Příspěvky

Požehnané Velikonoční svátky

Za všechny ty, kteří se pohybují okolo Ekumenické lesní školy Vám přejeme požehnané Velikonoční svátky. Snad nejprve podle dávných tradic našeho křesťanství: Christos voskrese, vo istinu voskrese, smertju svojeju smert pobral i sušcim vo hrobi…

Přidáno před

Slovo úvodem

Bratři,

ELŠ vstupuje rokem 2010 do dalšího období své působnosti, které má kořeny už v roce 1946 .
Své programové principy opíráme o skautské ideály a metodiku, obohacované z křesťanských zdrojů inspirace. Ve vzájemném dialogu mladých vůdců a instruktorského sboru chceme nabídnout pohledy a způsoby, jak skautsky prožívat některá z aktuálních témat.
Proto byl připraven výhled na následující šestileté období. ELŠ se tudíž bude konat vždy v sudém roce.
V letošním roce bude hlavním programovým tématem příroda. Chceme se učit ji vnímat, chránit a přitom využívat jako základní herní prostor pro oddílovou činnost, objevovat její nezměrné bohatství v kráse, která přináší
obohacení duchovního života.
V roce 2012, kdy vyvrcholí připomínka sta let skautingu u nás, bychom se chtěli dotknout těchto kořenů, nalézat, co z nich je stále živé a stojí za nové propracování a v sepětí s tématem předchozího běhu vše prožít v krásném prostředí Orlovských lesů.

V roce 2014 se okruh uzavře a co shledáme dobrým a obohacujícím ve dvou uvedených ročnících, bychom znovu chtěli uvést a obohatit v tématu prožívání duchovních dimenzí skautingu.

Také na liché roky, kdy nebudou letní běhy ELŠ, je pamatováno nabídkou pro skautskou veřejnost, a to nejen pravidelným seminářem
ELŠ v Praze , ale i monotematickými semináři a dílnami, stejně tak i seminářem k myšlenkovým základům, na jejichž programech se stále pracuje a bude brzy zveřejněn.

Stejně, tak budeme postupně odkrývat i bohatou historii naší Lesní školy.

S přáním všeho dobrého,

Radek Konečný – Pade, vůdce Ekumenické lesní školy

Přidáno před