Příspěvky

Stav přihlášek na ELŠ 2012

Bratři, k 20.10.2011 máme na naši lesní školu přihlášeno již 15 mladých vůdců, což je i v dlouhodobé historii ELŠ nevídané, takže i tímto srdečně zvu Vás ostatní kdo máte zájem – přihlaste se, resp. napište na…

Přidáno před

Pozvánka na ELŠ 2012

Ekumenická lesní škola uspořádá v jubilejním roce 2012 svůj další letní běh, navazující na historii datovanou počátkem v roce 1946. Rádi mezi sebou přivítáme mladé muže s vůdcovským odznakem, a to v kolébce českého skautingu u myslivny v Orlovských lesích. Chceme vzpomínat metodicky: ochutnáme postupně táborový život před sto, sedmdesáti, šedesáti lety až po náš současný.

Nosnou ideou nám bude etika skautského vůdce, protože ji pokládáme za hlavní odkaz staleté tradice. Ve stopách tohoto odazu nezapomeneme ani na poznávací činnost, na přírodu a chceme si osvojovat ty nejušlechtilejší mezilidské vztahy opřeni o tradici a ve vědomí toho, že nás Pravda a Láska nejenom přesahuje, ale jsme jí obklopeni,vedeni a chráněni.

Na setkání s Vámi na Orlovské myslivně se těší bratři Merkur, Balú ,Pade & celý tým ELŠ

Přidáno před
Příspěvky

Deset pozvání – pozvání druhé

DESET POZVÁNÍ do míst, která pamatují stoletou historii skautingu. I Ty je můžeš poznat a pokud jsi mladý skautský vůdce, pak i spolu s námi na ELŠ 2012 DRUHÉ: Kraj kamene, lesů a vody Kdo…

Přidáno před

Duchovní obnova pro „nevěřící“

(Převzato ze Skautské Křižovakty – http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/6261-duchovni-obnova-pro-neverici/)

Rys(Rysrys), 14. 09. 2011, 09:40

aneb Každá stolička musí mít (nejméně) tři nohy. Viz pozvánka zde. LIPINY u Benešova 21.–23. 10. 2011. Motto: Každý kdo jiným dává, potřebuje také sám někde načerpat… Pojďte společně načerpat duchovní sílu a odhodit zátěž na začátku nové skautské sezóny!
foto/obrázek poskytl(a): Jiří Kolář

„Můžu se duchovně obnovit i jako nevěřící? Už jenom ten název duchovní obnova zní zajímavě a tajemně 🙂
Myslíte, že by to mohlo být zajímavé a srozumitelné i pro lidi, kteří např. prostřednictvím skautingu došli k potřebě nějakého duchovního zakotvení a růstu, ale jazyk, pravidla, tradice a obřady našich církví je neoslovují?“
Sojka na diskusním fóru ODV Junáka

Odbor duchovní výchovy Junáka vám teď nabízí právě takovou akci:

Setkání těch, pro něž jsou tři principy skautingu podstatnou směrnicí života a kteří prostřednictvím skautingu došli k potřebě vlastního duchovního zakotvení a růstu.
Setkání je určeno těm, kdo nejsou zakotveni v konkrétní duchovní tradici, náboženství či církvi.
Setkání umožňující v klidu a tichu věnovat se tomu, co je v našem životě opravdu podstatné.
Setkání, které nepředpokládá žádné předběžné znalosti nebo dovednosti, pouze dobrou vůli hledat poctivě své vlastní odpovědi na otázky Kdo jsem? Kam jdu? Odkud na to čerpám sílu a odvahu? Co je zdrojem mé naděje? Co pro mě znamená sloužit Pravdě a Lásce?

Program, jehož obsahovou osu budou tvořit tři základní principy skautingu, povede Edy ve spolupráci s dalšími členy Odboru duchovní výchovy Rysem, Sluníčkem, Logikem, C. Jane a Vojtou D. Bude přítomen i Šaman 🙂

Přihlášky je možné zasílat ihned, nejdéle však do 15. 10. 2011 na e-mailovou adresu edy@skaut.cz. Počet míst je omezen. Další informace pošleme účastníkům začátkem října. Cena cca 200 Kč. Účastníkům proplatíme cestovné. Samota Lipiny (49.70637 N, 14.63732 E) u Benešova je dostupná z vlakové zastávky Tomice.

Těšíme se na setkání s vámi!
Odbor duchovní výchovy Junáka

více viz: www.skaut.cz/duchov­ni
Zprávu o podobné akci ODV (ale určené „věřícím“) naleznete zde.
Pozvánku na akci v PDF je možno stáhnout zde.

