Pozvání – Tentokrát do krásného kraje Vysočiny

Bratři, přátelé, čas našeho setkání se přiblížil, přikládám pozvání od bratra Balúa a začátkem srpna všem zašlu upřesnění k setkání na hradě ORLÍK.

Těšíme se na setkání na lesní škole – PADE

Pozvání – Tentokrát do krásného kraje Vysočiny

Přiznám se a přiznám se rád, že k napsání těchto statí jsem byl vyzván naším milým bratrem vůdcem. Mám přiblížit Vysočinu, krajinu na pomezí Moravy a Čech, která je dlouhých sedm desetiletí mým domovem.

Bylo by pro mne nejsnadnější odkázat čtenáře k autorům povolanějším, na prvním místě k Fr. Halasovi a jeho úchvatné lyrizované próze Já se tam vrátím. Bylo by vhodné poslat Vás do sbírek galerií za obrazy úžasné harmonie přírody, jak je zachytili nesčetní krajináři. Bylo by dobré odkázat Vás k literární tvorbě vynikajících rodáků z Vysočiny, z nichž nejniterněji promluvil slovem i rydlem Bohuslav Reynek. Historik by Vás zasvěceně provedl hrdinskými eposy, které psali zdejší lidé ve svých životních zápasech a usilování o lepší časy příští. Žel, nic z toho neumím.

Continue reading