Nazdar!

Nech se rozeznít údery Gongu. VLK GONG je příprava na službu vůdce oddílu i seznámení s potřebnými znalostmi. Vůdce má nezastupitelnou úlohu v hnutí, jako vzor pro vedenou skautskou generaci. VLK GONG učí rozpoznávat pravé vůdcovství od pouhého „vedení“.

roverská hůlPokud si i Ty uvědomuješ, jak důležitý je duchovní rozměr hnutí a chceš jej prožít v kruhu podobně založených bratří, pokud Tě oslovuje myšlenka vůdcovství a pokud chceš složit vůdcovskou zkoušku, je GONG pro Tebe ten pravý. Vzájemně se obohacujeme a hledáme další inspirace do života oddílů i života skautského vůdce. Necháváme se doprovázet osobnostmi nejenom skautské historie.

Ročník 2019 je pro nás zlomový, protože slavíme 10. výročí obnoveného kurzu Gong. Máme pro Tebe připravený netradiční formát, postavený na dvou týdnech. Ten první společně prožijeme obklopeni Vysokými Tatrami a ten druhý budeme trávit u kolébky prvních skautů v okolí Lipnice.

Na GONGu se snažíme spojovat to nejlepší z tradice s tím, co oslovuje děti našich oddílů dnes.
Jako jediný kurz v ČR je VLK GONG nekoedukovaný.

Specifika kurzu

  • Důraz na osobnost vůdce a přijetí vůdcovství
  • Duchovní rozměr skautingu
  • Doprovázení
  • Speciálky
  • Setkávání s osobnostmi – ve skutečnosti i zprostředkovaně
  • Propojování tradice s moderními prvky
  • Vynikající kuchyně
  • Oddělování jednotlivých bodů programu gongem

Kontaktní údaje

Vůdce kurzu
Ondřej Dyčka
Palackého 7
678 01 Blansko
E-mail: ondra.dycka(uzenáč)skaut.cz
http://www.gong.skauting.cz/

Propagační leták kurzu VLK Gong pro rok 2019.