Přidáno před
Příspěvky

Deset pozvání – pozvání první

DESET POZVÁNÍ do míst, která pamatují stoletou historii skautingu. I Ty je můžeš poznat a pokud jsi mladý skautský vůdce, pak i spolu s námi na ELŠ 2012 PRVNÍ: Obklopeni krajinou Konec léta 1911 byl…

Přidáno před

Setkání na Orlovech

Setkání s oživenou historií – Motto společného projektu Ekumenické a Jesenické lesní školy, který proběhl 9. – 12. 6. 2011. Z pohledu účastníka této výjimečné akce musím potvrdit, že historie skutečně ožila. Už samo prostředí Vorlovské myslivny dýchá atmosférou dávných časů. Příroda kolem první skautský tábor zažila a je ochotná památnými místy provést každého, kdo umí naslouchat a má otevřené srdce. Ale nejen místo spjaté s počátky našeho hnutí utvářelo toto skvělé setkání, byli to především lidé. Lidé, kteří i po sto letech sdílí stejné ideály a se stejnou hrdostí nosí u srdce skautskou lilii. Sešlo se nás kolem padesáti a pod vedením instruktorů lesních škol jsme si vyzkoušeli např. rozcvičku prvních skautů. Nádherné byly výlety do okolí s vyprávěním bratra Balúa, který nás jako průvodce cizinců provedl i hradem Lipnice, který Jiří Wolker tak miloval. Při poradním ohni nám bratr Ježek vyložil historii českého skautingu, ti co šli skautskou stezkou před námi to opravdu neměli jednoduché a vážnost tohoto povídání ještě umocňovali skautské písně z jednotlivých období. Dostalo se nám také poučení, co všechno by měl umět dobrý skautský vůdce na semináři: Vůdcovství, vývoj ve vzdělávání. Prožili jsme také duchovní obnovu, zasmáli jsme se při dramatice: Vítejte na Orlovech 1911, okusili jsme Svojsíkovu snídani (žitný chléb a bílou kávu) a prohlédli jsme si dobovou výstroj a táborové vybavení donesené účastníky. Při obřadu Lucernalium jsme společně obnovili skautský slib. Celé setkání jsme zakončili pěší poutí ke sv. Jiří v Řečici. Když jsme jeden večer šli k pomníku prvních skautů a za Balúova povídání jsme se zamýšleli nad svojí skautskou cestou, chvílemi mi připadalo, že naše předchůdce v dálce slyším, jako by ta léta ani neuplynula a oni tu byli s námi. Poté co jsme došli k památníku ozářenému svíčkami a utvořili kruh, co nikde nezačíná ani nekončí, rozžehl se v mém skautském srdci plamen nové radosti z toho, že můžu skautovat, předávat Baden-Powellovu a Svojsíkovu myšlenku dál a vůbec, že tu jsem, mám kolem sebe bratry a sestry. Troufám si tvrdit, že ostatní na tom byli podobně. Příroda kolem Vorlovské myslivny celé naše setkání viděla a vtiskla si ho do paměti, a kdo ví, třeba ho za dalších sto let bude zase někomu vyprávět. Děkuju bratrům Balúovi, Pademu, Jěžkovi a všem ostatním za krásný zážitek.
REX

Přidáno před
Příspěvky

Začínáme vzpomínat

Bratři, dovolte, abychom Vás pozvali na společný projekt Ekumenické a Jesenické lesní školy. ZAČÍNÁME VZPOMÍNAT Už rokem 2011 vstupuje český skauting do svého významného jubilea. Ekumenická lesní škola má ve svém dlouhodobém záměru prožít rok…

