Vrcholné výročí tohoto roku se před námi otevírá – sto let moderní státnosti.

Československá republika povstala z popela velké války provázena úsilím politiků na straně jedné a utrpením a oběťmi drobných lidí doma i na frontách války na straně druhé.

Můžeme si s radostí připomenout, že skauti byli mezi prvními, kdo nabídli novému státu svou službu zpravodajskou podobně jako sokolové službu strážní.

Dnes víme víc, než naši předchůdci. Víme, že demokracie je nejlepší možné zřízení společnosti. Víme také, že je nutné o ni pečovat.

Ze vzdálenosti jednoho století zaznívá hlas velkého filozofa a humanisty T.G. Masaryka:

„Akceptuji plně váš program.“

Jaký byl, snažíme se poznávat. Jaký je, to žijeme.

Jaký bude, záleží na nás: program výchovy občana demokratického státu, který rozeznává dobro a zlo, pravdu a lež a následuje cestu zakladatelů republiky před sto lety.

Váš vděčný Balú