XXVII. Skautský seminář ELŠ 2017 – POZVÁNKA + PROGRAM

Vážené sestry, vážení bratři, zveme vás na XXVII. Skautský seminář Ekumenické lesní školy, který proběhne o víkendu 13. – 15. ledna 2017 v pražském Salesiánském divadle.

Přednášet a diskutovat s vámi bude Jiří Grygar a Lucie Výborná (Rádio a hvězdy), Stanislav Balík – Ježek (Zapomenuté a opomíjené poklady skautské výchovy), Ládis Heryán (Recitál), Kateřina Lachmanová (Typické překážky usmíření), Miloš Říha – Šípek a Mikuláš Kroupa (Skautská vize), Vojtěch Eliáš – Kim (Cizinec, nepřítel a bližní), Mons. +Tomáš Holub (nedělní bohoslužba a Etika války a boje proti terorismu), Miloš Blažek – Merkur (Rozhovor: 90 let skautem), Roman Buchtel (Duchovní úvod), Martina Špinková (Může být konec života dobrý?) a další osobnosti.

Dále pro vás budou připraveny výstavy, skautský antikvariát, klub, čajovna, ubytování, stravování, prodejci knih i dalšího vybavení pro skauty atd.

Více viz přiložený program v PDF zde: program_seminare_els_2017

nebo zde: https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/category/57-4840?download=1533:57-program-seminare-els-2017

Těšíme se na vaši návštěvu!
Se stiskem levice Rys, Pade a tým organizátorů

ELŠ podzim 2016

Milí bratři lesoškoláci,

všechno má svůj začátek i konec. Staří latiníci nám odkázali moudrou větu: finis coronat opus. Volně přeloženo to znamená, že dílo je korunováno úspěchem konce.

Právě o to se chceme společně pokusit během závěrečného víkendu jubilejní Ekumenické lesní školy 2016. Těšme se společně na pracovní nasazení, na prezentace družinových prací, na oslavu státního svátku, na putování podzimní Vysočinou. Můžeme se těšit i na přátelské setkávání na Žďárských horách, jak lid Vysočiny postaru nazývá tu kopcovitou a krásnou Vysočinu, na dotyk mrazem již ožehnutých strání, na obdivuhodnou krásu Santiniho architektury gotizujícího baroka v Bobrové, na Zelené Hoře i Klášteře. Lze to nadějné pozvání rozšiřovat dál, leč nechme po skautsku něco i pro překvapení.

Ať nás prozatím hřeje v chladnoucím čase potěšení z toho, že máme jeden druhého, že jdeme cestami společného hledání, že toužíme o pár pídí posunout dopředu sami sebe i naši společnou lásku, kterou je skauting.

Několik důležitých informací.

1. začínáme již 16.11.2016 od  18.00 v Bobrové ( viz.mapka ), ale nepovinně, spíše pro ty jímž se lépe bude cestovat ve středu, nebo se těší na naše společenství.

2. ostrý start je v Bobrové v dolním kostele v 8.00 a to 17.11.2016, po té se na dva dny přesouváme na faru na Moravci

3. společně se začínáme stravovat obědem 17.11.2016, do té doby prosím z vlastních zásob.

4. kroj, dobré vybavení na podzimní putování Vysočinou, spacák, karimatku, ešus a připravenou prezentaci J

5. společně se rozloučíme 20.11.2016 u baziliky minor ve Žďáru nad Sázavou.

els-mapa-podzim-2016

Nejen za všechny, ale i pro všechny, Vás do kopcovitého kraje Žďárských hor zve vůdce Ekumenické lesní školy Pade a Balú a Šagi.