Listy v kalendáři ukazují únor. Smutné výročí přijde sice až v závěru měsíce, ale připomínka je vhodná už dříve. Ten den, který předznamenal totalitu a s ní zpochybnění a v další fázi vyvracení všech tradičních hodnot demokracií počínaje, nepřišel náhle.
V poválečném nadšení utonula jako pověstný rozlámaný a „nořící se“ led, který dal měsíci jméno, pozornost demokraticky smýšlejících občanů. Komunisty připravená demontáž demokratického systému tak mohla vyvrcholit.
Pravda a čest je jen jedna. To si záhy uvědomila tehdejší generace skautů, kterým nový režim záhy vystavil výhostní list ze společenského systému. V duchu těch občanských ctností pak jednali – každý na svém místě a každý svým způsobem.
Připomeňme si jejich odkaz, jejich odvahu a oběti. Víme přece, že dějinné situace se v různých podmínkách mohou i opakovat.
S Vámi vzpomíná s vděčností bratr Balú
Zdroj obrázku v záhlaví: wikipedia.org (demise demokratických ministrů)