Přidáno před

XXI. Skautský seminář ELŠ

O víkendu 7. – 9. ledna 2011 proběhl v Selesiánském divadle v Praze – Kobylisích tradiční skautský seminář pod taktovkou Ekumenické lesní školy . Letos tuto výjimečnou akci navštívilo na 250 účastníků z řad skautů i jejich příznivců.
Sobotní program zahájil bratr David Čančík – Dawym z Odboru duchovní výchovy krátkým zamyšlením a modlitbou, po němž následoval první dopolední referát na téma Vývojové stupně víry pronesená bratrem Vojtěchem Eliášem – O´Kimem. Ačkoliv samotný název svádí k názoru, že se přednáška zabývala výhradně prožíváním víry, ukázalo se, že O´Kim pojal toto téma daleko komplexněji v úzké provázanosti s vývojovou psychologii. Druhým dopoledním vrcholem bylo bezesporu vystoupení Marka Váchy – Orka na téma Postavení člověka v přírodě, v kterém se snažil posluchačům přiblížit etické problémy spojené se zasahováním člověka do přírody. Orkovo brilantní vystoupení zanechalo na konci v mnohých několik podnětných otázek.
Po obědě následovala krátká prezentace skautské pouti do francouzského Vézelay vedená bratrem Janem Bláhou – Gandalfem z Federace skautů Evropy a po ní originální vystoupení bratra Petra Hájka – Balúa Vstříc skautskému jubileu. Zamyšlení nad tradicí a oslavou nadcházejícího jubilea pojal Balú velmi netradičně včetně několika drobných rozcviček obecenstva. Zdánlivá lehkost však nastavovala zrcadlo našemu skautskému století. Druhá odpolední přednáška Stanislava Balíka – Ježka, Skauting jako občanské náboženství, se zaměřila na naše hnutí z politicko-sociálního pohledu. Ježkův zajímavý rozbor popisoval především znaky a charakter občanského náboženství v ostrém kontrastu s politickým náboženstvím, čímž se myslí nejrůznější autoritativní režimy. Odpolední program uzavíral woodcrafter František Kožíšek – Biminiji příspěvkem Skauting a Lesní moudrost, který se věnoval E. T. Setonovi a jeho vztahu ke skautingu a ČSR. Biminiji nabídl především jiný pohled na vztah Baden Powella a Setona než se popisuje ve skautské literatuře. Jeho poutavý blok ukončil moderátor Slavomil Janov – Nashville originální „setonovskou“ písničkou vlastní provenience.
Večerní blok probíhal již ve volnějším duchu. Někteří účastníci se vydali do centra Prahy, jiní šli zhlédnout do selesiánského klubu dokumentární film Marie Šandové – Majky Zlatá sekera o skautingu a Ekumenické lesní škole. Po promítání proběhla diskuze s autorkou věnující se médiálnímu obrazu skautingu. Posledním bodem programu bylo setkání širšího kruhu ELŠ.
Druhý den ráno zavítal na seminář otec biskup František Radkovský, aby zde celebroval mši svatou. Bohoslužba díky jeho přičinění, bratrskému prostředí i skautské schóle vytvořila velice podmanivou atmosféru. Prvního přednáškového bloku se ujal Jiří Grygar – Dřímal s tématem Věda, víra Sisyfos, v němž se věnoval hranicím vědy a víry na příkladu astrofyziky. Poslední přednášejícím na semináři se stal František Valdštýn s referátem Svaté Čechy/Bohemia Sancta. Tento příspěvek rekapituloval plejádu českých světců a dosah jejich kultu ve světě. Závěrečnou tečku za XXI. seminářem udělal již tradičně otec biskup udělením požehnání pro účastníky.
Velké poděkování za uskutečnění tohoto tradičního vzdělávacího semináře patří bratru Jiřímu Kolářovi – Rysovi, vůdci ELŠ Radkovi Konečnému – Pademu, všem přednášejícím i technickému zázemí. V neposlední řadě patří velký dík i výtvarníkovi Ladislavovi Ruskovi – Šamanovi zato, že namaloval pro každého lektora originální obraz jako výraz vděčnosti za jejich práci.

Petr Beránek – Vlk (absolvent ELŠ 2010)

——————————————————————–
Proběhl již XXI. Skautský seminář, tradiční,
vzdělávací a výchovný. Díky všem, kteří věnovali svůj čas přípravě, díky Vám
všem návštěvníkům, velkou radostí bylo vidět, jak se řady plnily a to
především skautským mládím, díky všem, kteří přijali pozvání přednášet,
vybírali jsme mezi našimi instruktory, příznivci a absolventy a podle
prvních ohlasů jsme vybrali dobře. Díky za to, že na seminář přijel i Otec
František Radkovský, náš bratr a biskup. Díky za všechny bratry z Cordy,
Gongu a také za návštěvu Standy Balíka, Ježka – vůdce Jesenické lesní školy.

Jsem také rád za setkání v kruhu absolventů LŠ.

Pokračujeme tedy v cestě, kterou nám připravil bratr Merkur před více , jak
20.lety. Jsme rádi, že tě Merkure máme.

Přeji vše dobré PADE

Přidáno před
Příspěvky

Poděkování

Přátelé,děkuji Vám všem za Váš čas, za vzájemné obohacení, za bratrství, přátelství a radost ze vzájemného společenství. Děkuji všem instruktorům ELŠ, ať již z tohoto ročníku, nebo z let minulých, děkuji Merkurovi za všechna ta dlouhá desetiletí,…

Přidáno před

PF 2011 od Balúa

V předvečer velkého jubilea českého skautingu vzpomeňme všech, kdo zanechali světlou stopu.
Ale ještě něco navíc. Pokračujme v cestě, kterou nám prošlapali.

Jako P.F. 2011 zasílá Balú.

Přidáno před