Letošnímu ročníku Ekumenické lesní školy se podařilo něco dosud nevídaného mezi vzdělávacími kurzy Junáka. Podzimní víkend ELŠ se uskutečnil v Londýně! Tato nepovinná část lesní školy měla celkem 21 účastníků tvořených z řad frekventantů i instruktorského týmu a probíhala v termínu od 27. do 30. září 2018. Jedním z hlavních cílů výpravy bylo uctění památky československých pilotů RAF, kteří položili za naši vlast život během druhé světové války.

Účastníci „zájezdu“ započali svoji cestu na bratislavském letišti Milana Rastislava Štefánika, kam se postupně sjeli v předvečer slavnosti sv. Václava. Až na jednu výjimku, která dobíhala k bráně až na poslední výzvu, všichni odlet dobře stihli. I díky posunu času naše skupina na londýnské letiště Stansted přiletěla až po půlnoci. Následný přesun do centra Londýna do místa ubytování – hostelu německé katolické mise na okraji londýnského City trval další asi 2,5 hodiny, takže spát se šlo až nad ránem. I přes nemalou únavu jsme ovšem nemohli dospat rána a těšili se na nabitou prohlídku Londýna s věhlasným průvodcem O’Kimem – našim bratrem, českým skautem, instruktorem ELŠ a farářem katolické farnosti ve Wimbledonu. Prohlídka začala v 9 hodin ráno ve Westminsterském opatství. Průvodkyně nám dělaly dvě postarší dámy, z nichž jedna byla také skautka a hrdě se k nám hlásila. První zastávkou byla pamětní deska československým letcům RAF. Zde nám bylo vysvětleno, že pro Česko i Slovensko se jedná o velkou poctu, jelikož není běžné, aby na tomto posvátném místě Velké Británie byly dávány pamětní desky cizincům. Památku letců naše skupina uctila kyticí, skautskou hymnou, modlitbou a svatováclavským chorálem. Dále jsme prošli celé Westminsterské opatství a zvláštní pozornost jsme věnovali památníku Olave a Roberta Baden-Powela a také kapli letců RAF, v jejichž vitrážích jsme objevili i českého dvouocasého lva. Po opatství následovala návštěva parlamentu, Buckinghamského paláce, Trafalgar Square, Tower of London, Tower bridge a spousty dalších míst, která doprovázel svým poutavým výkladem bratr O’Kim. Den jsme zakončili svatováclavskou mší, večeří a dokumentárním filmem věnovaným českým letcům RAF.

Další den, tedy v sobotu 29.9., jsme hned zrána vyrazili na úplný okraj Londýna a totiž do Gilwellu – sídla britského skautingu a kolébky skautského vzdělávání. V místním gilwellském parku jsme pobyli celé dopoledne a poté jsme se přesunuli do Britského imperiálního muzea. Po prohlídce následovala velmi zajímavá diskuze se dvěma skautskými vedoucími o skautingu ve Velké Británii, zejména pak v Londýně. Sobotní den byl zakončen obhlídkou nočního (nebo spíše večerního) života v Londýnském city.

Neděle byla již spíše ve znamení návratu, takže jsme stihli “pouze” mši svatou v O’Kimově farnosti Wimbledon, procházku k větrnému mlýnu, kde Lord R.B. Powell psal svůj Scouting for boys a vydatný oběd na O’Kimově faře. Po něm následovala kvapná cesta na letiště Luton a let zpátky do Bratislavy.

Přestože tento prodloužený víkend uběhl velmi rychle, byli jsme všichni nesmírně rádi, že jsme se tak neobvyklé akce ELŠ mohli zúčastnit. Jistě to nebyla poslední zahraniční akce naší lesní školy. 

Václav Klíč – Kunhút