Seminář na téma Věda, víra a skauting ve Skutči

Skautský seminář na téma Věda, víra a skauting proběhl ve Skutči dne 3.6.2017. Program začínal mší svatou, kterou celebroval biskup-skaut Josef Kajnek. Jako další hosté vystoupili Jiří Grygar a Štěpán Kovář s tématem Věda a víra. Věra Sosnarová se podělila o svůj neuvěřitelný životní příběh /18 let v Gulagu na Sibiři/ a duchovní téma o pravdě a lásce přednesl P.Jan Uhlíř. Seminář navštívilo více jak 100 účastníků, což považujeme za úspěch a doufáme, že se nám tímto ročníkem podařilo založit tradici vzdělávacích seminářů ve Skutči. Zároveň také během semináře bratr Petr Hájek – Balú, za Řád Stříbrného vlka, oznámil radostnou novinu, že do počtu dvanácti se Řád rozšíří o bratra Ladislava Bartůňka – Baldu ze Skutče. Bratr Balda je politický vězeň komunismu, celoživotní skaut a významná skautská osobnost Pardubického kraje. Z celého srdce mu za všechny skauty gratulujeme. Dále také patří velké poděkování bratru Radku Konečnému – Pademu, vůdci Ekumenické lesní školy, za pomoc při sestavování programu a zabezpečení přednášek. Ve spolupráci s farností Skuteč, Ekumenickou lesní školou a skauty ze Skutče seminář zorganizovali Martin Pavliš-Krokodýl, zástupce vůdce Ekumenické lesní školy a Jan Linhart, kněz a skaut ve Skutči.