Přátelé,

podzimní víkend 16.–17. 11. 2019 byl pro instruktorský sbor Ekumenické lesní školy velmi důležitý.

Potkali jsme se na Vysočině, na faře v Herálci, abychom poděkovali za 30 let svobody a demokracie v naší krásné vlasti. V předvečer tohoto významného jubilea jsme se společně pomodlili v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše. V neděli 17. 11. poté ve venkovském kostele v Herálci.

Bohu díky za všechny dary a krásná setkání!

Pade