14. září uplyne 80 let od smrti prvního presidenta Československé republiky, T. G. Masaryka.

Snad jen pro úplnost dodejme, že světlo světa spatřil 7. března 1850, v Hodoníně na jihu Moravy.

Šířit se o jeho životě by bylo sice zajímavé, ale stojí to mimo možnosti zamýšleného textu.

Ten by měl odkázat k přemýšlení nad třemi pohledy na Masaryka, které zužitkujeme v jubilejním roce republiky:

  • Masaryk a výchova
  • Masaryk a politika
  • Masaryk a skauting

Co se týká prvního pohledu, má obrysy dané jeho dlouhým a pohnutým životem, jeho hledačstvím.

Poznal jeho citovou vroucnost své maminky v dětství a byl celá studentská léta přitahován silnými osobnostmi ze světa vědy i politiky, až se zformoval jeho filosoficko-humanistický pohled na člověka, který by se dal stručně shrnout do klíčových slov: úcta ke každé lidské bytosti, svět pro člověka, svoboda rozhodování.

Nakolik to souvisí s ideály skautské výchovy, posuďte sami: „Lidé se vyhýbají těžké práci duševní i tělesné. Musíme mládež k tomu vychovávat, aby se práce nebála a za práci se nestyděla.“ (TGM)

Masaryk se politikem stal v době, kdy už měl za sebou vědeckou a pedagogickou práci a bohatou životní zkušenost.

Celé jeho politické kredo lze vtěsnat do jediné jeho věty: „Ježíš a ne Caesar!“ Dá se dobře vyložit historicky, dá se dovést až k naší současnosti.

Co to znamená? Přitakání myšlence úcty k člověku jako svobodné bytosti a zřetelné ne! diktatuře, totalitě, populismu, které provázely Caesarovu éru.

Ideál státní samostatnosti a národní svobody, ideál demokracie, ty dovedly Masaryka až k postavení prvního mezi občany, a proto si zasluhuje dodnes pozornost.

Masaryk a skauting. Už předchozí text mnohé napověděl. Teď zbývá už jen místo pro jeho vlastní slova na adresu skautů z roku 1920:

„Skautství, jak se na ně dívám a co o něm vím, bylo ve mně jako ideál praktičnosti v malé i velkém. … Dovésti si pomoci a nebýti závislým na jiných. Praktičnost, která vylučuje luxus, to platí zase zejména pro města: žádný přepych, žádné zbytečnosti. … Republika je ideál, to není pro nás jen forma státu vedle jiných forem. …Příroda jest potrava pro tělo, vzduch a slunko … Příroda je demokratická, a proto vidím ve skautingu školu republikánskou. Prohlašuji vám všem: ‘Nazdar!’“

Balú

Zdroj obrázku: http://extrastory.cz