědomím přečíst naše skautské desatero. Určitě v něm jako v zrcadle najdeme Václava, sice vzdáleného, ale těmi výzvami nadčasového. 

„Dospěl k moudrosti za krátký čas“ píše o něm dávný legendista. Také to může být výzvou. Jednat a rozhodovat se moudře je jistě meta skautské sebevýchovy.

Dá nám to ale větší práci, než legendárnímu knížeti a jeho vrstevníkům. Tehdy se zprávy šířily pomalu, bylo jich málo a byly většinou přímočaré, ať už povzbuzující, nebo burcující.

Dnes jich koluje všemi sdělovacími kanály tolik, že se ony samy div nezahltí, což teprve my! Nic a nikdo nám ale nemůže vzít cenné sklíčko deseti mravních rad, abychom jím prozkoumali, co je pravdivé, správné a stojí za podporu. 

Možná i to radí svatý Václav nám, kdo půjdeme k volbám. Podpořme a vyzývejme k podpoře těch, kdo obstáli v pohledu přes pomyslné sklíčko.

Váš vděčný Balú

Přidáno před

Pozvánka na Vůdcovský lesní kurz Gong 2019

Nazdar!

Nech se rozeznít údery Gongu. VLK GONG je příprava na službu vůdce oddílu i seznámení s potřebnými znalostmi. Vůdce má nezastupitelnou úlohu v hnutí, jako vzor pro vedenou skautskou generaci. VLK GONG učí rozpoznávat pravé vůdcovství od pouhého „vedení“.

roverská hůlPokud si i Ty uvědomuješ, jak důležitý je duchovní rozměr hnutí a chceš jej prožít v kruhu podobně založených bratří, pokud Tě oslovuje myšlenka vůdcovství a pokud chceš složit vůdcovskou zkoušku, je GONG pro Tebe ten pravý. Vzájemně se obohacujeme a hledáme další inspirace do života oddílů i života skautského vůdce. Necháváme se doprovázet osobnostmi nejenom skautské historie.

Ročník 2019 je pro nás zlomový, protože slavíme 10. výročí obnoveného kurzu Gong. Máme pro Tebe připravený netradiční formát, postavený na dvou týdnech. Ten první společně prožijeme obklopeni Vysokými Tatrami a ten druhý budeme trávit u kolébky prvních skautů v okolí Lipnice.

Na GONGu se snažíme spojovat to nejlepší z tradice s tím, co oslovuje děti našich oddílů dnes.
Jako jediný kurz v ČR je VLK GONG nekoedukovaný.

Specifika kurzu

 • Důraz na osobnost vůdce a přijetí vůdcovství
 • Duchovní rozměr skautingu
 • Doprovázení
 • Speciálky
 • Setkávání s osobnostmi – ve skutečnosti i zprostředkovaně
 • Propojování tradice s moderními prvky
 • Vynikající kuchyně
 • Oddělování jednotlivých bodů programu gongem

Kontaktní údaje

Vůdce kurzu
Ondřej Dyčka
Palackého 7
678 01 Blansko
E-mail: ondra.dycka(uzenáč)skaut.cz
http://www.gong.skauting.cz/

Propagační leták kurzu VLK Gong pro rok 2019.

Přidáno před