Přátelé,

nežli se začtete do krásného textu od bratra Balúa, tak prosím přijměte tento vzkaz v duchu skautského zákona.

V předvečer patrona skautů, svatého Jiří, se mi obzvláště dobře píše to, že Václav, instruktor ELŠ, je za svoji celoživotní skautskou službu oceněn právě medailí svatého Jiří. O kolika lidech jsme schopni říct či napsat, že jsou čestní, oddaní, pravdomluvní, skromní a prospěšní skauti? Že dokáží oslovovat a vnímat mladé, být jím vzorem?

Jsem poctěn, že tohoto mladého vůdce máme v našem týmu lesní školy a že tak dobře svůj skautský postoj osvědčuje vedle Balúa, Merkura, Bivoje a dalších. Je jen málo mužů, kteří se takto řídí mottem Jíry Stránského: „Měj rád svého bližního, ať je to kdokoliv! Snaž se mu pomoct, ať je to kdokoliv!“

Díky, bratře Kunhúte!

Pade

Svatý Jiří – náš patron

Začneme třeba českou zvláštností. Ve světě se slaví sv. Jiří 23. dubna, u nás posunutím za svátek sv. Vojtěcha 24. dubna. Je to pravděpodobný den jeho mučednické smrti snad v roce 303 nebo 304 ve starověké Lyddě, dnes nedaleko Tel Avivu.

Starobylá úcta k bojovníku /byl plukovníkem císařského vojska/ se rozšířila celým křesťanským světem . Více než strohá data o jeho životě žije legenda, šířená slovy, ale mnohem častěji obrazy, které byly knihou chudých, neznalých v rytířských časech čtení.
Tak jej po rytířích za patrona přijali také skauti. Podržme se i my obrazu. Nejčastěji vidíme Jiřího jako rytíře ve zbroji s nezbytným kopím, kterým probodává hlavu draka – symbolu zla.

Statný bílý kůň nese jezdce vzepřeného ve třmenech v okamžiku tohoto střetu. Bílá barva koně je symbolem čistoty, všeho nejvyššího Dobra.

Dobro přemáhá Zlo. To je Jiřího vítězství, to je jeho poselství z hloubky staletí trvající svatojiřské úcty. Může nám být líto, že ten legendární zápas s drakem zla Jiří ve faktické rovině nikdy nepodstoupil, ale legendy už jsou takové. Mluví v symbolech.

Boj, který symbolizuje, je i náš cíl : Drobnou a každodenní prací rozšiřovat pole Dobra v sobě a ve svém okolí. Tak tedy přeji všem čtenářům úspěch na tomto poli a pár nadějných slov z lidového popěvku na Smrtelnou neděli přidávám: “ Svatý Jiří vstává, létu odmykává …“

K sv. Jiří 2018
Balú ŘSV