Příspěvky

Setkejte se s osobnostmi na semináři ELŠ

Pozvání na skautský seminář Ekumenické lesní školy přijali mimo jiné novinář Jindřich Šídlo, socioložka Jiřina Šiklová, bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš a ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák – Špalek. Přijďte si poslechnout známé osobnosti a…

Přidáno před

28. X. 2018

Vrcholné výročí tohoto roku se před námi otevírá – sto let moderní státnosti.

Československá republika povstala z popela velké války provázena úsilím politiků na straně jedné a utrpením a oběťmi drobných lidí doma i na frontách války na straně druhé.

Můžeme si s radostí připomenout, že skauti byli mezi prvními, kdo nabídli novému státu svou službu zpravodajskou podobně jako sokolové službu strážní.

Dnes víme víc, než naši předchůdci. Víme, že demokracie je nejlepší možné zřízení společnosti. Víme také, že je nutné o ni pečovat.

Ze vzdálenosti jednoho století zaznívá hlas velkého filozofa a humanisty T.G. Masaryka:

„Akceptuji plně váš program.“

Jaký byl, snažíme se poznávat. Jaký je, to žijeme.

Jaký bude, záleží na nás: program výchovy občana demokratického státu, který rozeznává dobro a zlo, pravdu a lež a následuje cestu zakladatelů republiky před sto lety.

Váš vděčný Balú

Přidáno před

Podzimní víkend ELŠ v Londýně

Letošnímu ročníku Ekumenické lesní školy se podařilo něco dosud nevídaného mezi vzdělávacími kurzy Junáka. Podzimní víkend ELŠ se uskutečnil v Londýně! Tato nepovinná část lesní školy měla celkem 21 účastníků tvořených z řad frekventantů i instruktorského týmu a probíhala v termínu od 27. do 30. září 2018. Jedním z hlavních cílů výpravy bylo uctění památky československých pilotů RAF, kteří položili za naši vlast život během druhé světové války.

Účastníci „zájezdu“ započali svoji cestu na bratislavském letišti Milana Rastislava Štefánika, kam se postupně sjeli v předvečer slavnosti sv. Václava. Až na jednu výjimku, která dobíhala k bráně až na poslední výzvu, všichni odlet dobře stihli. I díky posunu času naše skupina na londýnské letiště Stansted přiletěla až po půlnoci. Následný přesun do centra Londýna do místa ubytování – hostelu německé katolické mise na okraji londýnského City trval další asi 2,5 hodiny, takže spát se šlo až nad ránem. I přes nemalou únavu jsme ovšem nemohli dospat rána a těšili se na nabitou prohlídku Londýna s věhlasným průvodcem O’Kimem – našim bratrem, českým skautem, instruktorem ELŠ a farářem katolické farnosti ve Wimbledonu. Prohlídka začala v 9 hodin ráno ve Westminsterském opatství. Průvodkyně nám dělaly dvě postarší dámy, z nichž jedna byla také skautka a hrdě se k nám hlásila. První zastávkou byla pamětní deska československým letcům RAF. Zde nám bylo vysvětleno, že pro Česko i Slovensko se jedná o velkou poctu, jelikož není běžné, aby na tomto posvátném místě Velké Británie byly dávány pamětní desky cizincům. Památku letců naše skupina uctila kyticí, skautskou hymnou, modlitbou a svatováclavským chorálem. Dále jsme prošli celé Westminsterské opatství a zvláštní pozornost jsme věnovali památníku Olave a Roberta Baden-Powela a také kapli letců RAF, v jejichž vitrážích jsme objevili i českého dvouocasého lva. Po opatství následovala návštěva parlamentu, Buckinghamského paláce, Trafalgar Square, Tower of London, Tower bridge a spousty dalších míst, která doprovázel svým poutavým výkladem bratr O’Kim. Den jsme zakončili svatováclavskou mší, večeří a dokumentárním filmem věnovaným českým letcům RAF.

Další den, tedy v sobotu 29.9., jsme hned zrána vyrazili na úplný okraj Londýna a totiž do Gilwellu – sídla britského skautingu a kolébky skautského vzdělávání. V místním gilwellském parku jsme pobyli celé dopoledne a poté jsme se přesunuli do Britského imperiálního muzea. Po prohlídce následovala velmi zajímavá diskuze se dvěma skautskými vedoucími o skautingu ve Velké Británii, zejména pak v Londýně. Sobotní den byl zakončen obhlídkou nočního (nebo spíše večerního) života v Londýnském city.

Neděle byla již spíše ve znamení návratu, takže jsme stihli “pouze” mši svatou v O’Kimově farnosti Wimbledon, procházku k větrnému mlýnu, kde Lord R.B. Powell psal svůj Scouting for boys a vydatný oběd na O’Kimově faře. Po něm následovala kvapná cesta na letiště Luton a let zpátky do Bratislavy.

Přestože tento prodloužený víkend uběhl velmi rychle, byli jsme všichni nesmírně rádi, že jsme se tak neobvyklé akce ELŠ mohli zúčastnit. Jistě to nebyla poslední zahraniční akce naší lesní školy. 

Václav Klíč – Kunhút

Přidáno před

Svatý Václav

Prožíváme „osmičkový“ rok, jak tedy nevzpomenout každoroční 28. září, svátek knížete Václava – vždyť také končí osmičkou. 

Sto let moderního českého státu má své historické kořeny tisíc let hluboké a kníže Václav je jejich symbolem.

Kníže, dědic České země, jak jej oslovujeme v chorálu na svých slavnostních setkáních – má co říci naší přetechnizované a uspěchané době?

Možná bychom si mohli, nebo spíš měli jeho očima a jeho bdělým svědomím přečíst naše skautské desatero. Určitě v něm jako v zrcadle najdeme Václava, sice vzdáleného, ale těmi výzvami nadčasového. 

