Tento týden se obracíme hlavně k vám, naše drahé sestry.

Blíží se den oslavy narozenin našich manželů zakladatelů. Máme tedy před sebou den sesterství. Ve světě je toto výročí známo jako Thinking Day, neboli den zamyšlení. A právě v roce 2018 spadá jeho oslava do postní doby. Je tedy na nás všech, abychom se při oslavách 22.2. zamyslelli. Zejména nad sebou samými, nad tím, jak se nám daří plnit povinnost k druhým a hlavně pak povinnost s Bohu. Ústředním heslem letošního Thinking day je Impact, neboli dopad, zejména na svět okolo nás. Nedokáži si představit lepší heslo, které by nás více vybízelo k tomu, abychom udělali alespoň jeden dobrý skutek. Protože i malá služba lidem okolo nás, může udělat mnoho radosti.

Přeji nám tedy, nejen milé sestry, ale i milí bratři, abychom den sesterství strávili v poklidu a pokusili se během něho zanechat svět lepším, než jsme jej zdědili od našich předků.

Krokodýl