Příspěvky

Přání ke konci roku 2018

Přátelé, drahé sestry, milí bratři, děkuji Vám všem za Váš čas, za vzájemné obohacení, za bratrství, 
za přátelství a radost ze vzájemného společenství. Děkuji všem instruktorům ELŠ, ať již z tohoto ročníku, nebo z let minulých. Děkuji…

Přidáno před

Advent 2018

Tak nám začíná advent. Počasí se teprve chystá, jen pár vloček po sv. Martinu připomnělo, že předěl zimy a podzimu je skutečně tady. Začít tradičně, slušelo by se psát o rozsvícení první adventní svíce. Prožíváme ale sto let od vzniku republiky a bude dobré se na advent 1918 podívat trochu z této perspektivy.

Advent znamená příchod, ještě přesněji očekávání příchodu. Viděno ještě užší optikou, tedy radostné očekávání příchodu Spasitele Ježíše Krista. Před těmi sto lety bylo těch očekávání mnohem, mnohem víc a všechna byla spojena s nadějí, nebo dokonce s jistou radostí: „On se z té strašné války vrátí.“ Toužebně se očekávalo, že se zlepší zásobování, byť nová úroda byla v nedohlednu. Hrozivá inflace obcházela středem Evropy a nová republika se jí vyhnula jen tak tak za cenu úsporných opatření.

Byl tu a zůstal tu svobodný, demokratický národní stát. Zkusme si ještě jednou na sklonku roku, kdy se zrodil, oživit a připomenout tyto základní zkušenosti. Dobře se mohou spojovat s leskem ozdob, s vyhledáváním dárků, s tichými plameny adventních světel. A rozsviťme aspoň jedno i za naši organizaci, jejíž rozvoj a úspěchy jsou s demokracií předválečného Československa i s existencí moderního českého státu neodlučně spojeny, mimo jiné vazbou tradice.

Krásný adventní čas!

Balú

Přidáno před
Fotogalerie

Galerie: Svatováclavský víkend ELŠ v Londýně

Návštěva Londýna byla dobrovolnou součástí letošní lesní školy a její pomyslnou třešničkou na dortu. Prohlédli jsme si město, ve Westminsterském opatství uctili památku československých letců, navštívili Imperiální válečné muzeum a vydali se po stopách Roberta…

Přidáno před

Ve Skutči skauti zasadili Lípu Svobody, ELŠ byla při tom

100 let republiky. Oslavy narozenin naší samostatné země se dne 28. 10. 2018 odehrávaly na území celé České republiky. Stejně tomu bylo i ve Skutči. Skauti ze střediska Ležáky Skuteč si pro tuto příležitost připravily program spolu se studenty zdejšího gymnázia Suverénního řádu Maltézských rytířů a městem Skuteč.

Oslavy sta let republiky se nesly ve slavnostním duchu. V 16 hodin za přítomnosti skautů ze střediska Ležáky Skuteč a zástupců Ekumenické lesní školy, zástupců města a veřejnosti byla na vybraném místě zasazena Lípa svobody. Před sto lety naši předci ze Skutče zasadili 2 lípy, které měli připomínat získání samostatnosti a svobody československého národa. Stoleté výročí tak skauti pojali jako připomínku a pokračování této události. Slavnostního zasazení se, po národní a junácké hymně, velice symbolicky chopil nositel Řádu stříbrného vlka bratr Ladislav Bartůněk – Balda s jedním z vlčat skutečského střediska. Po slavnostním zasazením se všichni zúčastnění vydali slavnostním průvodem na místo původních Lip svobody, kde po proslovech zástupců církví a města došlo k položení věnců u pomníků padlých ve Velké válce.

Oslava této události byla úžasnou příležitostí k tomu, abychom si vzpomněli na říjnové události roku 1918 a na všechny, kdo za svobodnou zemi dali to nejcennější, svůj život. Mysleme na všechny, kdo ztratili svůj život nebo svobodu proto, abychom my mohli žít ve svobodné zemi, nejenom při státním svátku 28. října, ale po každý čas.

