Příspěvky

Setkání na Orlovech

Setkání s oživenou historií – Motto společného projektu Ekumenické a Jesenické lesní školy, který proběhl 9. – 12. 6. 2011. Z pohledu účastníka této výjimečné akce musím potvrdit, že historie skutečně ožila. Už samo prostředí Vorlovské myslivny dýchá atmosférou…

Přidáno před

Začínáme vzpomínat

Bratři, dovolte, abychom Vás pozvali na společný projekt Ekumenické a Jesenické lesní školy.

ZAČÍNÁME VZPOMÍNAT

Už rokem 2011 vstupuje český skauting do svého významného jubilea.
Ekumenická lesní škola má ve svém dlouhodobém záměru prožít rok 2012 programovým a metodickým přihlášením ke všemu, co ze stoleté tradice zůstává nosné.
Chceme ale také, již v tomto roce, alespoň v ukázce zakusit na vlastní kůži, co prožívali první skauti na svých táborech. Proto, po dohodě se spřátelenou Jesenickou lesní školou, pořádáme ve dnech:
9. – 12.6.2011 SETKÁNÍ S OŽIVENOU HISTORIÍ NA ORLOVECH.

Z programové nabídky: Pod vedením instruktorů obou lesních škol prožijeme skautskou tělovýchovu Svojsíkových časů, zazpíváme si , jako jeho chlapci, uvaříme si sami a sami také sníme, co bylo dostupné na Vysočině počátku 20.století. Navštívíme památná místa, spjatá s počátky českého skautingu. Vyslechneme tu nejenom výklad „ průvodce cizinců“, ale i oživlé dramatické obrazy minulosti. Je připravena i skautská duchovní obnova ve dvou alternativách – s motivací skautské duchovní dimenze a s motivací křesťanskou. V neděli pak zakončíme pěší poutí ke cti svatého Jiří, patrona skautů.
Zájemce vyzýváme, aby obohatili program a vzali sebou dobové oblečení a tábornickou výbavu z nejstaršího období českého skautingu. Jistě nepůjde o komplety, ale i drobnosti postačí a jistě se jimi potěšíme při přehlídce.
Naše setkání je zaměřeno na vůdce a vůdkyně oddílů. Také je omezeno počtem účastníků.

Za celou ELŠ se na Vás těší Balú a Pade

Přihlášky přijímá: Radek Konečný – Pade, e-mail: radek.konecny@seznam.cz

Přidáno před
Příspěvky

XXI. Skautský seminář ELŠ

O víkendu 7. – 9. ledna 2011 proběhl v Selesiánském divadle v Praze – Kobylisích tradiční skautský seminář pod taktovkou Ekumenické lesní školy . Letos tuto výjimečnou akci navštívilo na 250 účastníků z řad skautů i jejich příznivců. Sobotní…

Přidáno před

Poděkování

Přátelé,děkuji Vám všem za Váš čas, za vzájemné obohacení, za bratrství,
přátelství a radost ze vzájemného společenství.
Děkuji všem instruktorům ELŠ, ať již z tohoto ročníku, nebo z let minulých,
děkuji Merkurovi za všechna ta dlouhá desetiletí, která nad naší lesní
školou bdí a určuje její směr. Děkuji Balúovi, za přátelství, za to, že mě
učí se na skauting dívat jeho očima, za to, že letos ELŠ byla.
Díky Vám všem našim absolventům, bylo to s Vámi úžasné setkání, úžasné
myšlenkové potkání se. Bez Vás by to nešlo.

Přeji vše dobré do roku 2011. Pade

Přidáno před
Příspěvky

PF 2011 od Balúa

V předvečer velkého jubilea českého skautingu vzpomeňme všech, kdo zanechali světlou stopu. Ale ještě něco navíc. Pokračujme v cestě, kterou nám prošlapali. Jako P.F. 2011 zasílá Balú.

Přidáno před

Seminář ELŠ 2011

Všechny Vás co nejsrdečněji zveme na seminář v Praze v Kobylisích, na
seminář tradičně pořádaný Ekumenickou lesní školou, na seminář kde každý z
přednášejících je velkou osobností a to jak skautskou, tak i civilní
profesí. Rádi Vás přivítáme.

Program stahujte zde.

Přidáno před
Příspěvky

Pozvání na závěrečný víkend

Přátelé, z pátku 12. 11. na sobotu 13.11.2010 uzavřeme naši společnou snahu o získání absolvence na Ekumenické lesní škole. Jsem rád, že Vás tedy mohu pozvat jménem všech instruktorů na setkání ve Žďáru nad Sázavou. A to přímo…

Přidáno před

Kudy na Severku?

Přátelé, přikládám přesnější zaměření Severky.

Autem: Z vesnice Jívová silnicí z kopce směrem na vlakovou stanici Jívová, po cca 4 km odbočit doprava podle šipky na Magdalenský mlýn. Lesní cesta pak vede pod železniční tratí, kolem několika chat a dále do lesem cca další 4 km podél potoka. Jakmile dojedeš k několika stavením, na křižovatce se dáš doprava a po několika málo metrech opět doprava (po kostkované cestě), kde už je vidět Severka.

GPS souřadnice: Loc: 49°41’33.437″N, 17°26’44.673″E, fotky základny na www.severka.skauting.cz

Mapy.cz

Vlakem: Na zastávku Hrubá Voda – Smilov, od zastávky pěšky přímo po cestě, která se stáčí doprava pod most. Těsně za ním už je základna vidět po levé ruce.

Vlakem: Na zastávku Hrubá Voda, dále po modré značce směrem na Jívová, žel.st., Malý Rabštejn, Domašov nad Bystřicí. Značka prochází několik metrů od základny.

Přidáno před

Doporučení pro závěrečnou práci

Chceš–li prospět sobě i svěřeným chlapcům, hodně přemýšlej a pros o obdarování nápadem.
Bude dobré, než práci uzavřeš a odešleš, ji také prakticky vyzkoušet a tím i opatřit případná vylepšení a úpravy.
Možná Tě to navede i ke změně zvolené formy.

Kde brát:

  • V rovině her v duchu ELŠ vol silné motivace, které v myšlení evokuji Zákon.
    Obohať nás všechny o takové hry, ať už v terénu,v přírodě, na táboře,nebo u stolů našich kluboven.
  • V rovině táborových programů uvítá každý to, co se obtížně hledá: například sbírku hesel s výklady, duchovně laděné programy do přírody ( jsou vhodné i pro naše Boha hledající svěřence ).Chybí i náměty pro prožívání symboliky a na táboře je nejvíce možností ( rituály ohňů, táborového života, výtvarné poselství osobních a oddílových totemů ).
  • V rovině oddílového roku lze najít řadu silných momentů ( jak umíme usilovat o krásu vztahů například společným slavením, jak aplikovat zásadu denního dobrého skutku, jak pracovat s rádci…..).

Rozsah práce, pokud zvolíš písemnou formu, tak v textu stačí 6-8 stran.

Dobrý lov bratři!

Balú

Přidáno před