Všichni známe a v každém z nás rok co rok zní ozvěna vánočního chvalozpěvu: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“

Jeho druhá věta může být nejen přáním, ale i výzvou žít v pokoji se všemi lidmi, mít dobrou vůli a u ostatních ji předpokládat. Ostatně ᠆ má snad některá jiná věta skautského zákona tak slavnou předlohu?

Když před tisíciletími zaznělo to volání nad betlemským polem pastýřů, ti se ulekli. „Báli se bázní velikou“ píší kraličtí bratři ve svém překladu evangelia. Možná se jim dost podobáme a stejně jako oni potřebujeme slyšet následující výzvu: „Nebojte se!“

Začne nový rok, přinese nové příležitosti, nové úkoly, jistě i nové problémy. Zkusme si osvojit něco z těch prvních Vánoc a otevřít se více svému okolí, naslouchat mu a nést dobré poselství skautingu i mimo náš, byť milý a utěšený skautský svět.

Možná nezaškodí, když zkusíme jako nezbední kluci šermovat rampouchy jako meči, hned na to se hrudovat a mít to největší a nejsladší ᠆ vánoční radost.

Ať nás neopouští ani v šedivých všedních dnech, ať se vždy rozpomeneme na hřejivý plamínek betlémského světla, přeje a vyprošuje

Váš vděčný bratr Balú

Zdroj obrázku v záhlaví: freeimages.com