Vážení přátelé, sestry a bratři,

ze srdce Vám přeji, aby přicházející slavnost Veliké Noci nám všem připomínala nejen opravdový příchod jara, ale vlastně mnohem víc: Paschu – přechod od nesvobody ke svobodě, jak své vysvobození dodnes slaví věřící Židé. Paschu – přechod ze smrti do života, jak si ji připomínáme my křesťané ve vděčném slavení památky Kristova Zmrtvýchvstání neděli co neděli.

Ale můžeme tu odvěkou výzvu a touhu přijímat i osobně jako skauti, vůdkyně a vůdcové –  jako oživení tolik potřebných vztahů ke svým osobním závazkům a úkolům, k zodpovědnosti za své nejbližší, za svoji vlast a konečně i odpovědnosti vůči vlastnímu svědomí, které je hlasem Božím v nás.

Také ze srdce přeji a vyprošuji, aby Velká Noc, která tak blízce navozuje naše setkání, byla pro každého z nás nejen krásným zážitkem, odpočinkem a svěžím nadechnutím, ale i trvalou inspirací pro vůdcovské dílo. Aby každý z nás mohl tuto dobu naděje prožívat mezi těmi, jenž jsou našim srdcím nejblíže, tak jako my z lesní školy prožíváme Zmrtvýchvstání posledních deset let s Otcem Šagim v Héralci, v nádherném koutu Vysočiny.

Vše dobré přeje PADE