Vlčinec Ekumenické lesní školy – metodika práce s nejmenšími

Vlčinec Ekumenické lesní školy – metodika práce s nejmenšími

Vlčinec… Zní to nespoutaně a divoce. A také to tak má být. Ti nejmenší, které v našich oddílech a družinách vedeme vstříc životu, jsou občas divocí až až. Ano, vlčata budou hlavním tématem dvou víkendů, které se uskuteční v Pohledi, na Orlovech a pod hradem Levnov na řece Oslavě.

V malebné vesničce Pohleď a na Orlovech nedaleko hranice Čech a Moravy nás čeká metodická průprava pro práci s vlčáky, naučíme se, jak je zaujmout, jak si s nimi hrát, jaké písně nemohou u vlčáckého ohně chybět, které rituály jsou s vlčáctvím neodmyslitelně spjaty a v čem je právě jejich věk specifický. To bude ale jen začátek. Na maximum využijeme i malebné venkovské prostředí. Navštívíme i řeku Sázavu, která poskytla svoje malebná zákoutí jako útočiště jedněm z prvních skautských táborů. Zkouškový týden naproti tomu proběhne na řece Oslavě, která je tak důležitým bodem setkávání se skautů, ba i trempů z Brněnska. Co je ale nejdůležitější, půjde zejména o ryzí setkání přátel, kteří spolu prožili nespočet kurzů a mají za sebou pořádný kus vykonané práce, o jejíž plody se chtějí podělit. Vlčinec 2015 ve svém obsahu metodický seminář, byl předzvěstí toho, co nás čeká v roce 2017 na čekateláku.

Nezůstaneme ale jen u vlčat, pokusíme se dotknout i duchovní dimenze skautingu obecně, na slovo přijdou i ti úplně nejmladší – Benjamínci.

Máš-li tedy chuť se setkat s Balúem a Merkurem, Hakimem, skautskými osobnostmi, které jsou nositeli tradice Ekumenické lesní školy, ale svým celoživotním dílem zasáhly celé naše hnutí, chceš-li strávit nedělní bohoslužbu pod starým ořešákem na dvoře statku, nebo prostě toužíš strávit víkend v nádherném prostředí, bratrském a sesterském kruhu s pocitem dobře stráveného času a mít možnost se nechat okouzlovat krásami Vysočiny? Sestro, brácho, už ani chvíli neotálej s přihlášením, tyto víkendy připravujeme právě pro Tebe!

Srdečně děkujeme všem 25 ti adeptům na čekatelství, jenž se na Vlčinec přihlásili a také, byť lehce smutní, prohlašujeme, že přihlašování je již k dnešnímu dni tímto uzavřeno.

Za tým ELŠ – PADE

Velikonoční přání

Milý bratře, slavnost Veliké noci nám připomíná nejen opravdový příchod jara, ale vlastně mnohem víc: Paschu, přechod, přechod z nesvobody ke svobodě, jak své vysvobození podnes slaví věřící Židé, ze smrti do života, jak to slavíme my, křesťané, ve vděčném slavení památky Kristova Zmrtvýchvstání neděli co neděli, ale můžeme tu odvěkou výzvu a touhu přijímat i osobně a po vůdcovsku, jako oživení tolik potřebných vztahů ke svým osobním závazkům a úkolům, k zodpovědnosti za své nejbližší a konečně i odpovědnosti vůči vlastnímu svědomí, které je hlasem Božím v nás.

Ze srdce přeji a vyprošuji, aby Velikonoce 2017, které tak blízce navozují naše setkání, byly pro každého z nás nejen krásným zážitkem, odpočinkem a svěžím nadechnutím, ale i trvalou inspirací pro vůdcovské dílo.

Vše dobré přeje PADE & instruktoři ELŠ