Merkur, Balda a náčelník Číča

Ve Skutečském kostele Nanebevzetí Panny Marie se slavení eucharistie 21. neděle v mezidobí stalo oslavou celého skautského hnutí. Mši svatou, kterou celebroval pomocný biskup královehradecký a celoživotní skaut bratr Mons. Josef Kajnek. Tato neděle se stala výjimečnou díky přžedání nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka bratru Ladislavu Bartůňkovi – Baldovi (*1931). Slavnostního předávání vyznamenání se zúčastnilo mnoho vzácných hostů, jimiž byli senior Řádu stříbrného vlka bratr Miloš Blažek – Merkur, další nositelé tohoto vysokého vyznamenání bratr Eduard Marek – Hroznýš, bratr Zdeněk Navrátil – Fetišek, Jiří Lukšíček – Rys, náčelník Junáka bratr Marek Baláš – Číča, dále také představitelé města Skuteč, a mnoho dalších. Před závěrečným požehnání bratr Merkur udělil Ladislavu Bartůňkovi Řád stříbrného vlka. Tento řád je významným oceněním, jelikož počet jeho nositelů je omezen pouhými dvanácti členy a je udělován doživotně, ostatním nositelům tohoto řádu však přes jejich vysoký věk zdraví nedovolilo do Skutče přicestovat.

Bratr Ladislav Bartůněk – Balda tento řád získal za svůj celoživotní přístup ke skautskému a civilnímu životu.V 50. letech byl komunistickým režimem vězněn jako nepřítel státu v uranových dolech na Jáchymovsku za protistátní činnost a za pokus o přechod státní hranice, poté, co byl Státním soudem ve Skutči ve vykonstruiovaném procesu spolu s dalšími občany odsouzen na 6 let tvrdého žaláře. Také se jako vězeň podílel na výstavbě částí města Příbrami. Jelikož byl Junák v době komunistického útlaku zakázán, nemohl se naplno zapojit do skautské činnosti. V roce 1968 a následně v rocce 1989 se bratr Balda obrovskou měrou zasadil o znovuobnovení Junáka na Skutečsku a také v celém okrese Chrudim. Na závěr předávání bratr Merkur nádherně vystihl Baldův přínos pro skautské hnutí: “Kdyby nebylo lidí jako je Balda, Junák, by dnes neexistoval.“