Přidáno před
Příspěvky

Den veteránů 2018

Hra je základ skautské výchovy. Tak, ač dospělí, dopřejme si dnes hru, ve které převažuje jednička a která se pojí s první polovinou listopadu: 1.11., 2.11., 11.11., 11 hodin (a třeba 11 minut k tomu). Jsou to…

Přidáno před

Ekumenická lesní škola 2018 – závěrečný víkend

Za prožitím posledního víkendu letošního ročníku Ekumenické lesní školy, v termínu 25. – 28. září,  jsme zamířili na pomezí Čech a Moravy, konkrétně do obce Bobrová. Ústředním tématem, které nás provázelo vlastně celým ročníkem, o to více však tímto víkendem, bylo sté výročí vzniku Československé republiky. Azyl a posléze i zajímavé poklady jsme nalezli na místní faře. Počasí se nám zřejmě chtělo pomstít za předchozí téměř letní dny a tak pro konec týdne ubralo na teplotě a přidalo na vlkosti. 

Čtvrteční večer jsme si prohlédli fotky ze zářijového víkendu stráveného v Londýně a rýpli si tak do těch, kdož s námi do těchto dalekých krajin nemohli vyrazit. Zbytek večera jsme pak strávili zabráni do debaty kolem nadcházejícího výročí vzniku naší, již dávno neexistující, republiky. 

I v pátek jsme se snažili vyhnout nutnosti opustit teplo a sucho fary, namísto toho jsme se věnovali tříbení našich intelektuálních dovedností. První přenáškou dne, věnovanou Pravdě, nás obohatil bratr Mukoki. Před obědem jsme potom stihli ještě první dvě absolventské přednášky k OČK Myšlenkových základů skautingu. Dobrou zprávou je, že Vendy a Hvězdář od léta nezapomněli nic ze svého kuchařského umu, a tak jsme byli na odpoledne notně posilněni a výborně naladěni. Své role historika se zhostil Vlk. Nejprve rok 1918 a vznik republiky, potom léta 1980-1989 a konec jiné éry. Před večeří dorazila menší část nás, kteří jsme se z pracovních důvodů nemohli zúčastnit už od čtvrtka. Po večeři měli promluvu Klíšťák s Azorem a také jsme si vyslechli zbylé dvě OČK-absolventské přednášky. 

Sobotní dopoledne jsme strávili oficialitami, totiž prezentacemi družinových absolventských prací. Každá družina měla za úkol v limitu dvaceti minut představit svoji práci, o které jsme poté  krátce podebatovali, nejprve vedoucí a oponent, následně i my ostatní. Nevím, jestli to bylo tím, že měli všichni tolik co říct, ale s výjimkou jediné družiny se do časového limitu nikdo nevešel. Odpoledne jsme vyrazili do Chotěboře navštívit bratra Balúa. Kromě toho, že kvůli nám mohl poslat k šípku dva jiné zájemce o jeho moudrost, se zdálo, že jsme mu návštěvou udělali i trochu radosti, což mě moc těší. Člověka jako je Balú člověk nepotká každý den. No co si budeme povídat, mnozí ho nepotkají za celý život. Pak už jsme spěchali do Žďáru nad Sázavou, konkrétně na Zelenou Horu, kde měl v poutním kostele mši svatou bratr Šagi. V podvečer jsme potom prožili zakončení celé lesní školy v impozantních prostorách Žďárské baziliky a Studniční kaple. Navečer jsme potom všichni již jako absolventi lesní školy důstojně oslavili význačné datum 28. října 2018. 

V neděli už jsme se pak po snídani a úklidu rozjeli každý do svého koutu naší pěkné republiky. Dá Bůh, že se znovu sejdeme.

Zapsal Šagi, Vít Peržina

Přidáno před
Příspěvky

Setkejte se s osobnostmi na semináři ELŠ

Pozvání na skautský seminář Ekumenické lesní školy přijali mimo jiné novinář Jindřich Šídlo, socioložka Jiřina Šiklová, bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš a ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák – Špalek. Přijďte si poslechnout známé osobnosti a…

Přidáno před

28. X. 2018

Vrcholné výročí tohoto roku se před námi otevírá – sto let moderní státnosti.

Československá republika povstala z popela velké války provázena úsilím politiků na straně jedné a utrpením a oběťmi drobných lidí doma i na frontách války na straně druhé.

Můžeme si s radostí připomenout, že skauti byli mezi prvními, kdo nabídli novému státu svou službu zpravodajskou podobně jako sokolové službu strážní.

Dnes víme víc, než naši předchůdci. Víme, že demokracie je nejlepší možné zřízení společnosti. Víme také, že je nutné o ni pečovat.

