Rádi představujeme našeho bratra Merkura očima instruktorů ELŠ. Tentokrát očima bratra Krokodýla:

Milý Merkure,

Br. Krokodýl, br. Merkur, kardinál Dominik Duka a br. Matěj

jsem velmi poctěn za to, že mohu napsat krátkou vzpomínku na to, jak jsme se, milý braře, potkali a co jsme spolu prožili. V porovnání s ostatními je náš společný čas o mnoho kratší, ale na druhou stranu, tak jak rezonují ve mně společně strávené chvíle, je velmi intenzivní.

Svůj první rozhovor s Tebou mám v deníku zaznamenaný pod datem 5. listopadu 2015 takto: „Na Hlavním nádraží jsem potkal bratra Merkura, který se právě vracel z ústředí Junáka, kde mi byl odeslat dopis s pozvánkou ke zkoušce OČK z Myšlenkových základů a historie skautingu. Bavili jsme se o Mrákotíně, o zkouškách a také o semináři ELŠ. Na konci rozhovoru mi Merkur věnoval knihu bratra Kaye.“

Co však život přinesl dále – společná zkouška OČK, setkání na semináři ELŠ, modlitby za Tvé uzdravení ve chvílích těžké nemoci a na hlavně setkání na Ekumenické lesní škole na Orlovech v roce 2016. Vděčím za ně hlavně bratru Balúovi a Pademu. Právě na lesní škole jsi mě oslovil s prosbou, abych se stal členem zkušební komise OČK Myšlenkových základů skautingu a historie. Věděl jsem, že sám to nezvládnu. Ty jsi se však stal mým opravdovým průvodcem. Společně jsme probrali mnoho témat jak z myšlenkových základů, tak i z historie. Osobně jsem za to velmi vděčný, neboť mě to posunulo na skautské i duchovní cestě dále.

Nejvíce si na Tobě, milý bratře, vážím žití skautingu. Skautingu jako celoživotního poslání postaveného na opravdových třech křesťanských principech. Tvůj dlouhý a požehnaný život, plný chvil jak radostných, tak těžkých a smutných, je inspirací pro skauty mé generace. Pro mladší skauty, kteří váhají nad tím, zdali má skauting smysl a zda je skauting opravdu cestou na celý život. Ty jsi důkazem toho, že ano. Ty jsi, milý bratříčku, příkladem, jak skauting žít a jak být celý život opravdovým skautem a hlavně, jak se ani v těžkých chvílích skautingu nevzdat. Jsem vděčný za to, že jsme se společně mohli na naší skautské stezce potkat, a že jsi mi po mnoho mil oporou a průvodcem. Tvůj příklad je pro mě velmi silnou inspirací jak pro skautský, tak křesťanský život a jsem na to opravdu hrdý.

Milý Merkure, do dalších let Ti přeji jen vše dobré, silné zdraví a hlavně, Boží požehnání.

Krokodýl