„Dospěl k moudrosti za krátký čas“ píše o něm dávný legendista. Také to může být výzvou. Jednat a rozhodovat se moudře je jistě meta skautské sebevýchovy.

Dá nám to ale větší práci, než legendárnímu knížeti a jeho vrstevníkům. Tehdy se zprávy šířily pomalu, bylo jich málo a byly většinou přímočaré, ať už povzbuzující, nebo burcující.

Dnes jich koluje všemi sdělovacími kanály tolik, že se ony samy div nezahltí, což teprve my! Nic a nikdo nám ale nemůže vzít cenné sklíčko deseti mravních rad, abychom jím prozkoumali, co je pravdivé, správné a stojí za podporu. 

Možná i to radí svatý Václav nám, kdo půjdeme k volbám. Podpořme a vyzývejme k podpoře těch, kdo obstáli v pohledu přes pomyslné sklíčko.

Váš vděčný Balú

Přidáno před
Příspěvky

Pozvánka na Vůdcovský lesní kurz Gong 2019

Nazdar! Nech se rozeznít údery Gongu. VLK GONG je příprava na službu vůdce oddílu i seznámení s potřebnými znalostmi. Vůdce má nezastupitelnou úlohu v hnutí, jako vzor pro vedenou skautskou generaci. VLK GONG učí rozpoznávat pravé vůdcovství…

Přidáno před

Letní běh ELŠ 2018

Když spolu třicet chlapů prožije deset dní uprostřed lesů na Vysočině, zanechá to v nich hlubokou stopu. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy nás po návratu z naší Ekumenické lesní školy stále ještě neopustil pocit, že jsme zažili něco mimořádného.

Začali jsme zostra. Hned po krátkém seznámení jsme se pobavili o pouti, na kterou se společně i každý zvlášť vydáváme, o pouti lesoškoláků. Podívali jsme se se symbolikou Ekumenické lesní školy a zahájili tradičním rituálem, jehož kořeny pochází až ze samotného Gilwellu.

Při tak významném až ikonickém letopočtu, jako je rok 2018, nemohla mít Ekumenické lesní škola jiné téma než občanství a vlast. I z toho důvodu jsme začali pouť letní Vysočinou v naší oblíbené vesnici názvem Pohleď. Není jo jen tak ledajaká vesnička. Stojí zde skansen statku ze 16. století a místní rychtář je významným podporovatelem habsburské monarchie. A tak jsme během prvních dnů, intenzivního seznamování asi třiceti účastníků a instruktorů, mohli meditovat nad osobou Tomáše G. Masaryka pod bustou Františka Josefa I. Toto nezvyklé prostředí nám pomohlo se nad blížícím se výročím zamyslet opět z jiného úhlu pohledu.

I když je symbolika důležitou součástí celé akce, pouť nebyla jen symbolem. Po dnech v Pohledi jsme se v parném dni vydali na cestu. Cestu ne příliš dlouhou, přesto povznášející ducha. Cestu do Orlovské hájenky, kolébky českého skautingu.

Po přechodu skrze lesy Vysočiny nabral letní běh nové obrátky. Byl to týden intenzivně naplněný otevřenými diskuzemi na všemožná témata. A to i “ne skautská” jako jsou třeba rizika umělé inteligence, či eugenika. Přijížděli zajímaví hosté. Stanislav Balík – Ježek nám zapáleně vykládal o mnohdy zapomenutých pokladech skautské výchovy. Hrabě Tomáš Czernin představil život šlechty za republiky a svůj pohled šlechtice na občanství a občanské povinnosti. Zdeněk Papoušek povídal o zakládání skautského parlamentního oddílu a náročnosti prosazování zákonů. A v neposlední řadě nás několikrát přijel navštívit i bratr Balú, který si s námi udělal překrásnou procházku okolní přírodou, jak je mu vlastní.

Celý týden se často točil okolo osmičkových výročí a života v uplynulých 100 letech. Pamětníci líčili vše o událostech okolo roku 1968. Bratr Bivoj krátce povyprávěl o svém životě a o komunismu. Protože bratru Merkurovi zdravotní stav nedovolil přijet osobně, potkali jsme se s ním alespoň skrze záznamy a poslali jsme mu pohled. A na co pamětníci nestačili, doplnil svým referátem bratr Vlk, jakožto zkušený historik.

Zažili jsme toho ale mnohem více. Zkusili jsme hru přímo od A.B.Svojsíka, zchladili jsme vyčerpaná těla v lipnickém lomu, poslouchali jsme hudbu a literaturu našich významných umělců, postavili jsme si vlastní kapli a byli jsme svědky skautského slibu bratrů Jana a Jiřího. Mohl bych toho vyjmenovat mnohem více, ale ne vše se dá popsat. Spousta z toho se musí zažít. Však víš, o čem mluvím. A pokud nevíš, pojď s námi za dva roky. Rádi tě uvidíme.

Tak na shledanou v Londýně nebo ve Žďáru nad Sázavou!

Bratr Kuře

Přidáno před

Pozvánka na XXIX. Skautský seminář ELŠ v Praze v lednu 2019

Srdečně Vás zveme na XXIX. Skautský seminář ELŠ, který proběhne o víkendu 4. – 6. ledna 2019 v pražském Salesiánském divadle.

Pokud jste náš seminář již někdy navštívili a rádi se vracíte, nebo jste na Skautském semináři ELŠ ještě nebyli, ale zaujala Vás nějaká z přednášek z let minulých, zapiště si první lednový víkend roku 2019 do kalendáře, a rádi Vás na XXIX. Skautském semináři ELŠ přivítáme.

Program, hosté a další informace se zde objeví behěm tohoto podzimu.

Přidáno před