Ze vzdálenosti jednoho století zaznívá hlas velkého filozofa a humanisty T.G. Masaryka:

„Akceptuji plně váš program.“

Jaký byl, snažíme se poznávat. Jaký je, to žijeme.

Jaký bude, záleží na nás: program výchovy občana demokratického státu, který rozeznává dobro a zlo, pravdu a lež a následuje cestu zakladatelů republiky před sto lety.

Váš vděčný Balú

Přidáno před

Podzimní víkend ELŠ v Londýně

Letošnímu ročníku Ekumenické lesní školy se podařilo něco dosud nevídaného mezi vzdělávacími kurzy Junáka. Podzimní víkend ELŠ se uskutečnil v Londýně! Tato nepovinná část lesní školy měla celkem 21 účastníků tvořených z řad frekventantů i instruktorského týmu a probíhala v termínu od 27. do 30. září 2018. Jedním z hlavních cílů výpravy bylo uctění památky československých pilotů RAF, kteří položili za naši vlast život během druhé světové války.

Účastníci „zájezdu“ započali svoji cestu na bratislavském letišti Milana Rastislava Štefánika, kam se postupně sjeli v předvečer slavnosti sv. Václava. Až na jednu výjimku, která dobíhala k bráně až na poslední výzvu, všichni odlet dobře stihli. I díky posunu času naše skupina na londýnské letiště Stansted přiletěla až po půlnoci. Následný přesun do centra Londýna do místa ubytování – hostelu německé katolické mise na okraji londýnského City trval další asi 2,5 hodiny, takže spát se šlo až nad ránem. I přes nemalou únavu jsme ovšem nemohli dospat rána a těšili se na nabitou prohlídku Londýna s věhlasným průvodcem O’Kimem – našim bratrem, českým skautem, instruktorem ELŠ a farářem katolické farnosti ve Wimbledonu. Prohlídka začala v 9 hodin ráno ve Westminsterském opatství. Průvodkyně nám dělaly dvě postarší dámy, z nichž jedna byla také skautka a hrdě se k nám hlásila. První zastávkou byla pamětní deska československým letcům RAF. Zde nám bylo vysvětleno, že pro Česko i Slovensko se jedná o velkou poctu, jelikož není běžné, aby na tomto posvátném místě Velké Británie byly dávány pamětní desky cizincům. Památku letců naše skupina uctila kyticí, skautskou hymnou, modlitbou a svatováclavským chorálem. Dále jsme prošli celé Westminsterské opatství a zvláštní pozornost jsme věnovali památníku Olave a Roberta Baden-Powela a také kapli letců RAF, v jejichž vitrážích jsme objevili i českého dvouocasého lva. Po opatství následovala návštěva parlamentu, Buckinghamského paláce, Trafalgar Square, Tower of London, Tower bridge a spousty dalších míst, která doprovázel svým poutavým výkladem bratr O’Kim. Den jsme zakončili svatováclavskou mší, večeří a dokumentárním filmem věnovaným českým letcům RAF.

Další den, tedy v sobotu 29.9., jsme hned zrána vyrazili na úplný okraj Londýna a totiž do Gilwellu – sídla britského skautingu a kolébky skautského vzdělávání. V místním gilwellském parku jsme pobyli celé dopoledne a poté jsme se přesunuli do Britského imperiálního muzea. Po prohlídce následovala velmi zajímavá diskuze se dvěma skautskými vedoucími o skautingu ve Velké Británii, zejména pak v Londýně. Sobotní den byl zakončen obhlídkou nočního (nebo spíše večerního) života v Londýnském city.

Neděle byla již spíše ve znamení návratu, takže jsme stihli “pouze” mši svatou v O’Kimově farnosti Wimbledon, procházku k větrnému mlýnu, kde Lord R.B. Powell psal svůj Scouting for boys a vydatný oběd na O’Kimově faře. Po něm následovala kvapná cesta na letiště Luton a let zpátky do Bratislavy.

Přestože tento prodloužený víkend uběhl velmi rychle, byli jsme všichni nesmírně rádi, že jsme se tak neobvyklé akce ELŠ mohli zúčastnit. Jistě to nebyla poslední zahraniční akce naší lesní školy. 

Václav Klíč – Kunhút

Přidáno před