Příspěvky

Zlatá sekyra

Sekyra zatnutá do polena je symbolem skautské práce.Zlatá sekyra, o které vypráví dokument Marie Šandové, sice není zlatá, ale jenom bronzová, vzácná, ale je převelice, neboť se stala symbolem tradice Ekumenické lesní školy. Na topůrku…

Přidáno před
Příspěvky

Seznam účastníků ELŠ

Bratři, kteří s námi prožijí letní běh Ekumenické lesní školy: 1. Pavel Buchta 2. Vojtěch Dlapka 3. Petr Beránek 4. Václav Ettler 5. Martin Přehnal 6.Pavel Lexmaul 7. Tomáš Nevole 8. Josef Glogar 9. Jan Polák…

Přidáno před

Pietní vzpomínka

Přátelé, dne 28.4.2010 uctí Ekumenická lesní škola památku zakladatele naší lesní školy, bratra Jana Remišera – Lona a to u rodinné hrobky Remišerů, na Olšanských hřbitovech. Pietní vzpomínka započne zažehnutím 3. svíček v 15.15.
V 16.30 jste srdečně zváni na zádušní mši svatou a to v chrámu sv.Ludmily, na náměstí Míru.
Sestry a bratři, zveme Vás k společnému uctění velké osobnosti českého skautingu bratra LONA.

V 14.45 se můžeme potkat u Hlavního vchodu na hřbitov a po té společně přejít k hrobu rodiny Remišerů.

Jan Remišer - Lon
Jan Remišer - Lon

Přidáno před
Příspěvky

Požehnané Velikonoční svátky

Za všechny ty, kteří se pohybují okolo Ekumenické lesní školy Vám přejeme požehnané Velikonoční svátky. Snad nejprve podle dávných tradic našeho křesťanství: Christos voskrese, vo istinu voskrese, smertju svojeju smert pobral i sušcim vo hrobi…

Přidáno před

Slovo úvodem

Bratři,

ELŠ vstupuje rokem 2010 do dalšího období své působnosti, které má kořeny už v roce 1946 .
Své programové principy opíráme o skautské ideály a metodiku, obohacované z křesťanských zdrojů inspirace. Ve vzájemném dialogu mladých vůdců a instruktorského sboru chceme nabídnout pohledy a způsoby, jak skautsky prožívat některá z aktuálních témat.
Proto byl připraven výhled na následující šestileté období. ELŠ se tudíž bude konat vždy v sudém roce.
V letošním roce bude hlavním programovým tématem příroda. Chceme se učit ji vnímat, chránit a přitom využívat jako základní herní prostor pro oddílovou činnost, objevovat její nezměrné bohatství v kráse, která přináší
obohacení duchovního života.
V roce 2012, kdy vyvrcholí připomínka sta let skautingu u nás, bychom se chtěli dotknout těchto kořenů, nalézat, co z nich je stále živé a stojí za nové propracování a v sepětí s tématem předchozího běhu vše prožít v krásném prostředí Orlovských lesů.

V roce 2014 se okruh uzavře a co shledáme dobrým a obohacujícím ve dvou uvedených ročnících, bychom znovu chtěli uvést a obohatit v tématu prožívání duchovních dimenzí skautingu.

Také na liché roky, kdy nebudou letní běhy ELŠ, je pamatováno nabídkou pro skautskou veřejnost, a to nejen pravidelným seminářem
ELŠ v Praze , ale i monotematickými semináři a dílnami, stejně tak i seminářem k myšlenkovým základům, na jejichž programech se stále pracuje a bude brzy zveřejněn.

Stejně, tak budeme postupně odkrývat i bohatou historii naší Lesní školy.

S přáním všeho dobrého,

Radek Konečný – Pade, vůdce Ekumenické lesní školy

Přidáno před