Bratr Bivoj s rodinou

Milé sestry, milí bratři,

v neděli 3.11.2019 krátce po poledni zemřel velký hrdina, dobrý člověk, skaut a náš spolubratr z lesní školy – BIVOJ.

Navždy v mém srdci zůstane jako neohrožený muž, jenž v dobách nesvobody konal činy hrdinné a v dobách svobody žil skromný život muže, který již ví. Když jsem byl na ELŠ frekventantem, nám mladým vůdcům ohříval vodu, abychom se nenachladili, a sám se každý den koupal v řece. Spal ve stanu a kdo viděl jeho chatrný spacák, tak nechápal, jak v těch chladných srpnových nocích nedošel k žádnému nachlazení. Byl to silný a nezdolný muž. Kdo měl tu možnost slyšet jeho příběh vojáka, který končil odsouzením na doživotí komunistickém žaláři, tak nechápal tu skromnost, nadhled a pochopení pro ty, kteří jej připravili o téměř 20 let života. Pochopením a odpuštěním je pro nás stále velkým vzorem. Pro nás, kteří se snažíme leckdy krkolomně, ale přesto jít v jeho skautských stopách. Jsem velmi šťastný, že jsem se mohl učit od těchto vzácných bratří, jako byl Bivoj, Merkur, Balú, Káďa, Jura, Jíra S. a další, kteří tolik prožili, svým věznitelům a soudcům odpustili a nám mladším dali velký příklad křesťanského života.

Prosím o vzpomínku a modlitbu za našeho drahého bratra Bivoje. Prosím, pokud budete mít možnost, tak přijďte příští středu na poslední rozloučení s Janem.

S úctou a vzpomínkou na bratra Bivoje

PadeKliknutím na parte jej stáhnete v plném rozlišení [pdf].