Údolí říčky Doubravy u Chotěboře nabízí i na sklonku roku nezapomenutelné výhledy. Divoká voda obklopená spící přírodou se proplétá mezi kameny a prokousává skalami. V roce 2020 vám, milé sestry a milí bratři, přejeme na skautských stezkách co nejvíce takových výhledů, které osvěží mysl a nabídnou příležitost k zastavení v každodenním shonu.

Za ELŠ br. Azor