Milí bratři, vzácní přátelé a čtenáři stránek ELŠ, rád bych Vás všechny pozdravil, protože přichází s novým jarem Veliká noc. Ještě důležitější je ale následující velikonoční ráno. Naši předkové vyhlíželi východ slunce a ve svých věrských představách je viděli radostně se koulet a tancovat na jarním obzoru. Ta jarní radost z probuzení života je v nás, ať už ji spojujeme se Zmrtvýchvstáním Páně, nebo ji podvědomě vnímáme z voňavého vánku, který je prosycen prvními pyly, nebo prožíváme obojí.

Přeji tedy všem tu vnitřní radost, která v mysli probouzí nové naděje v nejistotách a dovede probudit odvahu k dobrým činům. Ostatně i bělosobotní oheň vykřesaný z kamene říká totéž – je lépe rozsvítit malý plamének, než zůstávat v temnotě a nadávat na ni.

Tak vzhůru na jarní stezky, vždyť víme dobře, že pod šedí stařiny a ve stále ještě holých haluzích se chystá veliká slavnost budoucího léta.

Váš vděčný bratr Balú